Antoni ”KUBA” KUBICKI SP5BB

Antoni Kubicki urodził się w LIEGE (Belgia) w 1933 r. Do Polski przybył z rodziną, która osiedliła się w Kielcach. Z krótkofalarstwem spotkał się przypadkowo w Domu Kultury w Kielcach. Tam właśnie Liga Przyjaciół Żołnierza organizowała kurs telegrafii. Po dwóch zajęciach los rzucił  Antoniego do Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. Uzyskał dyplom radiotechnika wraz z nakazem pracy do znanej wszystkim radiostacji w Gliwicach gdzie pracował do wiosny 1953 r. Od 1 maja 1953 r. podjął kolejną pracę a następnie rozpoczął studia na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Warszawie. Zapisał się do Klubu Krótkofalowców  SP5PWK gdzie otrzymał licencję nasłuchową SP5 173. Kolejnym krokiem był zdany egzamin  uprawniający do ubiegania się o zezwolenie amatorskie. W oczekiwaniu na zezwolenie wybudował filtr 4 kwarcowy, wzbudnicę SSB, wzmacniacz o mocy 60W oraz kilka zasilaczy. Licencje znak SP5BB otrzymał w czerwcu 1966 r. Na Walnym Zjeździe Oddziału Warszawskiego PZK w 1968 r. wybrany został na Oddziałowego QSL Managera, oraz został delegatem , na VI Krajowy Zjazd PZK. Dość często uczestniczył w zawodach krótkofalarskich.W zawodach REF 1969 zajął 6 m.

Od 1970 r.  sprawował funkcję Award Managerem ZG PZK. Zajmował się wydawaniem dyplomów ZG oraz obsługiwał wnioski stacji polskich ubiegających się o dyplomy zagraniczne, również zajmował się rozdziałem kuponów IRC . Działalność w ZG PZK zakończył w 1984 r. Antoni wystartował w SDXC 1970 r. i przeprowadził 105 łączności pod znakiem 3Z5 BB. Na II Mistrzostwach Polski w radiopelengacji Amatorskiej SP5BB był zespole sędziowskim. W mediach krótkofalarskich publikował regulaminy zawodów i dyplomów zarówno krajowych jak i zagranicznych.  Podczas odbywającego się w Warszawie X kongresu Regionu 1 IARU w dniach 14-18 kwietnia 1975 r. „Kuba” był odpowiedzialny za całodobową  pracę stacji okolicznościowej SP0IARU- zainstalowanej w hotelu „Polonia”-  gdzie mieszkali delegaci . W 1972 r.  dniach 10-20 maja był operatorem stacji okolicznościowej SP0ITU z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji. We współzawodnictwie Intercontest 74 i 74  zdobył 5 m w grupie stacji fonicznych. Aktywnie uczestniczył w zawodach międzynarodowych wygrywając je w grupie stacji polskich. Najlepszą stacja SP okazał się w zawodach WWDC i WPX 1977. VII miejsce zajął w VI Krajowych Zawodach oświęcimski 1977 r. W WPX Contest 1976 (wszystkie pasma) Kuba w grupie stacji polskich zajął 2 miejsce i uzyskał 12704 pkt. W CQWW DX Contest 1979 sklasyfikowany został na 23 m. W 1980 r. W CQWW 160 m zajął w grupie stacji polskich 8m.

Na koniec 1975 r miał potwierdzonych 179 podmiotów DXCC a pod koniec 1977 już  182. W CQ WW 160 m CW 1980 sklasyfikowany został na 8 m w grupie stacji polskich. We współzawodnictwie SPDX wg stanu na  dzień 30.09.1979 r. zajmował 33 miejsce w grupie (MIX) a 10 m. na SSB. Na 14 miejscu (SSB) wykazany został w tym współzawodnictwie w roku 1980 r. Na liście SP TOP BAND MARATON 1981 wykazany jest na 28 m. Trzynaste miejsce zdobył w grupie (Fonia)  w CQ WWDX Contest 1979 r. W SP DX Maratonie 1982 sklasyfikowany został na 64 m. W grudniu  1980 r. przeprowadził się na warszawski Ursynów i w pierwszej kolejności uruchomił się na UKF-ie. Do dyspozycji miał antenę  9- elementów Yagi 144 MHz. Zaliczył 130 kwadratów i ODX 2400 km z Izraelem. Przy pomocy Andrzeja SP5 TT sprowadził z Keni  FT101E. Wnukowie przekonali dziadka Antoniego aby nabył komputer i pierwsze co zrobił to przepisał dane logu papierowego do  logu  elektronicznego. W SPDX maratonie na dzień 31.03.1985 r. wykazany był na 66 m. Z chwilą przejścia na emeryturę wznowił prace na falach krótkich. Od 1966 roku jest członkiem SPDXC (nr 102). Do chwili obecnej przeprowadził łączności z 314 podmiotami DXCC. Jest członkiem  klubu SP 160 m. Ma córkę Małgorzatę, która posiada znak SP5MBB.

W uznaniu zasług dla krótkofalarstwa polskiego wyróżniony został: srebrnym i brązowym  medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju , złotym i  srebrnym  medalem „Zasłużony Pracownik Łączności, oraz  Medalem XXX lecia PRL( 1975) Zarząd Główny PZK nadał Antoniemu  Honorową Odznakę PZK (nr 138 r.)

Antoni Kubicki zmarł 17.04.2022 i pochowany został na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie ( Sektor 84A-rząd 2 nr grobu 7.

TNX: SP5BB, SP3CSD

OPR. SP3CUG, SP8TK