ADAM SUCHETA SP9DH ( 1937-1997)

 

Adam Sucheta urodził się 17.06.1937 r w Krakowie. Z telegrafią spotkał się mając 16 lat w Radioklubie LPŻ w Krakowie. Licencję nasłuchowa otrzymał w1953 r. ze znakiem SP9 -107 i od początku wykorzystywał znajomość  telegrafii. Robiąc nasłuchy szlifował tempo odbioru do 100 znaków na minutę. Kolejnym krokiem była praca na stacji klubowej SP9KKA (późniejsza SP9KAD ). W sierpniu 1953 r. uczestniczył w II Centralnych Zawodach Radiotelegrafistów LPŻ. Już wtenczas (po kilku miesiącach nauki CW) odbierał 18 grup na minutę. Miał do dyspozycji  radzieckie czasopismo „Radio”, w którym czytał o osiągnięciach radiotelegrafistów z ZSRR co motywowało go do dalszego szlifowania tempa. W kolejnych zawodach w 1954 r. odbierał już 36 grup/min. i zajął II miejsce. Wtenczas stwierdził, że ma nieodpowiedni styl zapisywania odbieranych znaków. Zmienił sposób zapisu i osiągał lepsze wyniki. W 1954 roku ukończył Technikum i podjął pracę w  Wytwórni Sprzętu Energetycznego w  Tenczynku koło Krakowa. Na pracę i dojazdy poświęcał 12 godzin dziennie. Jednak nadal pamiętał o planach zbliżenia się do umiejętności telegrafistów z za wschodniej granicy. Wprowadził do treningu klucz elektronowy co zwiększyło jego umiejętności. 

 

W Międzynarodowych Zawodach Krótkofalarskich KDL  zorganizowanych przez DOSAF (b. ZSRR) w dniu 8 maja 1955 r. Adam zdobył 1m w grupie stacji SP- SWL. Adam wytypowany został na Międzynarodowe Towarzyskie Zawody Radiotelegrafistów w Leningradzie. W pierwszym podejściu z tempem 220 znaków na minutę tj. 44 grup odebrał wszystkie znaki bez błędu. Kolejne tempa 48 i 52 grupy na minutę odebrał także bezbłędnie. Po oficjalnej części zawodów Adam zgłosił się do bicia rekordu Polski w odbiorze cyfr. Zaliczył tempo 300 znaków na minutę. Na III i IV Centralnych Zawodach Radiotelegrafistów LPŻ w konkurencji dla amatorów zajmował  I m. Pierwszą licencję i znak SP9DH otrzymał 7.03.1956 r. (Nr 253-A) Już 19 .03.1956 pojawił się na pasmach amatorskich a pierwszą łączność nawiązał  na 7 MHz ze stacja W0HVN. W tym samym dniu spełnił warunki do WAC na 14 MHz. Na Centralnych Zawodach Radiotelegrafistów  LPŻ w Poznaniu w 1956 r. zajmuje kolejny raz I m. w odbiorze. 

