RYSZARD MACH SP3BOL (1941 - )

Ryszard Mach urodził się 25.08.1941 r. we Lwowie. Po wojnie rodzina przeniesiona została do Wrocławia. Po śmierci ojca w 1947 r. zamieszkał wraz z matką w Krotoszynie. Tu w 1958 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące. Podjął pracę w biurze małej firmy w Krotoszynie gdzie pracował dwa lata. W 1957 r. znalazł nietypowy odbiornik (prawdopodobnie poniemiecki) na lampach RE -114 z zasilaczem na RDN 504. W poszukiwaniu lamp trafił w 1958 r. do Radioklubu Ligi Przyjaciół Żołnierza w Krotoszynie. W klubie oprócz narzędzi i mierników były dwie radiostacje RBM-1. Dostępny był też miesięcznik „Radioamator”. W jednym  z nich Ryszard znalazł schemat lampowego odbiornika amatorskiego. Odbiornik na dwóch lampach 2K2M ruszył bez problemu i działał rewelacyjnie. Można przyjąć, że w tym czasie Ryszard został nielicencjonowanym nasłuchowcem. W 1959 r. ukończył kurs radiooperatorów a rok później w kurs radiomechaników LPŻ w Poznaniu.

 

Klub posiadał licencję ze znakiem SP3KCV ale nie było nadajnika.  Koledzy z wrocławskiego klubu SP6KBE udostępnili schemat nadajnika na lampach EF80, EL83 i RL12P35, który bez problemu zmontował i uruchomił. Nadajnik pracował z modulacją AM w pierwszej siatce. Zainstalował w klubie antenę Windom. Znak klubowy pojawił się na pasmach amatorskich.

Ryszard twierdzi, że nie było zakłóceń w telewizji bo najbliższy telewizor zainstalowany był ponad 100 m od klubu.  Po dwóch latach pracy  rozpoczął naukę w pomaturalnej  Państwowej Szkole Technicznej we Wrocławiu o kierunku technologia produkcji lamp elektronowych. Zainteresowanie techniką lampową pozostało Ryszardowi na wiele dziesięcioleci.

Ryszard  pod koniec nauki w PST ( 1963 r.) wstąpił do PZK i otrzymał znak nasłuchowy SP6- 1055, która podpisana była przez  Janka SP6AAT. Rozpoczął pracę w Biurze Projektów Zakładów Automatyki Przemysłowej w Ostrowie.

W 1966 r. uczestniczył w  egzaminie  na świadectwo uzdolnienia przed obliczem komisji egzaminacyjnej w składzie:  wybitnych krótkofalowców Janem SP3AK i  Zdzisławem SP3PK oraz  Zdzisławem SP3AJX. Kilka miesięcy później otrzymał upragniona licencję  (nr 1330/66 kat A-50W) ze znakiem SP3BOL.

Na bazie doświadczeń budowy nadajnika dla klubu zbudował drugi identyczny na potrzeby własne.

W krótkim czasie zdobył pierwszy dyplom jakim był SP PA. Przeprowadził też łączności  AM i CW ze wszystkimi dostępnymi na paśmie krótkofalowcami z ówczesnej Czechosłowacji.

Nawiązał bliski kontakt z Czesławem SP3BO z Ostrowa Wielkopolskiego. Mieli dużo wspólnych tematów. Pracowali na antenach G5RV, które były zainstalowane w niekorzystnych warunkach.

