EDWARD MAŃKOWSKI SP2JL

Edward Mańkowski urodził się w dniu 27.09.1933 r. w Bydgoszczy. Szkołę podstawowa ukończył w 1948 r. W latach 1948-52 uczęszczał do Technikum Elektrycznego w Bydgoszczy. W 1953 r. powołany został na trzy lata do odbycia służby wojskowej w JW w Kielcach. W wojsku był radiotelegrafistą i operatorem radiostacji średniej mocy typu RSBF. Pierwszy kontakt z krótkofalarstwem miał w 1956 r. w klubie Ligi Przyjaciół Żołnierza SP2KAB w Bydgoszczy. Tam uzyskał znak nasłuchowy SP2 558. Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdawał przed Wojewódzką Komisja Egzaminacyjną Zarządu Wojewódzkiego LPŻ w Bydgoszczy. Jego egzaminatorem był Franciszek Grabowski SP2BG. W 1957 r. wstąpił w szeregi Polskiego Związku Krótkofalowców. Zezwolenie  kat III nr 450/A z dopuszczalna mocą 10W  ze znakiem SP2JL otrzymał w dniu 7 maja 1957 r. W marcu 1958 r . otrzymał zezwolenie kat II z mocą 40W. Pierwsza łączność  pod własnym znakiem przeprowadził ze stacją OK1KLL na telegrafii w dniu  13.121957 r. w paśmie 7 MHz. Wtenczas pracował na nadajniku ECO-PA (6L6-15W) a odbierał na popularnym wtenczas odbiorniku USP .Jego pierwsza antena była VS1AK.

 

Mocno angażował się w sprawy związane z powołaniem Oddziału Wojewódzkiego PZK. Był Wice prezesem  pierwszej kadencji.  W 1962 r  warunki życiowe ( 1 pokój a był już żonaty i miał dziecko) zmusiły Edwarda do zawieszenia działalności krótkofalarskiej w eterze. W okresie przerwy  aktywnie działał w Oddziale PZK w Bydgoszczy. Był wykładowcą na kursach krótkofalarskich . W 1964 r. otrzymał kolejne zezwolenie ( nr 26/64) już kat I z mocą dopuszczalna 250 W i na czas nieokreślony. W latach 1966-68 był sekretarzem technicznym ZOW. Był delegatem na Zjazd Krajowy PZK. Od 1969 r. używał anteny „Doublet” 2x 10,2 m z linią zasilającą 600 omową. Do 1891 r. miał nadajnik telegraficzny z lampa  QQE 6/40 w stopniu końcowym. Jest współorganizatorem i pierwszym kierownikiem  Klubu Krótkofalowców PZK – SP2 PDI. Od lipca 1969 przez okres 1 roku pracował pod znakiem okolicznościowym 3Z2JL. Od 1972-1978 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Technicznej ZOW. Od 1980  przez cztery lata był kierownikiem Oddziałowego laboratorium elektronicznego, które sam organizował.

Od 1972 do 1980 r.  był członkiem Komisji Egzaminacyjnej Państwowej Inspekcji Radiowej w Bydgoszczy. Od 1991 r. pracował na  FT 250 a 1995 r. nabył zestawi nadawczo-odbiorczy Heathkit  SB-401 i SB-303 W dniu 14.08.1999 przyjęty został do SP OTC (nr członkowski 216). Łącznie pod swoim znakiem przeprowadził  6800 łączności i ma potwierdzone 272 podmioty. Do grona swoich przyjaciół zalicza min.: Romana SP2AEK, Czesława SP2DOK,  Bolka SP2ESH, Zbigniewa SP2IU, Ryszarda SP2IW. 

Za działalność na rzecz krótkofalarstwa polskiego uchwałą ZG PZK wyróżniony został Honorową Odznaka PZK (219). Uchwałą ZG PZK z dnia 20.11.2004 r. nadano Edwardowi Złotą Odznakę Honorowa PZK (nr 38/Z).

TNX: SP2JL, SP8DA, SP3CSD

opr. SP3CUG, SP8TK,  SP2BZR