JERZY SZCZEŚNIAK-MASZADRO SP9KJ (1930 - )

Jerzy Szcześniak urodził się w 1930 r. w Tarnowskich Górach. Szkołę średnią O .O. Pijarów w  Krakowie (gimnazjum i liceum) ukończył w1952 r. Po zdaniu matury kontynuując rodzinne tradycje (pradziadek, dziadek, ojciec ) zdawał  na Wydział Farmacji Uniwersytetu Jagielońskiego. Egzamin zdał, niestety nie został przyjęty z powodu  braku miejsc a może prywatnej apteki  dziadka.     Krótkofalarstwem zainteresował się dzięki Jurkowi Rutkowskiemu SP5AB, który  w okresie gdy licencje nie były ogólnie dostępne prowadził działalność eksperymentalną w paśmie 40 m. a było to w latach 1946 -1947. Jurek napisał list do swego imiennika na adres  pozdrawianych w czasie seansów radiowych kolegów z elektrowni toruńskiej. I taki był początek jego zainteresowania krótkofalarstwem. W latach 1948-50  jako nasłuchowiec o znaku SP-124K był współorganizatorem  struktur Polskiego Związku Krótkofalowców na terenie województwa krakowskiego.

 

W nowo powstałym zarządzie oddziału PZK w Krakowie był sekretarzem i wydawcą biuletynu informacyjnego dla członków oddziału, które pełnił do czasu wchłonięcia PZK przez Ligę Przyjaciół Żołnierza co nastąpiło 22.07.1950 r. W tym czasie był także operatorem opowiedzianym klubowej stacji  SP9KKA, która od marca 1952 r. zaczęła nadawać w paśmie 7 MHz komunikaty krótkofalarskie dla swoich członków. Za pośrednictwem stacji prowadzona była nauka alfabetu Morsea. Jurek wybrany został do Rady Naczelnej Radioklubów LPŻ, którego przewodniczącym był SP5CM a w skład wchodzili także SP2CO, SP5AY, SP5FM, SP5YX, SP5BQ, SP6BW, SP7HX i SP8CK

Pierwszą licencję ze znakiem SP9KJ  otrzymał 15.07.1952 r. i wystawioną na  adres Kraków ul. Sarego 24 m 5. Pierwszą łączność nawiązał w paśmie 80 m na telegrafii ze stacją  klubową OK2OMO, której operatorem był OK2LJ. Jurek  używał wtenczas nadajnika własnej konstrukcji o mocy 10 W.  Po likwidacji PZK działał w klubie LPŻ i był kierownikiem stacji klubowej przemianowanej ze znaku SP9 KKA na SP9 KAD.  W wyniku niespodziewanej dla kierownictwa ZG LPŻ jednomyślnej  uchway NRR w dniu 11 .01.1957 r. trzy dni później odbył się Zjazd założycieli PZK, w którym wzięło udział 33 krótkofalowców z całej Polski, a w tym SP9KJ. Natomiast 23.06.1957 r. na kolejnym Zjeździe PZK 150 delegatów  z całego kraju wybrało Zarząd Główny PZK, którego Prezesem został SP5FD w skład, którego wszedł również Jurek SP9KJ.          .

W wyniku uchwały ZG PZK z dnia 25.01.1959 r. powołującej  klub specjalistyczny (SPDXC) zawiązuje się komitet organizacyjny klubu, którego członkiem zostaje SP9KJ. W czasie I Zjazdu w Wiśle-Malince w dniach 21-23 09.1962 r. Jurek zostaje wybrany do składu Zarządu Klubu.

W  poszukiwaniu losów ojca rotmistrza kawalerii, który przed samą wojną  skończył studia na wydziale  Farmacji U. J  i uzyskał dyplom mgr. farmacji a  który na początku  wojny dostał się do  obozu  jenieckiego w Starobielsku, Jurek wyjechał do   rodziny w Londynie. Niestety  w tym czasie nic nie było wiadomo, dopiero

po kilkunastu latach  okazało się że ojciec  został  zamordowany  przez NKWD w Charkowie w kwietniu 1940 r. Z Anglii  przywiózł trochę sprzętu do montażu,  odbiornik  HRO. i lampy nadawcze. Po powrocie do kraju  podjął pracę w przedsiębiorstwie Instal w Krakowie Po pewnym czasie zmienił firmę ponieważ  praca wiązała się z wyjazdami poza

Kraków i rozpoczął  pracę w Dyrekcji  Inwestycji Miejskich II.  Po zdaniu egzaminu wstępnego został przyjęty na studia wieczorowe Wydziału  Budownictwa Politechniki Krakowskiej, które zakończył po czterech latach uzyskując tytuł Inżyniera Budownictwa. Oprócz tego chodząc na kursy uzyskał: uprawnienia budowlane i świadectwa  BHP.  

