JAN KRUKOWSKI SP3LO

Jan Krukowski urodził się w dniu 30.08.1930 r. w Hrywiatkach pow. Kowel na Kresach Wschodnich. Do szkoły Podstawowej uczęszczał w Kowlu. W 1945 r. został wraz z rodziną wysiedlony i przyjechał do Lubska. W Lubsku ukończył tzw. małą maturę. 1947 rozpoczął pracę na PKP w Lubsku gdzie był zatrudniony na stanowisku kasjera biletowego do czasu powołania go do odbycia służby wojskowej w roku 1950. Służył w Jednostce Wojskowej nr  4215 jako radiotelegrafista. Ukończył Szkołę Specjalistów Łączności. Był operatorem radiostacji sztabowej dywizji. Wyróżniony został odznaką Wzorowego Łącznościowca. W czasie przerw w pracy na radiostacji słuchał m.in. łączności pomiędzy amatorami - krótkofalowcami.

Służbę zakończył w 1953 roku. W tym samym roku podjął pracę w Zarządzie Wojewódzkim Ligi Przyjaciół Żołnierza w Zielonej Górze na stanowisku kierownika Wydziału Łączności oraz zawarł związek małżeński. Na początku organizował grupy – sekcje młodzieżowe i rezerwistów wojsk łączności oraz przygotowywał zajęcia, które były zalążkiem przyszłych radio klubów. Dużej pomocy udzielali  min.: mgr inż. Bogusław Grabowski, późniejszy SP3ABF i mgr inż. Witold Łosowski, późniejszy SP3ACC. Od roku 1953 roku mieszka w Zielonej Górze, kolejno na ul. Jedności Robotniczej 47/1, a następnie Osadniczej 19d/11.

 

W 1953 roku własnoręcznie zbudował wzmacniaczu mocy i przy bardzo skromnym wyposażeniu po otrzymaniu licencji pojawił się na pasmach amatorskich. Wraz z Bronisławem Antkowiakiem SP3AC zakładał Radio Klubu LPŻ SP3KBJ w Zielonej Górze. W latach 1954-1966 zajmował się szkoleniem radiotelegrafistów i krótkofalowców z województwa zielonogórskiego. W 1957 roku Jan zdał egzamin i po kilku miesiącach otrzymał licencję ze znakiem SP3LO, który ma do chwili obecnej. Pracuje głównie na KF-ie telegrafią i na falach UKF – FM. Pracę etatową w LOK zakończył w 1963 roku. W tym samym roku ukończył Zaoczne Technikum Radiotechniczne w Dzierżoniowie o kierunku „radiomechanika - urządzenia odbiorcze” i rozpoczął pracę w ZURiT w Zielonej Górze na stanowisku kierownika zakładu usługowego. W latach 1962-1966 był członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Zielonej Górze,

gdzie w latach 1963-1964 pełnił funkcję sekretarza zarządu. Od 1960 do 1980 roku był członkiem i zastępcą przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej PZK - PIR (później – PAR).

Uczestniczył w dziesiątkach sesji egzaminacyjnych zarówno po kursach stacjonarnych jak i prowadzonych w trudnych warunkach obozowych. Janka miałem(sp3cug) przyjemność  poznać właśnie w czasie egzaminu na kursie, który organizowałem w ramach dużego obozu Komendy Hufca ZHP Leszno w Lubniewicach. (Teren działania PAR Zielona Góra). Był to środek wyjątkowo gorącego lata a kursantom trudno było myśleć o egzaminie a naszym gościom o egzaminowaniu. Instruktorzy uczący na kursie Janusz SP3FLR i Janusz SP3CYY dzień przed egzaminem zakomunikowali, że jeżeli egzamin z telegrafii zda połowa uczestników kursu to odniosą olbrzymi sukces. Po pierwszym podejściu załamana komisja pod kierownictwem Janka SP3LO stwierdziła, że to była próba, którą zaliczyło kilku chłopaków.

Przy właściwym egzaminie kursanci jak i egzaminatorzy przebywający na „sali egzaminacyjnej”(Namiot NS) tracili oddech ale znów kilka osób zaliczyło CW. Napoje chłodzące  i przerwa w egzaminach zmobilizowała wszystkich i odbyła się trzecia część egzaminu. Dzięki wyjątkowej życzliwości komisji większość kursantów wyjechała z Lubniewic z „jedynką”.

W 1966 roku powołany został na stanowisko z-cy dyrektora ds. technicznych w ZURiT w Zielonej Górze, a w 1974 roku został jego dyrektorem naczelnym. Dwa lata później, w ramach reorganizacji, dotychczasowy zakład pracy Jana wszedł w skład nowego przedsiębiorstwa – WPHW, a on sam został jego Wice-dyrektorem ds. usług w branży technicznej.

W 1978 roku Jan ukończył Wydział Zaoczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze i uzyskał tytuł inżyniera elektryka, a na emeryturę przeszedł w 1982 roku.

W grupie wychowanków krótkofalarskich najmilej wspomina Tadeusza SP3UJ, Ryszarda SP3WWR i Julka SP3AUZ.

SP3LO w 1998 roku wstąpił do Ogólnopolskiego Klubu Seniora PZK SP OTC z nr 202. Dotychczas Jan przeprowadził około 5000 łączności. Aktualnie pracuje na trx „Digital 2000” przy użyciu poziomej Delty.

W 1956 roku za działalność społeczną i zawodową Jan został oznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi otrzymał dwadzieścia lat później. Wyróżniony został też odznaką honorową „Za zasługi w rozwoju Województwa Zielonogórskiego” (1963 r.) i medalem „Za zasługi dla miasta Zielona Góra”, który otrzymał w 1980 roku.

TNX: SP3LO, SP3CSD

opracował SP3CUG