JAN BULZACKI SP7IL (1934-2012)

Jan Bulzacki urodził się 11.05.1934 r w Łasku. Już w 1948 r. samodzielnie budował odbiorniki radiowe. W tym samym czasie przygodę z radiem rozpoczynał Mieczysław Zimny (późniejszy SP7HZU).W 1950 r.  wraz z rodziną przenosi się do Łodzi. Tam rozpoczął naukę w Państwowej Szkoły Technologiczno - Przemysłowej w Łodzi. W tym samym roku zainteresował się radiokomunikacją  amatorską po  spotkaniu się w szkole z Janem Zimowskim SP7LW. (SK). W 1952 uczestniczył w kursie łączności II stopnia organizowanego przez Ligę Przyjaciół Żołnierza. Jednym z wykładowców był Jan Zelcer SP7AZ( SK) Z chwila ukończenia kursu został członkiem sekcji Łączności LPŻ. Kolejnym krótkofalowcem na jego drodze krótkofalarskiej stanął wielki entuzjasta krótkofalarstwa Kamil Ettinger SP7HE (SK) Janek podkreślał, że dzięki  Kamilowi Ettingerowi SP7HE, Pawłowi Galczakowi SP7EF,  Janowi Zelerowi SP7AZ,  i Stanisławowi Workiewiczowi  SP7GV znacząco wzrosła liczba nadawców w rejonie łódzkim. W grupie tej byli byli min. późniejsi SP7IL, Andrzej Włodarczyk SP1JX, Eugeniusz Kubiak  SP7OX, Sławomir Braun SP7HB i wielu innych.

 

W 1953 r. otrzymał licencje nasłuchowa ze znakiem SP7-016. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej i nastąpieniu odwilży  po czasach stalinowskich w dniu 9.03.1957 r. otrzymał pierwsza licencje kategorii II ( nr 422/ A)  ze znakiem SP7IL.  Od tego czasu był członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców. W latach sześćdziesiątych wyjeżdżał na obozy harcerskie jako instruktor z RBM 1, na której zainteresowani uczestnicy obozu robili nasłuchy stacji amatorskich. Krótkofalarstwo traktował relaksowo i było dla Janka jednym z wielu zainteresowań.

Działał w Związku Harcerstwa Polskiego, był  też żeglarzem. Był dobrym operatorem jak i konstruktorem sprzętu krótkofalarskiego. Przewodniczył Komisji Rewizyjnej Kujawsko-pomorskiego Stowarzyszenia  Radiokomunikacji Amatorskiej im. Tadeusza Odronowskiego w Gdańsku. Do klubu SP OTC wstąpił w 1994 r (nr członkowski 110).  Często pojawiał się na pasmach  pod znakiem SP7IL/4 z Nowego Dworu koło Orenty. Aktywnie wspierał swój  oddział PZK. W zawodach łódzkich uczestniczył prawie we wszystkich edycjach. W 1983 r. zajął 16 m, 1996- 5m, 1996- 4m, 1999- 3m, 2000-2 m, 2001- 5m, 2002-6 m, 2003 9 m, 2004 7m, 2005-7m, 2006 9m, 2007-9m, 2008- 9m, 2010- 14 m w grupie stacji województwa łódzkiego. 

Uczestniczył w zawodach krajowych również innych organizatorów. W zawodach”Dni Morza 2008” zaliczył  810 pkt. Na rok przed śmiercią w wieku 77 lat  startował w zawodach organizowanych przez ZO PZK w Łodzi „7x7”. Na KF-ie  miał do  dyspozycji  TRX. SWAN 350 z antenami W3DZZ i 12 AVQ .Na UKF-ie pracował na IC2SE z PA NB 30R z obrotowa antena Yagi 4 nad  4 elementy.

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców nadał Jankowi  w 1995 r. Honorową Odznakę PZ K( nr 440). Mimo choroby do końca był aktywny na pasmach amatorskich  do ostatnich dni swego  życia.. uczestniczył spotkaniach oddziałowych. Jan Bulzacki zmarł w dniu 22.08.2012 a pochowany został 24. sierpnia na cmentarzu na Radogoszczu w Łodzi. 

Tnx: SP3CSD

opr. SP3CUG