MIECZYSŁAW ANDZO SP5DZE

MIECZYSŁAW ANDZO SP5DZE

 

Mieczysław Andzo SP5DZE urodził się w Suwałkach w dniu 7.10.1942 r. W 1945 r. z całą rodziną przeprowadza się do Warszawy. Szkołę Podstawowa ukończył w 1958 r. Tytuł Technika Elektronika uzyskał po ukończeniu Wieczorowego Technikum Elektronicznego na ul. Zajączka w Warszawie. Na początku lat 60-tych zainteresował się elektroniką. Budował proste układy, ale niezwiązane z krótkofalarstwem. W 1960 r. rozpoczął pracę w Zakładach Graficznych Tamka w Warszawie, a po dwóch latach przeniósł się do Dzielnicowego Urzędu Telefonów Miejscowych w Warszawie (później Rejonowy Urząd Telekomunikacji Śródmieście).W 1969 r. zakład pracy skierował Go na kurs radiooperatorów. Telekomunikacja jak i wiele innych zakładów pracy miło na wyposażeniu radiostacje typu R 118 a później R 140, które pracowały dla potrzeb Obrony Cywilnej. Kurs ten był organizowany przez Radio Klub Ligi Obrony Kraju SP5KAB w Warszawie. Szkolenie to prowadzili min. Antoni SP5ZA i Tadeusz SP5COX. Tam uczył się telegrafii i obsługi radiostacji R-118.

 

W przerwach zajęć Mietek często zaglądał z zainteresowaniem do pomieszczenia radiostacji SP5KAB, gdzie po kilku tygodniach Antoni SP5ZA namówił Go na zdanie egzaminu na świadectwo uzdolnienia. Egzamin zadawał przed komisją egzaminacyjną pod przewodnictwem Wacława SP5WL. W skład komisji wchodzili także instruktorzy z kursu.

Licencje ze znakiem SP5DZE kategorii I otrzymał 28.10.1969 r. Zezwolenie wystawione była na adres Warszawa ul. Tarnowiecka 10.  Pierwszą łączność za pośrednictwem demobilowej radiostacji RBM 1 i antenie G5RV nawiązał na telegrafii w dniu 14.01.1970 r. z Ryszardem ze stacji klubowej SP5KIM. Łączności zagraniczne rozpoczął od stacji UY5XH na CW w dniu.29.03.1970 r.

W tym czasie odwiedził ZG PZK gdzie spotkał się pierwszy raz z Wacławem SP5WL, który udzielił informacji na nurtujące pytanie jak zostać członkiem PZK. Wacław skierował Go do klubu SP5PWK, ale wizyta w klubie nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Mietek został potraktowany jako intruz. Na początku został członkiem Radio Klubu LOK - SP5KAB. Wtenczas drugi raz podał mu rękę SP5WL i zaproponował mu i funkcję QSL Managera warszawskiego ZOW PZK, którą pełnił w latach 1971-1976.  Także w latach 70-tych w niedzielne przedpołudnia był dziesiątki razy gościem na radiostacji ZG PZK - SP5PZK, która mieściła się na Nowym Zjeździe. Wtenczas operatorem odpowiedzialnym radiostacji i nadającym Radiowy Biuletyn Informacyjny był śp. Michał SP5BCT.

W 1970 r. zmodyfikował swoją RBM - poprzez wymianę lamy końcowej na EL 83 i uzyskał moc około 3 W. W 1972 r. uruchomił nadajnik telegraficzny z lampą G-807 w stopniu końcowym, który pracował emisją CW w pasmach 20, 40 i 80 m. Moc 40 W.  Pozwalało to Mietkowi na swobodną pracę z całą Europą. Kolejnym krótkofalarskim nabytkiem był austriacki odbiornik „Radione” z 1936 roku, który sprawował się bardzo dobrze przez wiele lat. W latach 1974-75 pracował pod okolicznościowym znakiem SQ5DZE.

W 1975 r. zmienił miejsce zamieszkania na ulicę Tokarza i zaczęły się przysłowiowe schody. Mieszkanie na 6 kondygnacji 10 piętrowego bloku. Wystąpiły problemy antenowe zarówno techniczne jak i sąsiedzkie. Po dwukrotnym zniszczeniu dipola 2 x 19,5 m. został tylko 10-cio metrowy LW przymocowany pod kątem 45 stopni pomiędzy balkonem a ogrodzeniem parkingu.

