ZBIGNIEZBIGNIEW GORGOLEWSKI SP2IU (1933-2017)

 

Zbigniew Gorgolewski urodził się 19.12.1933 r. w  Pietronkach w ówczesnym województwie poznańskim. W wieku 13 lat zbudował pierwszy odbiornik detektorowy na własnoręcznie odlanym kryształku. W okresie nauki w szkole ponadpodstawowej interesował się sportem - głównie gimnastyką. Jego trenerem był znakomity gimnastyk, mistrz Polski i późniejszy sędzia olimpijski, Tadeusz Bettyna, który po zakończeniu kariery sportowej w latach pięćdziesiątych XX wieku zajął się szkoleniem młodego narybku w klubie "Związkowiec". Zbigniew był Mistrzem Polski w skoku przez konia. Technikum Elektryczne w Bydgoszczy  ukończył w 1952 r. Po ukończeniu szkoły otrzymał nakaz pracy w Gdańsku. Tam nawiązał kontakty z Klubem Ligi Przyjaciół Żołnierza SP2KAC (ex SP2KGA). Wtedy też zainteresował się krótkofalarstwem. Uczestniczył w kursie radiotelegrafistów w Państwowym Ośrodku Szkolenia Łączności w Gdańsku. Przez trzy miesiące uczył się telegrafii i pracy na radiostacji. Kurs ukończył z wyróżnieniem w 1953 r.

 

Chcąc realizować swoje zamiłowania do nawigacji postanowił ubiegać się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej na wydział Nawigacji. Matura, pomyślnie zdane egzaminy i testy sprawnościowe nie dały szansy Zbyszkowi. Niestety „zawinił” życiorys. Jego ojciec należał do Armii Krajowej. Miał rodzinę na zachodzie, pochodzenie nie robotniczo-chłopskie. W miejsce szkoły oficerskiej „zaproszono” Zbyszka do odbycia  zasadniczej  służby wojskowej   w Wojskach Ochrony Pogranicza -  Brygada w  Krośnie Odrzańskim. Służył prawie trzy lata głównie  jako radiotelegrafista. Po kursie w POSŁ  posługiwał się telegrafia z prędkością 18 gr/min. Przełożeni zauważyli umiejętności Zbyszka i  oddelegowali go na 6 miesięcy do Warszawy, gdzie powierzono mu prowadzenie  łączności z Polską Misją Wojskową w Korei. 

Po wyjściu do cywila wrócił do Bydgoszczy i wspólnie z  Edwardem Mańkowskim,  późniejszym SP2JL, zapisali się do sekcji spadochronowej LPŻ. Przygoda ta trwała krótko i obaj przenieśli się do Wojewódzkiego Klubu Łączności LPŻ- SP2KAE, który mieścił się przy ulicy M. Reja 7 w Bydgoszczy Po krótkiej praktyce na radiostacji klubowej  w 1956 r. przystąpił do egzaminu. Egzamin na licencję zdawał przed komisją, w skład której wchodzili: Franciszek Prentki SP2BA  i  Franciszek Grabowski SP2BG. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w 1957 r. (z chwilą reaktywowania PZK).  Był współzałożycielem reaktywowanego w tymże roku Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców PZK - SP2PZE, który mieścił się przy ul. Toruńskiej 30. Licencję ze znakiem SP2IU,  z miejscem zainstalowania radiostacji Bydgoszczy  przy ulicy 3-go Września 12/1 (obecnie Obrońców Bydgoszczy 12/1) otrzymał  25.04.1957 roku. Dzięki Zdzisławowi SP2BB wszedł w posiadanie nadajnika. Słuchał na odbiorniku OK-100 a antena to LW. Pierwszą łączność pod swoim znakiem przeprowadził w dniu 6.03.1958 r.

