TADEUSZ GAJDEMSKI SP5BWO (1942- 2020)

Tadeusz  Gajdemski SP5BWO urodził się 4.11.1942 r. w miejscowości Budki Wojtkiewickie powiat Stolin gdzie ukończył szkołę podstawową. W 1956 r. rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Elektrycznej w Lublinie. W 1957r. przy ZSE utworzona została 16 Lubelska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego. Założycielem i jej drużynowym był przedwojenny harcerz dh. Jerzy Szewc. Drużyna otrzymała demobilowy sprzęt łączności taki jak radiostacje typu RBM1, ATB i odbiorniki radiowe BC348. Przybocznym w drużynie był Andrzej Lewicki późniejszy SP8 BFF. Z Andrzejem doprowadził sprzęt u stanu używalności. Z krótkofalarstwem zetknął się w listopadzie  1957 r. w klubie Ligi Przyjaciół Żołnierza SP8KAF w Lublinie.

 

Otrzymał znak nasłuchowy SP8-608. Aktywna praca drużynowego jak i duże zaangażowanie młodzieży spowodowało zainteresowanie się tematem przez  doświadczonych  krótkofalowców  lubelskich:  SP8CP, SP8HU i SP8CK. Tadeusz będąc harcerzem wstąpił do Klubu harcerskiego -SP8KHF przy 16 Lubelskiej Drużynie Łączności im. Zawiszy Czarnego w Lublinie, który swą siedzibę miał w internacie Zespołu Szkół Zawodowych  przy ul. Róży Luksemburg 3/19. Był to pierwszy harcerski klub łączności na terenie województwa lubelskiego po wojnie. Nadmienić należy, że w latach pięćdziesiątych stacje klubowe ZHP rozpoznać można było po drugiej literze sufiksu- „Z”. Z wiodącej stacji SP8KAF klub otrzymał nadajnik CW-AM z lampą GU-13 w stopniu końcowym, zasilacz napięcia anodowego do PA i odbiornik konstrukcji SP8CK.

W latach 1967-1959  był jedynym pracującym operatorem stacji klubowej. Był  członkiem LPŻ i jako reprezentant klubu  uczestniczył w wojewódzkich zawodach telegraficznych i zajmował liczące się miejsca w odbiorze bez błędu (80 znaków na minutę) a w nadawaniu 110 znaków.

Po ukończeniu ZSE   zamieszkał w Krasnymstawie. W latach 1960-1965 należał do Radioklubu LPŻ SP8KDW działającym przy Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Okrzei 10 .Kierownikiem stacji był nieżyjący Roman Świeciński SP8ARKi Tadeusz był drugim operatorem operatorem i miał za zadanie prace na telegrafii. W 1961 roku złożył egzamin na świadectwo uzdolnienia. Pierwszą licencję ze znakiem SP8AKE otrzymał w dniu 30.05.1961 r. Była to licencja IV kategorii pozwalającą na pracę telegrafią w paśmie 3,5 oraz 7 MHz z mocą 15 Wat, a wydana była z ważnością na 5 lat. 

Przez pierwsze lata pracował głównie w zawodach krótkofalarskich. Bardzo często przy tłoku na pasmach i złych warunkach propagacyjnych stacja Tadeusza odbierana była jako SP8AK lub SP8AC. Po pięciu tatach przy wymianie licencji złożył wniosek o przydzielenie innego znaku. Nowe zezwolenie kat I  nr 1586  z dania 5.10.1966 r. wystawione było ze znakiem SP8BWO. W międzyczasie  podjął naukę w Oficerskiej Szkole Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie.

 Od 1966 r. mieszkał w Hrubieszowie. Przez dwa lata  był mało aktywny na pasmach ze względu  na duże zaangażowanie przy budowie własnego odbiornika i nadajnika.

W 1968 r. kolejny raz zmienia miejsca zamieszkania Po ukończeniu szkoły oficerskiej i przez następne 11 lat był bardzo aktywny w eterze z miejscowości Górowo Iławieckie pod znakiem  SP4 BWO. W dniach 22.07.1969 do 22-07.1970 pracował pod okolicznościowym znakiem 3Z4BWO. W Górowie Iławieckim miał okazję do wznowienia działalności harcerskiej. Utworzył Harcerski Klub Łączności SP4 ZCM i  latach 1972-1975  był jego kierownikiem. Jednym z krótkofalarskich  wychowanków jest Stanisław SP4CUF.Kolejna zmiana miejsca pracy i zamieszkania były powodem pojawienia się przez cztery lata pod znakiem SP2BWO z Braniewa. W dniach 22.07.1974 do 09.05.1975 r. czynny był jako SQ4BWO. Tam podjął się ożywienia  ruchu krótkofalarskiego, który mimo istnienia trzech klubów (SP2PNC,SP2ZNC i SP2KJB) był niezauważany. W latach 1975-1976 aktywnie reprezentował w/w stacje na pasmach. Udostępniał własne urządzenia w wyniku czego doszło do szybkiego rozwoju krótkofalarstwa i uruchomienia się w eterze stacji klubowych. W tym okresie Tadeusz był kierownikiem stacji SP2ZNC i SP2KJB.

W 1977 r. został członkiem rzeczywistym SPDXC (nr 195/R) 

Tadeusz  służbowo przeniesiony został do Warszawy a powszechne powiedzenie ”nie ma ludzi nie zastąpionych” nie znalazło zastosowania. Stopniowo kluby ustały w działaniach.

W czasie studiów w Warszawie w latach 1976-1979  mieszkał w Piasecznie i uczestniczył w działalności klubu SP5PCJ przy zakładach Elektronowych „Lamina” w Piasecznie a po zamieszkaniu na stałe w Warszawie od 1980 r. został członkiem w/w klubu. Pod znakiem SP5BWO pojawił się w marcu 1980 r. W latach 1981-1983 r. był prezesem klubu i kierownikiem radiostacji klubowej. W dniu 7.07.1992 r. został członkiem SPOTC.

Uzyskał kilkadziesiąt  dyplomów wyczynowych. Oprócz w/w klubów jest członkiem : SP-CW-C nr (032), OTC of SARA (236), U-CW-C(112),  EPC(1488), DMC (1597), CDG (0219) Należał także do SP-Glob 750 W ( F-O33-5-93 -WA). Jest członkiem OT PZK nr 25 w Warszawie.

TNX: SP5BWO, SP3CSD

                                                                                                        opr. SP3CUG, SP8TK