KRZYSZTOF BIENIEWSKI SP6DVP

Krzysztof Bieniewski SP6DVP urodził się w latach 50-tych ubiegłego wieku w Opolu. Już w czasie nauki w szkole podstawowej mocno interesował się odbiornikami radiowymi. W rodzinnym domu miał do dyspozycji kolejno radioodbiorniki: „Orion”, „Pionier” i „Stolica”. Ojciec przekazał mu kilkanaście starych egzemplarzy miesięcznika „Radioamator” oraz encyklopedię techniczną, w której znalazł informację na temat krótkofalarstwa oraz mapę z podziałem na okręgi wywoławcze. Z powyższej literatury dowiedział się na jakiej częstotliwości można słuchać krótkofalowców. W swoim odbiorniku miał do dyspozycji pasma 20 i 40 m. Prowadził eksperymenty z antenami drutowymi, które umożliwiały mu prowadzenie nasłuchów. Po ukończeniu szkoły podstawowej naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej a następnie w Liceum Ogólnokształcącym.

W latach 1963-67 jako jeszcze niezrzeszony często spotykał na paśmie stacje z Opola i okolic: Janka SP6BFR, Andrzeja SP6AOI i Wiktora SP6BFL.Dobrze pamieta wzorcowa pracę Edwarda SP6PI oraz stacji Klubowej SP6KBL z Kłodzka. Ponadto był stałym słuchaczem Gdynia Radio i Szczecin Radio. Z czasem zaczął się interesować muzyką, której słuchał z rozgłośni „Radio Wolna Europa” , „Radio Luxemburg” oraz pirackiej rozgłośni ,,Jeronimo’’. W każdą niedzielę w godzinach popołudniowych słuchał listy przebojów „Rozgłośni Harcerskiej” z Warszawy. Jednak najbardziej w pamięci z tych czasów utkwiły mu stacje nestorów Stanisława SP6XU z Wrocławia z pamiętną kukułką, Zbigniewa SP9EC z Chorzowa, który z potężną siłą AM w każdą niedzielę przekazywał jednostronne informacje dla rodziny. Doskonale tez wspomina Romana SP7HX z Łodzi, Jerzego SP5ACD z Ursusa oraz Janka OK2BIQ z Tyry.

 

Był też nasłuchowcem fal średnich, gdzie często słyszał dziwne skróty typu „ A1 na D8” i zorientował się, że to szachiści. Po latach dowiedział się, że jednym z nadawców był krótkofalowiec z Opola. O istnieniu sekcji Krótkofalarskiej przy Wojewódzkim Domu Kultury oraz Piastowskiego Klubu Krótkofalowców dowiedział się z ogłoszenia w ówczesnej Trybunie Opolskiej.

Członkiem klubu SP6PAZ został 15.09.1967 r. Kilka miesięcy później został sekretarzem klubu  Nie mały wpływ na krótkofalarski los Krzysztofa miała praca okolicznościowej stacji SP0FPP z operatorami Lesławem SP6CCL, Zdzisławem SP6CDD (później SP9CCD), Wojtkiem SP6CCJ, Jurkiem SP6UK, Jankiem SP6BFR i Andrzejem SP6AOI z okazji V krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Od 16.10 1968 do 28.02.1969 r. uczestniczył w kursie krótkofalarskim w macierzystym klubie. Licencję nasłuchową ze znakiem SP6-6143 otrzymał 14.11.1967 r. tj. w dniu przyjęcia do PZK.

Przeprowadził ponad 3500 nasłuchów w pasmach od 80 do 15 m i ma potwierdzonych 90 podmiotów. W gronie jego nauczycieli byli krótkofalarstwa byli: William SP6CCH, Bogusław SP6TQ, Bolesław SP6IR, Andrzej SP6AOI, Jerzy SP6UK, Wiktor SP6BFL. Egzamin zdawał w dniu 23.03.1969 r. przed komisją PZK w składzie: Zbigniew SP6UI (SK), Bolesław SP6IR (SK), Andrzej SP6JU (SK) i Jerzy SP6UK (SK). Zezwolenie nr 3008/69 otrzymał w dniu 27.10.1969 r. i znak SP6DVP. 

Pierwszą łączność na KF-e przeprowadził w dniu 27.11.1969 r. ze stacją SP2KFV emisją AM, a pierwszą stacją zagraniczną była OK2KNE, z którą łączność nawiązał w dniu 30.11.1969. Było to przeprowadzane na nadajniku HM oraz odbiorniku 10-RT wypożyczonym od kolegi Eugeniusza SP6DIL. Miał też do dyspozycji popularną radiostację RBM-1 o mocy 1W, 10RT (radiostacja czołgowa) oraz odbiornik komunikacyjny Lambda 5. Używał również nadajnika na pasma 80 40-20 m wg SP6TQ, na którym zaliczył ponad sto podmiotów.

