ANDRZEJ URBAŃSKI SP3BVA (1947 - )

Andrzej Urbański urodził się 9.03.1947 r. w Kłodzku. Od połowy1948 r. wraz z rodzina zamieszkał we Wrześni w domu swego dziadka. Dzidek ukończył budowę tuż przed wybuchem II Wojny Światowej ale pierwszymi mieszkańcami byli oficerowie niemieccy. Po zakończeniu wojny nastąpiła  zmiana oficerów  na radzieckich. Szkołę Podstawowa ukończył w 1961 r. Próbował swych sił w Technikum Radiowym w Dzierżoniowie  niestety nie udało się. W latach 1961- 1962 uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej we Wrześni. Po ukończeniu pierwszej klasy postanowił  zdawać do Technikum Łączności w Poznaniu.Z krótkofalarstwem pierwszy raz spotkał się w Radio klubie LOK we Wrześni, gdzie ukończył kurs  radiowy. Uczestniczył w zebraniu założycielskim klubu  SP3KFI, który później działał przy „Tonsilu”, zakładzie  produkującym mikrofony i głośniki. Był obok Ryszarda SP3BVD(sk) i Jurka SP3FFN kadrą tego klubu.

 

W 1965 r. pod okiem  Janka SP3AXI, Edwarda (później) SP3BBH-obecnie SP9H, Janka SP3HD, Andrzeja (później) SP3HTP, Isaka SP5ASF ukończył kurs krótkofalarski, zorganizowany ramach obozu Komendy Hufca ZHP  Rawicz w Olejnicy powiat Wolsztyn. Egzamin zdawał w ostatnim dniu obozu.  W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili  Edward Musioł SP3GZ, Jan Klewenhagen SP3AK i Marian Lehman SP3AWF. Pierwszą licencję ze znakiem SP3BVA otrzymał 1.09.1966 r. a 25 września  przeprowadził  na RBM 1 pierwszą łączność ze stacją SP4AWR.

W 1967 r. ukończył Technikum Łączności w Poznaniu w specjalności teletransmisja. Po ukończeniu szkoły podjął prace w Zakładach „Tonsil” we Wrześni na stanowisku elektryka-elektronika. W tym miejscu warto dodać, że założycielem i pierwszym dyrektorem zakładów był  mgr.inż. Zygmunt Bresiński SP3KX a dziadek Andrzeja był pracownikiem w/w. W „Tonsilu” pracował także ojciec Andrzeja. Niskie płace zmusiły Andrzeja do szukania innej pracy. W grudniu 1971 r. został zatrudniony w Odlewni Żeliwa HCP w Śremie jako automatyk. Przez dwie kadencje był Przewodniczącym Rady Pracowniczej. Andrzej w tym czasie doprowadził do modernizacji kas zakładowych, które wcześniej ręcznie przygotowywały wypłaty w szczycie dla 4 tysięcy pracowników. W 1969 r. zawarł związek małżeński.

Przeniósł się na stałe i mieszka do dzisiaj w Śremie. W 1974 r. wspólnie   Tadeuszem SP3AIJ (sk) Leszkiem SP3JML i Markiem SP3VT założył Radio-Klub LOK SP3KUJ w Śremie. W klubie pełnił funkcje Prezesa i Wice prezesa. Członkiem PZK został 1966 r. W Oddziału PZK w Poznaniu był członkiem  zarządu. W latach 2006 do 2015 r. był wysoko ocenianym QSL Managerem OT w Poznaniu , którego biuro  biuro mieściło się w w domu Andrzeja w Śremie. Od 1999 r.  jest członkiem SP OTC (nr 219) Zajmował się produkcją anten UKF  typu „Big Star” których wykonał 26 szt. Był współorganizatorem Terenowych Zawodów LOK (w Radzewicach, Pyszący, Dolsku i Żarkowie   i przy znaczącej pomocy Piotra SP3HYP i jego żony w Górze pod Śremem. Z zaangażowaniem wspomina zawody w czasie których stacja klubowa pracowała na UKF-ie z Żerkowa. ( Obiekt  TPSA położony na dużym wzniesieniu. Przy dobrych warunkach przeszkadzały  stacje z SP4 i 9 oraz niektórych krajów Europy.

Zaangażowany był w pracy stacji okolicznościowych z okazji: SN750 SR- z okazji 750 lecia Śremu, SN0CHJ w związku z XXVII  Mistrzostwami Europy Pony 2004,  SN0MME z okazji Motorowych Mistrzostw Świata w 2005 r. oraz SN0MME w 2010 r z okazji Motorowych Mistrzostw Europy. W 2007 r. pilotował akcje dyplomową „Szabla Burmistrza Śremu”  W klubie organizował  kursy krótkofalarskie. Przez wiele lat aktywnie pracował w zawodach zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

W WAG 2001 w grupie stacji polskich zdobył 4 miejsce. W SPDX Contest najwyżej sklasyfikowany był na 9 miejscu. W Zawodach Marconi 1982 uklasował się na 42 miejscu. Zdobył 35 dyplomów wyczynowych. Przeprowadził  łącznie (KF i UKF0 ponad 15 000 łączności z 260 krajami z czego potwierdzonych ma 248 podmiotów. W licznej grupie krótkofalowców, którym pomagał w krótkofalarskim starcie jest Marek SP3VT. Dla Andrzeja praca na rzecz innych czy środowiska zawsze była ważniejszą od aktywności pod własnym znakiem.

Za działalność  krótkofalarską wyróżniony został medalami: „Za zasługi dla LOK” brązowy (2004) , srebrny (2009),  oraz złotym „Zasłużony Działacz LOK”-( 1989) ZG PCK wyróżnił Andrzeja odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”(nr. 531- /95 Andrzej Oddał ponad 20 l. Krwi.

Tnx: SP3BVA, SP3CSD

                                                                                                       opr. SP3CUG