ANDRZEJ PELCZAR SP9ADU

Andrzej Pelczar SP9ADU urodził się 24.12.1941 roku w Krakowie. Szkołę Podstawową ukończył w 1955 roku w rodzinnym mieście. W latach 1955-59 uczył się w II Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Po zdaniu matury studiował na wydziale mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

Pierwszy kontakt z krótkofalarstwem miał w 1956 r. Swoje kroki skierował do Radio klubu Ligi Przyjaciół Żołnierza w Krakowie SP9KAD. Pierwszą łączność pod znakiem klubowym przeprowadził ze stacją SP1KAA w październiku 1956 r.Następnie uczestniczył w kursie krótkofalarskim. Jednak największą wiedzę zdobył jako samouk, u boku doświadczonych operatorów Władysława Michniaka SP9DF, Jerzego Szcześniaka SP9KJ, Władysława Dubno SP9FR i innych. Otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SP9-148. Egzamin zdawał w roku 1959 r. przed komisją w składzie: Janusz Twardzicki SP9DT, Józef Patkaniowski SP9PP, Władysław Dubno SP9FR, Andrzej Semkowicz SP9RF. Pierwszą licencję ze znakiem SP9ADU otrzymał 19.08.1959 r. Pierwszą łączność pod własnym znakiem przeprowadził we wrześniu 1959 r.

 

W latach sześćdziesiątych wspólnie z Januszem Twardzickim SP9DT oraz SP9KJ, SP2LV i SP6ALL wydawał Biuletyn „CQ DX”. W tym samym czasie zamieszczał bardzo dużo artykułów w Krótkofalowcu Polskim. Do SPDXC wstąpił w 1961 roku (nr członkowski 031). Na koniec 1963 r. zajmował 6 miejsce w SP DX Maratonie. Na II Zjeździe SPDX Klubu w dniu 26.06.1965 r. otrzymał dyplom ZG PZK za wyjątkową aktywność na rzecz tworzenia SPDX Klubu. Na III Zjeździe SPDX Klubu w 1965 r. Andrzej wybrany został na funkcję sekretarza ds. krajowych, którą pełnił do 1971 roku. W kadencji 1971 – 1973 był członkiem zarządu SPDX Klubu.

Bardzo aktywnie działał jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. W Białym Szczepie ZHP w Krakowie był Szefem Łączności i prowadził Harcerski Klub Łączności SP9ZAS. Przewodniczył Chorągwianej Radzie Łączności. Był współinicjatorem utworzenia Rady Łączności ZHP i jej członkiem w pierwszej kadencji. W II kadencji w latach 1982 - 84 był zastępcą przewodniczącego, a w następnej kadencji przewodniczącym. W tym czasie opracował prototypy rożnych urządzeń z myślą o młodzieży harcerskiej. M.in. dwa odbiorniki homodynowe. Andrzej przygotował szereg opracowań dotyczących łączności służbowej w ZHP, a w tym „Harcerska radiowa sieć obozowa Hasło”. 

W Międzynarodowym Maratonie UJC zorganizowanym przez ZOW PZK w Krakowie w 1964 r. zdobył 5 miejsce. W XII Krajowych Zawodach QRP-65 Andrzej zajął 9 miejsce. W krajowym współzawodnictwie SPHC w 1965 r. zajął 5miejsce. Pracował na odbiorniku z lampą EF80 a w nadajniku miał lampę 6K7 i napięcie anodowe 450 V. Anteną był 41 metrowy Windom.

Już w 1965 r. miał potwierdzonych 200 podmiotów w DXCC. Na dzień 30.06.1966 r. w Maratonie SPDX w kategorii „wszystkie pasma” wykazany był na 3 miejscu. Na poszczególnych pasmach wyniki przedstawiały się następująco: 2 m. na 3,5 MHz, 2m. na 7 MHz, 2 m. w paśmie 14 MHz, 5m. na 21 MHz, 5 m na 28MHz i 1 miejsce na 144 MHz. W roku 1967 zajął czwarte w kategorii wszystkie pasma, a na poszczególnych pasmach zajmował: 3,5 MHz - 3m. 7MHz - 3m, 14 MHz - 2m, 21 MHz - 6 m. 28 MHz - 7 m. a na 144 MHz 3 m. Na koniec 1976 r. został sklasyfikowany w SPDX M na ósmym miejscu. We współzawodnictwie SAT na dzień 31.12.1976 r. zdobył 3 miejsce. Kolejny SPDX Maraton (1977) to 8 miejsce dla Andrzeja. W 1977 r. w XXII Zawodach Krajowych QRP zajął 5miejsce, a w OK DXC 24 miejsce. Na 3 miejscu sklasyfikowany został w OSCAR DX Maraton 1977 roku. W klasyfikacji  SPDX Contest 1983 w kategorii SOMB zajął 3 miejsce.

Z okazji 25-lecia SPDX C podsumowane zostały osiągnięcia stacji SP w historii współzawodnictwa. SP9ADU najlepszy wynik uzyskał w paśmie 14 MHz – zajmując 18 miejsce.

Przez szereg lat był członkiem komisji sędziowskiej zawodów SP DX Contest.  Również zajmował się działalnością UKF-ową, zostając członkiem PK UKF (nr członkowski 79). W dniu 10.11.1979 roku przyjęty został do SP OTC (nr członkowski 45). Andrzej Pelczar SP9ADU jest członkiem: KTOp#1, TOPS, AGCW, HSC, CHC, SP-DX-Club, SP-VHF-Club, OTC-SP, OTC-SARA.

W 1980 roku opublikował broszurę do użytku wewnętrznego „80m CW Transceiver” w ramach Białego Szczepu i Klubu Łączności SP9ZAS w Krakowie. Przez większość lat swojej aktywnej działalności krótkofalarskiej publikował w mediach krótkofalarskich dziesiątki artykułów. Opublikował miedzy innymi: „Nadajnik QRP 14 MHz” (Biuletyn 4-5/1975); „ABC łączności kosmicznej” (Biuletyn nr 5,6,7,8/1976 i  3/1977); „Przedwzmacniacz 14 MHz (Biuletyn 10/1977); „Konwerter OSCAR 29,5 do odbiornika na 3,5 MHz” (Biuletyn 7/1978). 

W 2008 roku prowadził kurs krótkofalarski organizowany przez PZK w Harcerskiej Bazie Obozowej „Morena” w Gdańsku Oliwie. Szkolenia krótkofalarskie w SP9KRT w latach 1988 - 2008. Opracował i wydał na płycie CD „Niezbędnik krótkofalowca” – 1998 r.

Aktualnie opracowuje i sukcesywnie zamieszcza na witrynie MSK OT PZK w Krakowie

opracowania z cyklu „ Pomocnik radiooperatora-amatora (krótkofalowca)”.

Na wniosek ZG PZK w roku 1973, otrzymał srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Za działalność w ZHP, między innymi krótkofalarską, wyróżniony został: Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP, Krzyżem Zasługi dla ZHP, Krzyżem Zasługi dla „Białego Szczepu ZHP”. ZG PZK w uznaniu zasług nadał mu Odznakę Honorową PZK (nr 52) oraz Złotą Odznakę Honorowa PZK (nr 19) w 2002 roku.

 

TNX: SP9AVR, SP9MAT, SP9MAX

 

                                                                                             opr. SP3CUG,SP2BZR, SP8TK, SP8GSC