Wtenczas mieszkał w dzielnicy Nowa Wieś Królewska przy ulicy18 Stycznia 2 (obecnie Władysław Łokietka).W tym właśnie domu w latach 1964-65 tworzyła się Państwowa Inspekcja Radiowa (wcześniejsza nazwa Stacje Radiowe i Telewizyjne w Katowicach Ośrodek Służby Przeciwzakłóceniowej w Opolu). Tam rozpoczął swoją pracę inż. Henryk Żółtański ex SP6ALA późniejszy dyrektor tej placówki oraz prezes ZOW PZK Opole w latach 60-tych. 

W związku z rozbudową Ośrodka Przeciwzakłóceniowego w Opolu i powstaniem samodzielnej jednostki PIR potrzebne były dodatkowe pomieszczenia. Rodzina Krzysztofa dostała propozycję oddania całego budynku i przeniesienia się do bloków. Rodzina otrzymała przydział na 4 pokojowe mieszkanie na nowym osiedlu przy ul. Lenina (obecnie Pl. Teatralny).

Miał bardzo dobre warunki do zawieszania anten. Pierwszą W3DZZ (z trapami HS-500) powiesił pomiędzy 10 i 12 piętrowymi blokami. Przed pójściem do pracy nawiązywał wiele łączności głównie ze stacjami z USA. Otrzymywał sporo kart QSL za pośrednictwem poczty. Jego firma mocno była związana z Solidarnością. Prawdopodobnie te sprawy były powodem odwiedzin funkcjonariusza SB.

Służbę wojskową odbywał w Jednostce Wojskowej 2751 w Brzegu, gdzie był radiotelegrafistą i jednocześnie pisarzem kompanijnym. Jeszcze przed służbą poznał kilkunastu krótkofalowców z terenu Brzegu, którzy byli zawodowymi żołnierzami między innymi Janka SP6CCK (później SP6KB i SP3KB), który był dowódcą garnizonu, Teofila SP6AFO (późniejszy SP3AFO), Stanisława SP6EIY, Zdzisława SP6AGB (SK), Leszka SP6AGD. Wszyscy należeli do klubu SP6PCB działającego przy Garnizonowym Klubie Oficerskim w Brzegu. 

Częste przepustki pozwalały mu na odwiedziny miejscowego klubu SP6PCB, gdzie jako operator uczestniczył w zawodach krajowych. Do cywila wyszedł stopniu starszego szeregowego. Miał propozycję pozostania w jednostce jako zawodowy podoficer, lecz z tej propozycji nie skorzystał.

Jako rezerwista dostał przydział do Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej, gdzie mógł wykazać swoje krótkofalarskie doświadczenie. W czasie wielu ćwiczeń zastępował tępy odbiornik OK101 transceiverem FT-101ZD, na którym meldunki z Wrocławia były odbierane czytelnie i z dużą siłą.

Pracę zawodową rozpoczął w 1970 r. w Wojewódzkiej Stacji Techniki Statystycznej w Opolu.

Przez lata jego firma zmieniała nazwę i tak kolejno nazywała się; Ośrodek Informatyczny przy Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym, Wojewódzki Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Opolu. W instytucji tej pracował na generacjach maszyn cyfrowych do przeprowadzenia obliczeń dla potrzeb GUS-u. Krzysztof zaczynał prace na tzw. tabulatorach potężnych maszynach cyfrowych produkcji ZSSR. Po likwidacji tych maszyn pozostały duże zapasy czystych kart 80-cio kolumnowych, które z jego inicjatywy przekazane zostały krótkofalowcom z przeznaczeniem na druk kart QSL. Kolejne maszyny to „Cellatron” produkcji NRD oraz polskie minikomputery z serii „Mera-300”. Pracę w tej firmie zakończył na stanowisku starszego Informatyka a do „dodatkowych” obowiązków Krzysztofa należało przygotowywanie dla potrzeb klubu SP6PAZ specjalnych logów do zapisywania łączności w zawodach oraz dużych zbiorówek do wpisywania mnożników i stref. W prace te byli zaangażowani też inni pracownicy (koleżanki i koledzy), a działalność ta odbywała się ze zrozumiałych względów na drugiej zmianie lub na dyżurach nocnych.

W latach 1972-74 był wice prezesem klubu ds. sportowych.

Pierwszymi zawodami UKF w jakich startował był „Polny Dzień”, który odbył się w lipcu 1974 r,

W 1975 r uzyskał uprawnienia operatorskie klasy A Nr 12/88/75 w dniu 30.09.1975 r.