Mając to wszystko  rozpoczął pracę w Chemobudowie jako z-ca  kier. budowy.Po jakimś czasie  rozpoczął  wieczorowe studia  magisterskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Krakowskiej i po dwóch latach studiów  uzyskał tytuł  mgr. inż  budownictwa lądowego ( 28.czerwca 1972 r.)

W 1960 r. przeniósł się na ul. Dietla 90/17 również w Krakowie. Już w 1962 r. uzyskał dyplomy (WAZ fone  nr 212), (WAZ CW nr 1676), (DXCC  CW nr 6055) ,(DXCC  fone nr 2265) a miał wtenczas potwierdzone 212 kraje. W 1963 r. otrzymał dyplom WAE fone nr A 198 , WAE CW nr 188 i DUF.-  francuski

W dniach 21-23.09.1963 r. uczestniczył w Zjeździe Założycielskim Klubu SP DX. W szedł w skład komitetu organizacyjnego klubu. Został wybrany w skład pierwszego zarządu klubu. (Na listę SPDX C wpisany został pod nr.27. W połowie 1963 r. w SPDX Maratonie znajdował się na 1 m. Na II Zjeździe SPDXC w dniu 26.06.1965 r. Jurek wyróżniony został dyplomem  w pracach organizacyjnych klubu za aktywna działalność. W pierwszym kwartale 1968 r. w SPDXC w klasyfikacji ALL Band sklasyfikowany został na 1 m. Pierwsze miejsca zajmował na pasmach 3,5, 7 i 14 MHz. Drugie miejsce  zajął na 28 MHz a 3 m na 21 MHz.

 Na liście honorowej  SPDX Klubu   w 1967 r. wykazywany był na 1m. z liczbą 271 podmiotów. Od 1996 r. jest członkiem SP OTC (nr członkowski 152) W 1970 r. Jurek otrzymał dyplom „SP DX Maraton nr 23 o którym mówiło się, że warunki jakie należy spełnić są trudniejsze niż uzyskanie członkostwa w SPDXC. W maratonie SPDXC na koniec 1970 r. SP9KJ wykazywany był na 1 m. w pasmie 7 i 14 MHz oraz na 5m. na 21 MHz.

W latach 1982 do 1991 był pracownikiem „Instal -Karków”. Ostatnim etapem pracy zawodowej była ponownie Chemobudowa- Kraków gdzie pełnił funkcje  kierownika budowy, zastępcy kierownika zespołu budów Kraków, kierownika dużej budowy w NRD, a  w  RFN kierownika  zespołu budów na Północne Niemcy od  Berlina do Bremy z siedzibą w Hanowerze. Na zasłużoną emeryturę w wieku 70 lat przeszedł w 2000 r. pracując w RFN. Będąc w  DDR i  RFN  nie zajmował się krótkofalarstwem ze względu na brak czasu. Jest żonaty ma żonę Halinę, córkę  Annę, i wnuka  Krystiana.

W 2000 r. w zawodach IARU Championship zajął w klasyfikacji „SO MIX LP” 19m . Aktualnie  ma potwierdzonych 333 kraje wg aktualnie obowiązującej listy. DXCC. Uzyskał 52 dyplomów krajowych i zagranicznych.

Zarząd Główny PZK w 2000 r. nadał Jurkowi Honorową Odznakę PZK ( nr 534) a w 12.04.2008 r.  Złotą Honorową Odznakę PZK. (nr 60/Z) W dniu 18.05.2008 r. Zjazd Krajowy  PZK nadał Jerzemu godność Honorowego członka PZK.

TNX:  SP9KJ, HF1L, SP8DA, SP3CSD                                            

    opr.  SP3CUG,  SP8TK