Henryk Woźniak SP8BSQ ( 1937- 2011)

 Henryk Woźniak SP8BSQ urodził się 27.11.1937 r. w Hołowczycach w powiecie Biała Podlaska. Pochodził z rodziny robotniczej. Jego ojciec w 1939 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową i został wzięty do niewoli. Walczył na frontach zachodnich, a do Polski wrócił gdy Heniu miał 10 lat. zkołę podstawową ukończył w 1951 r. w Chołowczycach. Już w szkole podstawowej interesował się radiem. Zaczynał od odbiornika „kryształkowego”. Wraz z rodziną przeniósł się do Białej Podlaskiej i tam w 1953 r. ukończył Zasadniczą Szkołę Metalowo Elektryczną na dziale elektrycznym. Następnie naukę kontynuował w Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym w Warszawie na wydziale elektrycznym. Tytuł technika elektryka ze specjalnością urządzenia elektryczne w przemyśle uzyskał w 1956 r. W czasie pobytu w Warszawie zainteresował się krótkofalarstwem. Rozpoczął uczęszczać na kurs telegrafii zorganizowany przez Ligę Przyjaciół Żołnierza. Jednak nie pogodził nauki w szkole i uczestnictwa w kursie. Od 1.09.1956 r. rozpoczął pracę w Podlaskich Zakładach Przemysłu Terenowego w Białej Podlaskiej. W latach 1957-59 odbywał zasadniczą służbę wojskową. Trafił do Podoficerskiej Szkoły Łączności. Tam nauczył się telegrafii i operatorstwa. Poznał też radiostację RBM 1.

 

W dniu 27.10.1959 r. zawarł związek małżeński. Nadal interesował się krótkofalarstwem, ale warunki nie pozwalały na poważne podejście do sprawy.Po powrocie z wojska został zatrudniony w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa na stanowisku technologa w warsztatach szkolnych.Od 1.01.1960 r. pracował ponownie w Podlaskich Zakładach Przemysłu Terenowego na stanowisku kierownika robót elektrycznych. 

W 1965 r. Zakład Elektryczny przeniesiony został do nowego Przedsiębiorstwa Usługowo- Produkcyjnego Przemysłu Terenowego w Bielsku Białej, a Henryk nadal był kierownikiem działu elektrycznego. W 1963 r. wstąpił do Bielskiego Klubu Radioamatorów przy Powiatowym Domu Kultury. W tym czasie poznał Henia SP8ZJ, Jurka SP8AOJ, Józefa SP8ARL, Henia SP8ARU, którzy ułatwili mu start. Został członkiem Bialskiego Klubu Krótkofalowców SP8PBP. W 1966 r. uzyskał licencję nasłuchową i znak SP8-1107 i zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia. Pierwsze zezwolenie i znak SP8BSQ otrzymał 6.07.1966 r., a wystawione było na adres Bielsko Biała ul. Młyńska 9. Było to zezwolenie kategorii pierwszej pozwalające na pracę na falach krótkich oraz w paśmie 2 m i 70 cm z mocą 50 W.

Samodzielnie zbudował nadajnik na lampie G 807 w stopniu końcowym. Do odbioru miał do dyspozycji odbiornik radiowy „Pionier” z konwerterem na pasmo 80 m. Używał prostej anteny typu LW. Pierwszą łączność przeprowadził z Czesławem SP8JM w dniu 27.03.1967 r. Następnie do dyspozycji miał nadajnik na lampie GU 50 i odbiornik „Lambda 2” co pozwoliło mu na pracę dx-ową na telegrafii i aktywny udział w zawodach.

W latach 1976 - 1977 był prezesem Bialskiego Klubu Krótkofalowców.

W 1978 r. w „SPDX Contest” sklasyfikowany został na 4 miejscu w kraju na paśmie 21 MHz w kategorii cw. Najlepszym w Polsce był w zawodach „AA DXC1981” .

Z okazji obchodów 50-cio lecia PZK pracował pod okolicznościowym znakiem SR8BSQ

Był aktywny zarówno na pasmach KF jak i UKF.

W 1997 r. wstąpił do SP OTC (nr 158) W tym czasie miał zaliczonych 200 podmiotów DXCC, a na swoim koncie ponad 14 000 łączności . W 1999 r. został członkiem SPDXC (nr 665)

Henryk Wożniak zmarł w dniu 11.09.2010 r. i pochowany został na Cmentarzu w Białej Podlaskiej.

 

TNX: SP3CSD

 

SP3CUG, SP2BZR, SP8TK, SP8GSC