Od 1977-1980 r był sekretarzem ZOW PZK w Opolu.

W 1977 r. kolejny raz został sekretarzem klubu i funkcję ta pełnił przez trzy lata.

Na IX Walnym Zebraniu Oddziału PZK wybrany został wice prezesem ds. organizacyjnych (1980-82). Był członkiem komisji weryfikacyjnej przy ZOW PZK. Po 4 tygodniach w związku z problematyczną współpracę z OI PIR w Katowicach i przez odmienność poglądów z niektórymi członkami komisji, którzy mieli oceniać swoich członków zrezygnował z pracy w tej komisji.

Po kilku tygodniach SP6DVP i jeszcze kilku innych kolegów zostało zawieszonych na 6 miesięcy przez ówczesny OI PIR w Katowicach ponoć za nieścisłości w dokumentacji dotyczące stanu posiadanego sprzętu. Oczywiście Krzysztof doskonale wiedział za co i kto za tym stał. 

W latach 1980 do 1983 był prezesem klubu. Od 1981 r. pracował na TRX-ie FT-101ZD,

Od1983 do 1986 r. był KF Managerem klubu SP6PAZ. W dniu 20.10.1983 r. został członkiem SPDXC (nr członkowski 317). Jest tez członkiem DIG (NR 3207).

Trzecim miejscem zamieszkania i lokalizacji radiostacji było osiedle o nazwie Związek Walki Młodych, które Opolanie nazywali „betonowym osiedlem gierkowskim”. Wraz z żoną Bożenką wprowadził się do 3-pokojowego lokalu na 6 kondygnacji. Wybór piętra należał do Krzysztofa a brał pod uwagę możliwości instalacji anten.

Od 1985 do 1987 r. był przewodniczącym Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w latach 1990 do 1993 r. sekretarzem tej komisji. Na Walnym zebraniu OT PZK w 1993 r. wybrany został sekretarzem i funkcję tą pełnił do 1996 r. Był delegatem na VIII-(1980), X-(1990), XI- Nadzwyczajny (1990)  i XII (1992) Zjazd Krajowy PZK.

Ostatnie lata przed przejściem na emeryturę (2017 r.) pracował w prywatnej firmie informatycznej.

W latach 1990-2011 pełnił funkcję prezesa Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ.

W 2007 r. nabył transceiver FT-1000MP Mark-V a w 2018 r. za dwie pierwsze emerytury kupił nowy TRX FTDX-3000 oraz FT-736R do pracy w paśmie 2 m i 70 cm.

Od 1.06.2013 r. (po śmierci Stanisława SP6LK) do chwili obecnej pełni funkcję QSL managera Oddziału Terenowego nr 11 w Opolu. Od wielu lat prowadzi wszelkie współzawodnictwa klubu SP6PAZ w DXCC, SP-HC, SPDX Maraton. Uczestniczy w każdym składzie operatorów stacji contestowej SN6O jak i na stacjach okolicznościowych klubu SP6PAZ. Jest wieloletnim QSL managerem SP6PAZ i stacji okolicznościowych tegoż klubu. W 2019 r. kolejny raz wybrany został sekretarzem OKR.

W swej 50 letniej karierze krótkofalarskiej, jako nadawca, zdobył 860 dyplomów krajowych i zagranicznych i zajmuje 9 m. we współzawodnictwie SP-AH- C. 5BAND DXCC nr 2556 zdobył w 1988 r. jako pierwszy w opolskim oddziale. 5BAND WAZ uzyskał w 1989 r. (Nr 549). WAZ 20M-FONE i 5BAND WAC posiada od 1986 r.

Na dzień 31.12.2019 r. ma potwierdzonych kartami QSL 333 podmioty DXCC (335 łącznie ze skreślonymi). W SPDXC stan jego to 333/342, w SPDX Maratonie posiada obecnie 4.204 pkt. Bierze udział we współzawodnictwie SPDX maraton i IOTA SPDXC.

Bardzo aktywnie uczestniczy w liczących się na świecie zawodach. W zawodach ARRL 10m- 9 razy, ARRL 32 razy, WPX-30 razy, CQWW 30 razy, IARU HF-33 razy, IOTA-19 razy, RDXC-13 razy, SPDXC 24 razy, URDX-7 razy i WAEDC 31 razy. Wszystkie statystyki są na dzień 31.12.2019 r.

Od 1978 r wykazywany jest w INTERCONTEST. Najlepsze rezultaty osiągnął w latach: 1981 i  2017 r. 6m, 1985- 5m. 2002 r 4 m., 2011 i 2015 r, -7 m oraz 2019 r. 5 m oraz SSB LP 4 m.(bez CQWW SSB 2019). W zawodach zagranicznych uczestniczył 507 razy a w krajowych 349 razy, ogółem w contessach pracował 856 razy (stan na 31.12.2019). Pod swoimi znakami przeprowadził 295 000 łączności a w tym 107 049 w zawodach. Ponadto na stacji klubowej nawiązał około 55 tysięcy łączności.

