JÓZEF WOJCIESZAK SP3AMY (1934-2014)

Józef Wojcieszak urodził się 6.09.1934 r. w Dobieszczynie. Pierwszy kontakt z radiem miał w czasie, gdy mieszkał w Bartoszycach  (SP4). Tam spotkał Tadeusza Bigielmajera SP4ABR, który był pierwszym krótkofalowcem na tym terenie. Dużej pomocy udzielił Józefowi Wacław Ponikowski SP5FD (Prezes PZK  w latach 1957-1958) Dzięki SP5FD Józef uzyskał w drugiej połowie lat 50-tych poniemiecki odbiornik R-3. W dniu 21.05.1959 r. został członkiem  Warmińskiego Klubu Krótkofalowców  PZK i otrzymał licencję nasłuchową  z znakiem SP4-6010. Po dwóch latach prowadzeniu nasłuchów i osiągnięciu stosownej liczby kart QSL dopuszczony został do egzaminu. W dniu 10.11.1961 r. otrzymał zezwolenie  nr 791 wydane przez Ministerstwo Łączności  ze znakiem SP4AMY. Już wtenczas  wykazywał się dużymi umiejętnościami  organizacyjnymi. Z jego inicjatywy powstał Bartoszycki Klub Krótkofalowców przy  Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach. Ukończył Oficerską Szkołę Milicji w Szczytnie.  W lipcu 1969 roku  przeniósł się do Piły i zmienił znak na SP3AMY. Uaktywnił krótkofalowców Ziemi Pilskiej, którzy w większości przypadków złożyli deklaracje PZK i wstąpili do Poznańskiego Klubu Krótkofalowców SP3PKK. 

 

W 1976 roku w Zakładzie Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  im. A. Mickiewicza w Poznaniu  przedłożył pracę magisterską  na temat „Współdziałanie Polskiego Związku Krótkofalowców  z organami Państwa w zakresie Realizacji Funkcji  Kulturalno-Wychowawczej w Polsce”. W dniu 15.03.1977 r. został powołany pełnomocnikiem ZG PZK na teren nowo powstałego województwa pilskiego. Jesienią 1977 r. organizuje Oddział Terenowy PZK, a w dniu  23.10.1977 r. podczas  Zjazdu Założycielskiego PZK  zostaje wybrany Prezesem OT w Pile. Pod koniec 1977 r. zakłada Pilski Klub Krótkofalowców. W latach 1979/80 zorganizował Oddziałowe Laboratorium Pomiarowe. W 1980 roku przy dużym zaangażowaniu  Józefa wspólnie z Kuratorium Oświaty i Wychowania zorganizowany został dla młodzieży obóz szkoleniowy poświęcony krótkofalarstwu. Wspierał działania drużyn łączności ZHP. W 1982 r. ZG PZK mianuje Józefa Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Eterowej w Pile. W maju 1988 r. na Walnym Zebraniu  Członków Nadnoteckiego Oddziału Terenowego PZK wybrany został do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i powierzono mu funkcję przewodniczącego OKR. Podczas IX Zjazdu PZK, który odbył się w dniu 1.12.1990 r. w Warszawie  wszedł w skład Głównego Sądu Koleżeńskiego PZK i powierzono mu funkcję przewodniczącego GSK. Na XII Nadzwyczajnym Zjeździe PZK w Piekarach  Śląskich  w dniu 6.06.1992 r. wybrany został wice prezesem PZK ds. organizacyjnych i funkcje ta pełnił do 20.03.1993 r. Po wprowadzeniu nowego statutu  na plenum ZG w Bydgoszczy powierzono Józefowi funkcję Managera Odznaki Honorowej PZK, którą pełnił przez trzy kolejne kadencje ZG PZK (od 6.06.1992 do 4.07.2004 roku).  Założył księgę wyróżnionych Odznaką Honorową PZK, w której zawarte były  informacje o  osobach i instytucjach wyróżnionych. Na rok przed obchodami 65-lecia PZK wystąpił z inicjatywą nadania Odznak Honorowych  PZK członkom organizacji, którzy swą działalność rozpoczynali przed II Wojna Światową. Niestety małe zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców nie pozwoliło na zadowalającą realizację ciekawego pomysłu SP3AMY.  Od listopada 1994 roku, do końca swojego życia, pełnił funkcję doradcy Zarządu OT-23 PZK ds. formalno-prawnych. W 1996 r. kolejny raz został delegatem na Zjazd Krajowy PZK. XIII Zjazd Krajowy PZK powierza Józefowi  przewodnictwo zespołu ds. zmiany struktury organizacyjnej Związku i przygotowania nowego Statutu PZK.

Od listopada 1994 r. był członkiem SP OTC (nr członkowski 109 – Senior PZK). Był członkiem SPDXC (nr 715). Józef należał do ludzi, którym największą satysfakcję sprawiało nie tylko posiadanie czynnego sprzętu i anten, aby móc przeprowadzać towarzyskie łączności, których przeprowadził kilka tysięcy, ale głównie to, że działał aktywnie w sferach organizacyjnych. Nie zabiegał o osiągnięcia DX-owe i  statystyki potwierdzonych podmiotów. Do śmierci mieszkał w Pile przy ul. Mickiewicza 109F/3. Miał dwóch synów. 

Uchwałą Zarządu Głównego  PZK z 14.12.1980 r. uhonorowany został Odznaką Honorową PZK (nr 78) a w 2000 r. Złotą Odznakę Honorową PZK (nr 10/Z).

Zmarł 20.06.2014 r. i pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Pile przy ulicy Motylewskiej - Kwatera 24/B Rząd 6 Grób 6.  Na jego nagrobku widnieje znaczek PZK i znak. 

 

TNX: SP3BTK, SP3EA, SP3EPK, SP3CSD.

opr: SP3CUG, SP8TK, SP2BZR