Podczas II Międzynarodowych Zawodów Radiotelegrafistów KDL w Karlovych Varach w 1957 roku, w którym wzięły udział reprezentacje 8 krajów , w tym Chin i Korei Półn. Adam w nadawaniu kluczem automatycznym zajął 4 miejsce - zaliczając - litery 133 / min. Natomiast Antek SP5ZA w odbiorze z zapisem maszynowym uzyskał wynik: litery 220/min , cyfry 240/min. Zaś Roman SP6BW w odbiorze z zapisem ręcznym zajął 7 miejsce , zaliczając  -  litery 180/min , cyfry 288/min. (  Chinka -  Li , w odbiorze z zapisem maszynowym uzyskała wynik: 320 liter/min oraz 440 cyfr/min )W październiku 1958 r Adam wraz z Antonim SP5ZA byli reprezentantami Polski na zawodach radiotelegrafistów w Chinach. Wtenczas mieli okazję pracować na radiostacji centralnego Radioklubu Chin BY1PK co było dużym wydarzenie w światowym krótkofalarstwie. (Poszukiwany prefiks).Telegrafia to dla Adama również zawód . W roku 1957 wraz z SP9KZ podjęli prace na radiostacji dywizyjnej w Krakowie. Wówczas, rozkazem MON , na wszystkich radiostacja pracujących całodobowo w sieci MON obsadę objęli pracownicy cywilni. Przeważnie na radiooperatorów, w porozumieniu z miejscowymi WKU, zatrudniono licencjonowanych krótkofalowców. Natomiast w późniejszym okresie Adam pracował w firmie Geodezyjno- Kartograficznej. W 1963 r. SP9DH był wykazany na 10 m. DX Maratonu. W dniu 10.02.1965 r. został  członkiem SPDXC z numerem 60.W 1966 r. zajmował 4 m w SPDX Maratonie. (Wszystkie pasma) SPDX Maraton 1967 r. kończy na 4 m. Na poszczególnych pasmach wyniki przedstawiały  się następująco: 3,5 MHz- 4m, 7 MHz-5m. 14 MHz-4m, 21 MHz- 4m, 28 MHz- 5 m. Już w połowie 1969 r. wykazany był we współzawodnictwie SPHC  z 63 dyplomami. W subregionalnych zawodach VHF/SHF/UHF odbywających się w dniach 1-2.09.1969 r.  jako 3Z9DH zdobył 7 m. Po 10 latach pracy w eterze miał potwierdzonych  187 krajów. W SPDXC 1966 był najlepsza stacją z województwa krakowskiego. Zawody CQ WW DX (CW) 1967 w pasmie 7 MHz ukończył na 3 m jako najlepsza stacja SP. XII Zawody  WAE (96) ukończył na 9 m. w grupie stacji polskich. W maratonie UKF za 1969 r. uklasował się na 9 m. W SPDX Maratonie wg stanu na 31.03.1970 r.  zajął 4 m. (ALL Band) Zawody UP2-1970 dały Adamowi 6 m. w grupie stacji polskich. Był najaktywniejszą stacją Oddziału Krakowskiego PZK w SPDX Contest  71 (SO MB) zdobył 2 m.Był współorganizatorem IV Zjazdu SPDX w Krzeszowicach. (1971) Zjazd wybrał go członkiem Zarządu. W 1971 r wykorzystał bogaty rój meteorów „Geminidy” do przeprowadzenia dalekich  łączności min z UA1DZ na odległość 1290 km. W roku 1972 we współzawodnictwie INTERCONTEST  zdobył tytuł Mistrza Polski . Natomiast w 1973 r. zajął 6 miejsce. Z inicjatywy Adama w dniu 16 września 1973r. odbyły się „Pierwsze Krajowe Zawody SSB ”, w których uczestniczyło 72 stacje oraz  jedenastu nasłuchowców. W SP DXC 1973 r. zajął 2 m w paśmie 3,5 MHz. W regionalnych zawodach telegraficznych, które odbyły się w dniach 3 i 4.11. 1973 r.  w paśmie 144 Mhz zdobył 8m. Jako pierwszy z SP przeprowadził łączność via Oscar 5 z  CN2BO ( 24.01.1974) Na VII Zjeździe Krajowym PZK 27/28 marca 1973r. powierzono Adamowi funkcje KF Managera. 