WŁADYSŁAW SOCH SP8SZ (1909- 1968)

Władysław Socha urodził się 20.07.1909 r. w Bystrzejowicach gmina Piaski na Lubelszcyznie. Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości podjął naukę w Liceum  Zamojskiego  w Lublinie. Po zdaniu matury rozpoczął studia  na Uczelni Techniczno- Przemysłowej w Lublinie, którą ukończył z wyróżnieniem w 1928 r. Bez problemu zlazł pracę w lubelskim Biurze Techniczno Handlowym, w której pracował do 1934 r. Zaczynał na stanowisku radiotechnika a następnie kierownika Działu Radiowego. Radioamatorstwem zaczął się interesować w 1930 r. Eksperymentował na falach krótkich oraz na 56 MHz. W latach 1934-1939  związany był z przemysłem lotniczym. Był starszym kontrolerem  w Państwowych Zakładach Lotniczych w Warszawie a następnie w Lubelskiej Wytwórni Samolotów. Nadmienić należy, że do zakładów lotniczych trafiali ludzie z wysokimi kalifikacjami ,którzy oddani byli swej Ojczyźnie. Mimo dużego zaangażowania  zawodowego i obowiązków rodzinnych znajdował czas na działalność krótkofalarską. W 1934 r. otrzymał licencję nasłuchową PL 044  (SPL 44?).

 

W 1937 Centralne Biuro QSL PZK w  wykazuje w sprawozdaniu  Władysława  z 336-oma kartami QSL. Jeszcze przed wojną otrzymał licencję ze znakiem SP3AS. Był jednym z pierwszych krótkofalowców Lubelszczyzny. Był współzałożycielem Lubelskiego Klubu Radionadawców, co miało miejsce w 1938 r. Pełnił w jego zarządzie funkcję sekretarza. Jego ulubioną emisja była telegrafia. Mroczne lata okupacji wyeliminowały go z atrakcyjnej pracy zawodowej i ulubionego hobby. Brak jakiejkolwiek  dokumentacji z okresu wojny można można uzasadniać  charakterem pracy zawodowej, posiadana licencja i prawdopodobnie zaangażowaniem w polskim podziemiu co musiał ukrywać przed niemieckimi okupantami  a później przed funkcjonariuszami NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa.

W latach 1944 -1950 doświadczony specjalista wysokiej klasy fachowiec branży lotniczej otrzymał prace w Wytwórni Maszyn i Aparatów dla Przemysłu Spożywczego i kierował produkcji elementów i prostych urządzeń. Przez kolejne 10 lat Władysław  zatrudniony był na stanowisku głównego doradcy technicznego w Instytucie Hematologii w Warszawie Zajmował się wynalazkami, których trzy opatentował. Skonstruował jako pierwszy w Polsce aparaturę do liofilizacji plazmy leczniczej. Pracował tez w Zjednoczeniu Wytwórni Surowic i Szczepionek w Lublinie. Był przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej w Lublinie. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił 27.10.1957 r. tj w dniu utworzenia Oddziału Lubelskiego w zarządzie którego Władysław  pełnił funkcje sekretarza. Był tez współzałożycielem  Lubelskiego Klubu Krótkofalowców. Zezwolenie kat. I  ze znakiem SP8SZ otrzymał w dniu 29.X.1960 r. J

ako doświadczony już w pracy na pasmach rozpoczął od działalności DX-owej. Już 22.09.1962 r. został członkiem SPDX Klubu. Na dzień 31.12.1963 r miał już potwierdzonych 153 podmioty. Na koniec 1967 r. w DX Maratonie  wykazany był na 6 m.(wszystkie pasma) orz na 4 m. w paśmie 7 MHz i 3 m w paśmie 14 MHz. W 1967 r po uzyskaniu 200 potwierdzonych  podmiotów DXCC roku wpisany został na listę Honorowa tego klubu. 

Używał prostych anten drutowych do których doprowadzał dużą moc wielkiej częstotliwości. Wielu kolegów widziało legendarną aparaturę  a w tym dwumetrowy nadajnik o budowie panelowej. Wartość całej konstrukcji była porównywalna była z kosztem samochodu typu „Syrena”

W 1962 r. Władysław wszedł w skład  ZOW w Lublinie i został sekretarzem technicznym. Był członkiem Stowarzyszenia Wynalazców Polskich. Znał język angielski i niemiecki.

Władysław Socha zmarł 9.01.1968 r 

 

Opr. SP3CUG,SP8BWR,SP8TK