W swoim 50-leciu pracy w eterze pracował pod znakami: SR6DVP (1980) z okazji 50 rocznicy PZK, SP0DVP (1983) z okazji 35-lecia Oddziału Opolskiego PZK, SP6V (1998-1999) znak contestowy, SN40DVP (2009) w związku z 40-leciem pracy w eterze, SO6V(2007-2011) - znak contestowy, 3Z6V - obecny znak contestowy oraz 3Z50DVP (15.10.2019-15.04.2020) z okazji 50 rocznicy uzyskania pierwszego zezwolenia i aktywnej działalności na pasmach amatorskich.

Równolegle z działalnością społeczną cały czas zajmuje się propagowaniem krótkofalarstwa w mediach. Swoje artykuły zamieszczał w miesięcznikach „Radioamator i Krótkofalowiec”, Świat Rado”, „Biuletyn PZK”, „Magazyn QTC”, „e-QTC”, „Propagacja”, „ Krótkofalowiec Polski”.

Współpracował z redakcjami prasy lokalnej oraz redakcją „Polskie Radio Opole”. Zebrał sporą taśmotekę video oraz audio z różnych lokalnych imprez krótkofalarskich oraz klubowych.Kilka razy prowadził zajęcia na kursach krótkofalarskich związane z praktyczną praca na radiostacji klubowej SP6PAZ. W ramach współpracy z LOK był operatorem na nadajniku tzw. ,,lisie’’ w zawodach ARS organizowanych w Turawie przez ZW LOK w Opolu. 

Do grona swoich nieżyjących już przyjaciół zalicza: Bogusława SP8TQ, Andrzeja SP6JU, Ignacego SP6FIK, Krzysztofa SP6FJG. Jurka SP6UK.Wsród żyjących są min.: Eugeniusz SP6DIL, Andrzej SP6CC, (exSP6HAY), Sławek SP6ZC (ex SP6CYX), Stefan SP5DVD(ex SP6DVD), Bogdan SP6LUV, Józek DF2KK (exSP6HEK), Jarosław SP6OJK, Leszek SP6CIK, Konrad SP6EAL, Krzysztof SP6TPF, Andrzej SP6RTX (ex SP6DYK), Andrzej SP6GCU, Janek SP6IHE, Janek SP6GEQ, Wiktor SP6IGQ, Wiktor SP6BFL.

Jest bezcenną „kopalnią wiedzy” dotyczącej historii krótkofalarstwa opolskiego i klubu SP6PAZ. Wiele materiałów bieżących i historycznych Krzysztofa można zobaczyć na klubowej stronie internetowej  www.sp6paz.pl oraz kanale klubowym na YT.    

W Jego dalszej rodzinie są krótkofalowcy: Janek VE6CDO (ex SP9FMO) i Józek SP9FKQ. 

Za wyjątkowo bogatą działalność społeczną na rzecz krótkofalarstwa polskiego w 1985 r. wyróżniony został Brązowym Krzyżem Zasługi. W 1986 r. otrzymał Brązową Odznakę „Za Zasługi dla Obrony Cywilnej”.

Uchwałą Zarządu Głównego PZK w 1989 r wyróżniony został Honorową Odznaką PZK (nr 268) a w 2014 r Złotą Honorową Odznaką PZK (nr 95/Z). Z okazji 40-lecia klubu SP6PAZ i 50-lecia Oddziału PZK w Opolu w 2007 r. otrzymał grawerton przyznany przez ZG PZK.

 ZT PZK w Opolu nadał Krzysztofowi Medal Okolicznościowy z okazji 55-lecia Oddziału. W dniu 7 grudnia 2019 r. Opolski OT PZK wyróżnił go grawertonem z okazji 50-lecia pracy radioamatorskiej oraz społecznej.

Sylwetkę Krzysztofa wielokrotnie pokazywała Trybuna Opolska, Nowa Trybuna Opolska, Gazeta Opolska, Gazeta Wyborcza, Świat Radio CQ DL a nawet amerykański miesięcznik QST z 1997 roku oraz lokalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne.

Cały dorobek sportowy oraz pracy społecznej Krzysztofa mógł być realizowany dzięki wsparciu jego rodziców, rodziny oraz wsparciu małżonki Bożenki, która przez wiele lat patrzy przychylnym okiem na jego hobby. 

 

TNX: SP6DVP, 

                                                                                 SP3CUG, SP2BZR, SP6AEG, SP8DA, SP8TK.