ZBIGNIEW SZPAKOWSKI SP5AHY

 

Zbigniew Szpakowski urodził się 19.02.1942 r. w Warszawie. Po ukończeniu szkoły podstawowej naukę kontynuował w Technikum Łączności Nr 1 w  Warszawie. Wtenczas wstąpił  do Związku Harcerstwa Polskiego. Był drużynowym 37 Warszawskiej Drużyny Harcerzy o specjalności łącznościowej. W technikum pierwszy raz spotkał się z krótkofalarstwem. Na przełomie lat 1959/60. wstąpił do Klubu Krótkofalowców SP5KEU działającego przy Technikum Łączności, który prowadził Krzysztof Słomczyński SP5HS.W klubie otrzymał znak nasłuchowy SP5 1800. Licencje nadawczą ze znakiem SP5AHY otrzymał w dniu 19.11.1960 r. Pierwszą łączność przy pomocy własnoręcznie zbudowanego sprzętu przeprowadził w dni 10.02.1961 r. z Leonardem SP5AEM. Technikum ukończył w 1962 r. Studiował na Politechnice Warszawskiej i w 1968 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera  o specjalności pomiary elektryczne i elektroniczne.

 

Już w czasie studiów pracował  zawodowo w placówkach podległych resortowi oświaty. W 1965 roku założył Klub Krótkofalowców przy Młodzieżowym Domu Kultury, który otrzymał zezwolenie o znaku SP5 PZQ. Klub zmieniał swoja siedzibę a ostatnia  mieściła się ( od 1993 r.)  w Zespole Szkół Elektronicznych na warszawskim Żoliborzu w której Zbyszek był nauczycielem. W kubie tym pod nadzorem prezesa SP5AHY przeszkolonych zostało kilkaset osób na rożnego rodzaju kursach- zajęciach. Zbyszek był organizatorem  obozów letnich i zimowych dla młodzieży, na których zawsze działała radiostacja klubowa i prowadzone były szkolenia. Z młodzieżą z popularnego „Zajączka” organizował pracę okolicznościową w pierwszych latach funkcjonowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Stacja klubowa pracowała  min. pod znakiem SP 0 OSP

W swej pracy w rożnych placówkach naukowo badawczych uzyskał kilka świadectw patentowych, publikował wyniki swojej pracy zawodowej w wydawnictwach branżowych i popularno  -technicznych w postaci artykułów tematycznych.  Aktywnie działał w Polskim Związku Krótkofalowców. Na przełomie lat 1980-1990 udzielał się w Zarządzie  Oddziału PZK w Warszawie. Był Redaktorem Naczelnym Wydawnictw PZK,  Biuletynu PZK oraz wkładki „Krótkofalowiec Polski”  do Radioelektronika.

Jest autorem (współautorem) kilku pozycji książkowych poświęconych elektronice i krótkofalarstwu w tym: „Informatora Krótkofalowca” 1972, 1973, 1974,1975, „Poradnika Radioamatora” wyd 1 i 2, „ Pomiary w radiokomunikacji amatorskiej” wyd 1 i 2, „Układy scalone  w zastosowaniach” wyd 1 i 2, 

W 1986 r. został członkiem SPDX C ( Nr 403). Zbyszka znam jako krótkofalowca skromnego, pracowitego i bardzo życzliwego. Mile wspominam współpracę z SP5AHY szczególnie  w czasie gdy byłem prezesem PZK. Zawsze deklarował bezinteresowna pomoc.Dotychczas przeprowadził ponad 50 tysięcy łączności na pasmach KF i UKF  emisjami: CW, SSB i RTTY . Ma potwierdzonych 240 podmiotów DXCC. Uzyskał kilkadziesiąt dyplomów wyczynowych i okolicznościowych zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Jego syn Paweł jest krótkofalowcem -znak SP5UHY. Na skutek problemów zdrowotnych w 2010 roku przeszedł na emeryturę ale nadal jest aktywny na pasmach amatorskich-preferuje QRP. Za działalność krótkofalarska otrzymał   nadaną przez ZG PZK Honorowa Odznak PZK (nr  208-)   oraz Brązowy Medal za zasługi dla Obronności kraju.

 

TNX: SP5AHY, SP3CSD

                                                                                                 opracowanie:  SP3CUG, SP8TK