Od Wacława otrzymał kolejna propozycję działalności społecznej tj. współpracę z Inspektoratem Łączności KCH ZHP w Warszawie. Został operatorem radiostacji służbowej na Stanicy Stołecznej Chorągwi ZHP w ramach Operacji Bieszczady 40 w miejscowości Liszna. Już w listopadzie 1983 r. został instruktorem ZHP i otrzymał stopień przewodnika. Przez kolejne dwa lata zabezpieczał łączność na stanicy Chorągwi Stołecznej. Wiktor SP4JDA zaproponował Mietkowi funkcję operatora radiostacji sztabowej „OB 40” w Ustrzykach Dolnych, którą pełnił w latach 1986-1990.

Tam zaraził bakcylem krótkofalarstwa swego syna Piotra, który przez 5 lat był też operatorem stacji służbowych w ramach „OB 40”. W czasie wolnym od obowiązków służbowych pracował na pasmach amatorskich pod znakiem SP5DZE/8.

Wraz z Wacławem SP5WL prowadził szkolenia dla harcerzy min. w Hufcu ZHP Warszawa Praga Północ dotyczącej Amatorskiej Radiopelengacji Sportowej oraz prowadzenia łączności radiowej.

Zespoły, które przygotowywał, uczestniczyły w Manewrach Techniczno-Obronnych ZHP. Reprezentując Hufiec w latach 1983-86 na MTO na szczeblu Chorągwi. W latach od 1986 do 1989 r. był operatorem okolicznościowej SP0ZHM nadającej z miejscowości Wizna z okazji rocznic walk pod tą miejscowością w 1939 r. organizowanej przez HKŁ SP4ZHX z Białegostoku

Mietek zbudował kolejne urządzenie, był to transceiver „Bartek” a znak SP5DZE pojawił się na SSB. Kolejna Konstrukcja to TRX na bazie dokumentacji SP5WW o mocy 40 W na pasma 20,40 i 80 m. Niewielka moc i skromna antena pozwoliły Mieciowi na przeprowadzenie łączności z ponad 100 potwierdzonymi podmiotami DXCC. Od 1988 r. pracował na sprzęcie fabrycznym tj. na FT-747.

Był sekretarzem, a następnie od 1973-1975 r. prezesem Eksperymentalnego Klubu Krótkofalowców SP5PEK działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Warszawie.

W okresie stanu wojennego posiadał znak SP- 0171. Dzięki pomocy Piotra SP5PB podniósł swoje kwalifikacje DX owe. W 1990 r. wstąpił do SPDX klubu (nr członkowski 501). W tym samym roku przyjęty został do SP IOTA klubu.

W 1985 r. uczestniczył w obozie zorganizowanego przez Komendę Hufca Praga Północ, który zlokalizowany był w Kurkach, gdzie prowadził zajęcia ARS i szkolenie radio-operatorskie.

W okresie letnim jest czynny z działki położonej w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym (SPFF-0063). Z terenowego QTH w latach 1995-2005 r. pracował pod znakiem SP5DZE/5.

W Telekomunikacji Polskiej przepracował 40 lat i w 2003 przeszedł na emeryturę. W 2013 r. uzyskał pozwolenie na pracę z mocą 500 W. Na pasmach pracuje głównie na telegrafii. Przeprowadził ponad 20 000 łączności z 312 podmiotami DXCC, z czego ma 306 potwierdzonych.

Do dyspozycji ma transceiver FT-840 i dwie balkonowe anteny AMPRO 40 i krótki GP (2,6 m)

Bierze udział we współzawodnictwie dyplomowym i obecnie zajmuje 14 m.

Do najciekawszych dyplomów, jakie uzyskał zalicza: WAC, IARU region 1, 2, 3 na CW, EURA-300

Do grona krótkofalarskich przyjaciół zalicza min.: Piotra SP5PB, Wiesława SP5ICQ i Stanisława SP5BLI.

Za działalność zawodową otrzymał odznakę Zasłużony Pracownik Łączności w stopniu Brązowym, srebrnym i złotym. Za Zasługi dla Bieszczad Wojewoda Krośnieński w dniu 26.07.1984 r. wyróżnił Mieczysława Odznaką „Zasłużony Bieszczadom”.

 

TNX: SP5DZE

                                                                                      SP3CUG, SP2BZR