7 m. zajął w zawodach SPCC 74 w grupie powyżej 60 W. Dziewiętnastego lipca 1975 r. jako pierwszy z Polski nawiązał łączność z Afryka za pośrednictwem satelity „Oscar 7B”. W Współzawodnictwie SPDXC na 1975 r. zajmował 10 m. w grupie CW. W zawodach QRP 1975 r. zajął 5 m. W Intercontest 1974/75 na fonii uklasował się na 4 m. a na CW 1m. W 1976 r. w SPDXC na 3,5 Mhz zajmuje 4 m. Dodać należy, że w latach  1972,74 i 75 zajmował pierwsze miejsca. Wielokrotnie brał udział w szkoleniu młodzieży na obozach i zimowiskach jak również w klubach. W 1975 r. na stacji HKŁ SP9ZAA/9 zainstalowanej na kursie krótkofalarskim Krakowskiej Komendy Chorągwi ZHP Adam przeprowadzał pokazowe łączności za pośrednictwem satelity „Oscar 7”.W tabeli osiągnięć polskich stacji  pracujących via satelity za 1976 r. SP9DH zajmuje 1 m. W zawodach QRP 76 pracował na nadajniku z tranzystorem  2N708 i zajął 14m. W UKF DX Maratonie 1976 r (432 MHz) zajął 10 m. Na koniec 1977 r. w maratonie SPDX wykazany był na 5 m. Pod znakiem SP9DH/9 w II próbach Subregionalnych UKF 1977 r w paśmie 2 m zajął 2m. W dniu 22.12.1978 r. utracił licencje na pięć miesięcy. W eterze ponownie pojawił się w dniu 11.05.1979 r. Zawody CQ MIR 1979 w paśmie 28 MHz ukończył na 5 miejscu. SPDXC 1980 r. w paśmie 28 MHz zdobył 7m. OK DXC 160  w 1980 r.  ukończył na 1 m w SP  a CQWW 160 CW w tym samym roku na 5 m. W historycznym zestawieniu osiągnięć  SP SATELITE na dzień 31.12.1981 r. Adam zajmował pierwsze miejsce z wielką przewagą punktowa nad kolejną stacją w tabeli. W części CW zawodów All Asian DXC 1981 w paśmie 1.8 MHz był najlepszą stacja SP. Zawody CQ WW 160 M w 1981 r.  dały SP9DH 1m w grupie stacji polskich. Zdobył 1 m. w paśmie 1.8 MHz w  zawodach OK DX 1981. W krajowych zawodach „Memoriał SP9DT 1981” zajął 1m. W SP TOP Maraton 1981 na dzień 30.05 wykazany był na 2m.Na III posiedzeniu plenarnym ZG PZK w dniu 6.06.1981 r w Toruniu zatwierdzony został regulamin Polskiego Klubu 160 m, którego Adam był współzałożycielem. On też został przewodniczącym Tymczasowego Zarządu PK 160 m. W 1982 r.  miał potwierdzonych 236 podmiotów DX CC. W czerwcu 1983 r w Krakowie odbyły się II Mistrzostwa Polski w W sportowej Telegrafii. Adam w konkurencji jakościowego odbioru i nadawania zdobył II m. W odbiorze szybkościowym sklasyfikowany został na 6 m. Bezkonkurencyjny był w nadawaniu szybkościowym. W klasyfikacji ogólnej seniorów zdobył 2 miejsce. Na dzień 30.09.1983 we współzawodnictwie SPHC zajmował 2 m. XXIX Zawody QRP, które odbyły się w 1984r dały Adamowi 8 m w paśmie 3,5 MHz i  3 m. na 160 metrach W SP SAT. DX  na dzień 30.04.85 zajmował 1 m.

Był członkiem klubów: SP DXC, SP UKF(1975) AMSAT, ARRL, CHC, HSC, REC, SCC, DXCC, TOPS, OTC-ARLL, SPOTC . W 1995 r. otrzymał ważne na 5 lat pozwolenie czeskie ze znakiem OK8AMR. W wśród wielu dyplomów zdobył prestiżowy „A-1 Operator Club”

Zarząd Główny PZK  nadał Adamowi Honorowa Odznakę PZK (nr 143). W 1968r. na wniosek ZG PZK otrzymał brązowy medal „ Za Zasługi dla Obronności Kraju „, natomiast  w 1973 r. srebrny. Z okazji obchodów 40-lecia PZK, w 1970r. odznaczony został Złotą Odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”. Na wniosek ZG PZK SP9DH odznaczony został w 1973 r Brązowym Krzyżem Zasługi. Zginał w wypadku samochodowym w dniu 1.07.1997 i pochowany został na cmentarzu w Krzeszowicach.

TNX: SP3CSD, SP9MA, SP9MAX, 

                                                          Opr. SP3CUG, SP8TK