WACŁAW ŁUPIŃSKI SP4ANP ex SP1WW (1905-1985)

Wacław Łupiński urodził się 15.02.1905 r. w Białymstoku. Posiadał wykształcenie średnie techniczne. Na początku lat trzydziestych otrzymał znak nasłuchowy PL-052). W sprawozdaniach Biura QSL wykazany był w 1930 r. z liczbą 37 kart  a w 1937 161 kart wysłanych. Służbę wojskową zakończył w stopniu sierżanta. W 1938 r. otrzymał zezwolenie ze znakiem SP1WW ze wskazaniem adresu Wilno ul. Krakowska  51. Należał do Wileńskiego Klubu Krótkofalowców. W  1938 r. miał potwierdzonych 6 kontynentów i 36 krajów. W tym samym roku przez Biuro QSL wysłał 293 kart. ( na  znak SP1WW jak i SWL). Na Walnym Zjeździe  WKK, który się odbył 3 maja1939 r. został wybrany na członka Zarządu Klubu W tym czasie  pracował mocą 10 Watt. Był pierwszym Polakiem, który należał do Klubu OOTC. Po wojnie licencję ze znakiem SP4 APN otrzymał w 1962 r.  Jak pisał w swoim życiorysie podanie o licencję przetrzymywane było przez kilka lat. Z tego powodu  odmówił pracy pod znakiem łamanym przez „V”.

 

W 1985 r.  krótkofalowcy mogli się ubiegać o czasowe zezwolenie na używanie swego znaku przez „V” jak Victory z okazji 40 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. W 1963 r. przy  Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Białymstoku założył Radioklub  Ligi Obrony Kraju SP4KCG. Był jego długoletnim prezesem. Organizował i przeprowadził wiele kursów. Pod znakiem klubowym Wacław podjął działania w eterze mające na celu zdobycie lekarstwa dla ciężko chorego . W ciągu kilku  godzin lek został znaleziony w Holandii a w czwartym dniu  był już w u chorego. 

Był wydawcą dyplomu „Zamenhof Esperanto Award” Organizował zawody z okazji” Dożynek Centralnych 1973.Otrzymał puchar i dyplom w konkursie za kronikę 50-lecia krótkofalarstwa w Polsce.  Prawował w Urzędzie Wojewódzkim a na emeryturę przeszedł w 1969 r. W dniu 16.04.1985 r. został członkiem SP OTC (nr członkowski 062). Posiadał wiele odznaczeń w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i medal ”Za Wojnę Obronną 1939”) inne odznaczenia. Wacław Łupiński zmarł 17.04.1985 r. 

  TNX: SP4FKS, SP9EWM, HF1L

opr. SP3CUG, SP8TK, SP8DA