MIECZYSŁAW FLORCZYK SP9GO

Mieczysław Florczyk  urodził się 27.05.1931 r. w Dziekanowicach. Od początku lat pięćdziesiątych był członkiem Radioklubu Ligi Przyjaciół Żołnierza  w Bytomiu. Tam otrzymał licencję nasłuchowa o znaku SP9-608. Pierwszą licencję otrzymał 22.09.1956 r. jako jeden z pierwszych na Śląsku. Było to zezwolenie kat. III nr 362/A Studia ukończył jako  inżynier elektronik. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił 15.09.1957 r. Był współzałożycielem Oddziału PZK na Śląsku. Posiadał licencję kat. I ale jego  największym zainteresowaniem cieszyły się pasma UKF.  W roku 1959 wspierał plany powołania Polskiego Klubu UKF- został jego członkiem (Nr. 26), w którym udzielał się przez 20 lat. Był aktywny na pasmach KF, często uczestniczył w zawodach KF a w tym w SPDX C to jednak szczególnie upodobał sobie  fale UKF. W Czechosłowacko- Polskim Polnym Dniu 1962 w pasmie 144 MHz w grupie stacji stałych zajął 31 m. W dniach 10/11. 02.1963 r. w zawodach SP9 VHF zaliczył 12 m. Maraton UKF 63 ukończył na 4 m. V SP i XV OK Polny Dzień UKF 63 zakończył na 29 m w klasyfikacji generalnej. W czasie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Katowickiego  w dniu 23. 02.1964 r. został członkiem ZOW.

II etap Maratonu UKF 64 dał mu 10 m. a  czwarty 16 miejsce. Jego najdalsze QSO do 1965 r to F9ZG na odległość 1570 km. Po 4 turach Maratonu UKF 65 zajmował 9 m. Polony Dzień 65 ukończył na 6m. Na dzień 1.01.1966 na 2 m miał zaliczonych 7 krajów.  W XII Litewskich zawodach UKF 1967  sklasyfikowany został na 12 m. 13 m zajął w Polnym Dniu 67 w kategorii stacji stałych.  W dniu 26.04.1967 r. kolejny raz został wybrany na członka ZOW w Katowicach. W XXVI SP9C UKF miał 5 m. We wrześniowych zawodach I Regionu IARU 67 zdobył 10 m.. PD 1966 zakończył 7 miejscu. W XXI zawodach SP9VHF 64 zdobył 14 m. Na 10 m  ukończył Maraton UKF 68 Zawody I Regionu IARU 68 dały mu 11 m. W Maratonie UKF 69 zdobył 11m.W Subregionalnych próbach UKF 69 zdobył kolejno w dniach 1-2.03 -  3 m a 3-4.04 8m. W XXIX SP9VHF -w paśmie 144 MHz w grupie stacji ze stałego QTH zajął 1 m. W 1970 r w zawodach UKF  I Regionu IARU sklasyfikowany został na 14 m. W 1970 r Zjazd Wojewódzki PZK powierzył Mieczysławowi funkcje UKF Managera ZOW. W II Subregionalnych Próbach IARU pod znakiem 3Z9GO zajął 10 m.  VI Zjazd  Oddziału PZK w Katowicach ( 15.0370) wybrał SP9GO V-ce -Prezesem  zarządu.  W grupie stacji stałych zawodów I Regionu IARU 1971 r. wykazany jest na 17 m. W UKF DX Maratonie na koniec 1976 r zajmował druga pozycję i 16 zaliczonych krajów. W 1976 r. ponownie wybrany zostaje do składu ZOW i przyjmuje funkcje UKF Managera.

W 48 zawodach VHF stacja SP9GO sklasyfikowana została na 60 m w grupie stacji stałych 144 MHz a oraz 4 m w paśmie 430 MHz. Zawody SP9VHF w 1977 r. w grupie stacji stałych ukończył na 6 m. W III próbach Subregionalnych 1978 w 432 MHz  zajął 1 m.  Był inspiratorem postępu technicznego w amatorskiej technice UKF. W 51 zawodach  SP9VHF. zajął 38 m.  na 144 MHz i 6 w paśmie 432 MHz. Wtenczas pracował z mocą 25W na 10 element owej antenie typu Yagi. XII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OT powierza mu obowiązki członka ZOW  i wybiera go delegatem na Zjazd Krajowy PZK. Przez wiele lat organizował  jedyne w tym czasie polskie międzynarodowe zawody UKF „SP9VHV- Contest” Był też członkiem komisji egzaminacyjnej  na świadectwo uzdolnienia przy ZO PZK. Był założycielem klubu krótkofalowców  SP9PKS w Mikołowie i kierował jego pracami.

Za działalność na rzecz PZK odznaczony został  Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju w 1973 r. Zarząd Główny PZK nadał Mieczysławowi w 1973 r. Honorowa Odznakę PZK (Nr 80). Otrzymał także złotą odznakę „Zasłużony dla rozwoju Województwa Katowickiego”

Był cenionym pracownikiem  kopalni doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie. Za osiągnięcia zawodowe otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. Przez barć krótkofalarską uznany został jako wybitny krótkofalowiec  a jednocześnie bardzo zasłużony działacz społeczny z czym nie często mamy do czynienia. Był człowiekiem sumiennym, skromnym i bardzo pracowitym.

Mieczysław Florczyk SP9GO zginął w wypadku samochodowym w dniu 12.06.1979 r. a pochowany został na cmentarzu w Katowicach-Panewnikach w dniu 18 czerwca w ostatnim dniu Zjazdu PK UKF. W imieniu krótkofalowców Sląskich, żegnał go Henryk SP9ZD.

TNX: SP9UH, SP9LDB, SP3CSD

                                                           opr. SP3CUG, SP8TK