W latach 1956-1960 aktywnie uczestniczył w zawodach radiotelegrafii szybkiej oraz w wieloboju łączności organizowanych przez LPŻ. W tych latach mieszkał przy ul. Kapuścińska bl. 49 m 11. Był pierwszym krótkofalowcem z Bydgoszczy, który miał do dyspozycji obrotowa antenę Q-Q. Często uczestniczył w krajowych i międzynarodowych zawodach krótkofalarskich. W zawodach WWDXC CW 1963 w klasyfikacji wszystkie pasma zajął 3 miejsce w grupie stacji polskich a w roku 1965 w tych samych zawodach  był wykazany na miejscu drugim. WAE DXC 1965 ukończył na 3 miejscu. Piąte miejsce zajął w ARRL DXC 1965. W międzynarodowych zawodach SPDX w 1966 miał 1 miejsce w województwie bydgoskim. 6 miejsce zdobył w WW DX CW 1969 r. W tabeli współzawodnictwa DX na dzień 30.11.1969 r. zajmował 9 miejsce (201 potwierdzonych podmiotów). Te bardzo dobre wyniki zajmował w czasie, gdy mieszkał przy ul. Architektów 5 m. 1

 Od 1965-do 1970 był przewodniczącym Komisji Eterowej Oddziału PZK w Bydgoszczy. Już 14.06.1965 r. spełnił warunki i został członkiem SPDXC (Nr członkowski 62). W latach 1972-1982  z powodów rodzinnych miał przerwę w działalności krótkofalarskiej. W 1985 r. przyjęty został w szeregi członków SP OTC (Nr członkowski 64) Najwięcej łączności przeprowadził na telegrafii, ale przez ostatnie kilkanaście lat zajmował się tez emisjami cyfrowymi (głównie RTTY i PSK). Od 1984 r. należał do Klubu Krótkofalowców SP2PBY. 

Od roku 2007 łączył pasje zwiedzania kraju z aktywnością krótkofalarska z zamków. Często w czasie niedzielnych spotkań  członków OTC propagował emisje cyfrowe. Pracował także za pośrednictwem satelitów amatorskich oraz w paśmie 50 MHz. Był bardzo dobrym telegrafistą- należał do klubu ARRL”A-1 Operators Club Toster” Należał oprócz w/w tez do klubów SPCWC, SPCC i PK RVG. CQ WW CW DX 20007 dały mu 9 m w grupie stacji SP. W zawodach „Holiday Cotest 2008” zajął 8 m. Na 20 m. sklasyfikowany został zawodach SPCW 2008. W SPDXC 2008 zajął  w grupie SOTB MIXED 21 m.  Pomimo wyróżnienia przez Zbyszka telegrafii, już w 2014 r miał potwierdzone 2003 podmioty na RTTY. Startował w wielu zawodach RTTY a w tym w SPDX RTTY 2014, 2015 i 2016 . 

Drugą emisją z grupy cyfrowych stosowana przez SP2IU to PSK 31 i 41 podmiotów potwierdzonych. Przez 10 lat wspólnie z Ryszardem SP2IW prowadził Centralne Biuro QSL PZK. Przeprowadził 60 tysięcy łączności i miał potwierdzonych 318 podmiotów. Pracował pod znakami okolicznościowymi 3Z2IU, 3Z0IU, SN0KURP, HF50IU i HF60IU¬ Oprócz krótkofalarstwa pasjonowały go przyroda i  turystyka, a w tym ulubione Bieszczady. Zwiedził wiele krajów Europy, USA i Kanadę. Do 8 maja 2013 r. należał do Bydgoskiego OT PZK (nr 04), a ostatnie cztery lata był członkiem Toruńskiego OT PZK (nr 26). Za bogatą działalność na rzecz krótkofalarstwa polskiego uhonorowany został w 1993 roku Honorową Odznaką PZK (nr 336) a w 2004 r. Złotą Odznaką Honorową PZK (nr 37/Z). Na wniosek ZG PZK w 1973 r otrzymał brązowy medal ”Za Zasługi Dla Obronności Kraju” Ostatnie lata mieszkał na ul. Generalskiej 4/6 w Bydgoszczy.

Zmarł w dniu 25.07.2017 r. i pochowany został na Cmentarzu Nowofarnym przy ulicy Artyleryjskiej w Bydgoszczy.

 

TNX: SP2IW, SP8DA (wykorzystano opracowanie SP2ESH (sk) SP3CSD.