Otrzymywali słabe raporty. W 1970 r. przeprowadził się do Ostrowa. Tam z Kolegami: Czesławem SP3BO, Andrzejem SP3FNZ, Marianem SP3NGJ i Zbigniewem SP3IAM reaktywowali dawniejszy Radioklub SP3KBB. Od tego czasu klub pojawił się na pasmach pod znakiem SP3KKP. Przez pięć lat  zadowoleni byli ze swej działalności ale Zarząd Powiatowy LOK  przestał się interesować  działalności krótkofalarska. Wraz z 17-sto osobową grupą zainteresowanych  założyli klub Polskiego Związku Krótkofalowców przy Zakładach Automatyki Przemysłowej, które stworzyły doskonałe warunki do pracy. Przez 17 lat stacja klubowa SP3PFQ była jedną z najaktywniejszych w rejonie.W latach 1980-1985 był członkiem ZOW PZK w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie i pełnił funkcję Sekretarza. W następnej kadencji był członkiem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej PZK w Kaliszu. Przemiany społeczno- gospodarcze  stały się przyczyną upadku sponsora i jednocześnie klubu. W 1991 r. po trzydziestu latach pracy w ostrowskim ZAP-ie  utracił  źródło utrzymania.

Praca przy desce kreślarskiej odbiła się na jego zdrowiu. Pogorszył się jego wzrok i wystąpiły problemy z kręgosłupem  co sumie uniemożliwiło mu podjęcie pracy zawodowej. Zrealizowane  zostało potoczne powiedzenie „ Do  trzech razy sztuka”. Po 33 latach społecznikostwa  postanowił zająć się indywidualną działalnością  rótkofalarską. Działalność DX-ą zakończył osiągając 98 potwierdzonych podmiotów DXCC. Aktywnie uczestniczył w z zawodach krótkofalarskich. W 2005 r. w zawodach zorganizowanych przez własny Oddziałał PZK  „O puchar  Wielkopolskiej Pyry” zdobył 5m w grupie A.

Od 25.11.1995 r. jest członkiem SP-CW-C (nr członkowski 084). W listopadzie 1996 r. został członkiem SP OTC PZK ( nr członkowski 166). W lutym 1997 r. spełnił warunki przynależności do SP QRP-C (nr. członkowski O43). Po latach pracy z mocą licencyjna postanowił zająć się urządzeniami QRP zbudowanych na lampach. Pierwszy nadajnik  QRP  na 7 MHz zbudowany był na jedenastu lampach z 5763 w stopniu końcowym. Za pośrednictwom tego nadajnika (moc 4,5 W) w krótkim czasie przeprowadził łączności z wszystkimi kontynentami a do ciekawych krajów zaliczył HZ, 9M, EP, HK i PY. Zaliczył też całą Europę. Kolejno zbudował dwa nadajniki ale tym razem na pasmo 80 i 20 m i powiesił anteną FD-4. Na długie lata włączył się do imprez organizowanych przez  Garry DJ7ST.( Original QRP Contest oraz Homebrew & Oldtime Equipment Party.) W 2003 r. przeprowadził  44 QSO na CW w zawodach SP-QRP-Contest. Póżniej  do problemów zdrowotnych dołączyła się astma, zawał serca (miał dwa zabiegi kardiologiczne) i jego aktywne zainteresowania krótkofalarskie zeszły na dalszy plan. Mimo rozlicznych problemów jest nadal czyny głównie przy dobrej propagacji w paśmie 10 MHz. Pracuje na urządzeniu QRP własnego wykonania i oczywiście lampowym. Koledzy  SP3BO i SP3MY w swoich wspomnieniach zaliczyli Ryszarda do swoich największych przyjaciół. Ryszarda przygnębia fakt zakończenia działalności na ziemskim padole przyjaciół i serdecznych kolegów takich jak  Czesław SP3BO, Max SP3MY, Ziemowit SP6GB, Jurek SP3FFN, Brunon SP3FFJ i  Jan SP3ESV

Za działalność LPŻ/LOK w roku 1974  otrzymał srebrną odznakę „Zasłużony działacz LOK” Zarząd Główny PZK wyróżnił Ryszarda Honorową Odznaką PZK (Nr 478 z dnia 13.10.1986) a w dniu 17.05.2014 Złotą Odznaką Honorową PZK.

 TNX: SP3BOL, SP3CSD

                                                                                                       opr. SP3CUG