Jerzy Śmietański SP9AUV

 

Jerzy Śmietański SP9AUV urodził się w 1943 r. w Pszowie, gdzie w 1957 r. ukończył Szkołę podstawową. Następnie naukę kontynuował w Technikum Mechanicznym w Raciborzu. Z krótkofalarstwem pierwszy raz zetknął się w wieku 14 lat w Radio Klubie Ligi Przyjaciół Żołnierza. Tam w ramach kursu uczył się telegrafii, radiotechniki i budowy urządzeń nadawczo-odbiorczych. Ze względu na fakt, że miejscowy klub nie posiadał licencji, praktykę operatorską odbywał w klubie Polskiego Związku Krótkofalowców SP9PZD w Rydułtowach, w którym jego nauczycielami krótkofalarstwa byli: Wojtek SP9PT, Jan SP9AHA, Jurek SP9RJ i Stanisław SP9AGW. Po zdaniu matury w 1962 r. rozpoczął studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Automatyki. Wstąpił do klubu SP9KAG. Posiadał znak nasłuchowy SP6-7502. Egzamin na świadectwo uzdolnienia przed komisją PZK zdał w 1962 r.  Licencję kategorii pierwszej ze znakiem SP9AUV otrzymał w dniu 14.11.1963 r., a wystawiona była na adres domu rodziców w Pszowie. Samodzielnie zbudował odbiornik i nadajnik CW/AM. Pierwszą łączność przeprowadził w dniu 21.12.1963 r. na telegrafii z Wojtkiem SP9PT. Łączności przeprowadzał z Pszowa w czasie sobotnio-niedzielnych wyjazdów do rodziców.

 

W akademiku nie było możliwości zainstalowania sprzętu, ale z pomocą przyszła rodzina Andrzeja SP9BKQ, która udostępniła mu strych swego domu w Gliwicach. Tam zainstalował swoją radiostację i stamtąd przeprowadzał kolejne łączności na pasmach. Studia zakończył w 1968 r. z tytułem mgr inż. automatyki. o zakończeniu studiów rozpoczął pracę w Biurze Studiów i Projektów Energetycznych w dziale Automatyki, gdzie pracował do 31.02.1972 r.

W 1964 r. uczestniczył w Zawodach Radiomechaników w Bielsku Białej. Uczestnicy zawodów mieli za zadanie w ciągu jednego dnia zbudować i zestroić odbiornik na lampach bateryjnych do „łowów na lisa”. Od 1.02.1972 r. do 31.08.1975 r. pracował w Zakładach Konstrukcyjno – Mechanizacyjnych w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Cyfrowych w Gliwicach, stając się jednym z konstruktorów i autorów mikrokomputera MKJ 25.

W 1972 r. zbudował zbudował transceiver własnej konstrukcji  na pasma 3,5 do 28 MHz z możliwością pracy na telegrafii i SSB. W czasie od 1.09.1975 r. do 18.02.1992 r. pracował w Biurze Projektów Materiałów Ogniotrwałych w pracowni minikomputerów WANG, gdzie stał się autorem programów inżynierskich i finansowych.  Uruchomił radiotelefon FM 306 z dwoma VFO. Stabilność urządzenia umożliwiała mu nadawanie przez satelity RS5-RS, a odbierał na TRX-ie w paśmie 29 MHz.

Pierwszą łączność via satelitę (RS 5) przeprowadził w dniu 3.01.1985 r. W tym samym roku przeprowadził 67 łączności za pośrednictwem satelitów RS 5-7 i został członkiem „Satellite Communicator Club”.

Pierwszą łączność emisją RTTY przeprowadził z UK3DWX w dniu12.05.1988 r. Tą techniką łączności zainteresował młodzież klubu Szkolnego Klubu Łączności SP9KVF w Technikum Łączności w Gliwicach, gdzie w latach 1986 do 1993 prowadził Klub Łączności . W klubie macierzystym SP9KAG przeprowadził dwa kursy krótkofalarskie . Wszystkie wyjazdy na camping, wczasy czy do sanatorium w latach 1978-1989 łączył z aktywną pracą na radiostacji. Pracował m.in. z Augustowa, Trzcianki, Ustronia, Korbielowa, Zieleńca i Szczawnicy.

W latach 1989 do 1995 wspierał setki polskich krótkofalowców w zakresie udostępniania programów własnego autorstwa. Opracował program do logowania „POL-LOG” w trybie DOS, a także program dla krótkofalowców „Award Secretary”służący do opracowywania zgłoszenia na dyplomy. Jest też autorem programów „Bureau All QRZ Com FI” przygotowanych  do współpracy z czterema serwerami danych personalnych o krótkofalowcach oraz z popularnym programem do logowania Logger 32, „Ham Secretary” (wsparcie krótkofalowców w czynnościach sekretarskich, druk i wysyłka kart QSL, kopert z adresami z QRZ). Kolejnymi są programy „DXCC Xml List” – do załadowania danych o QSO do stron CLUBLOG wykazując ewentualne różnice i „Looking Ham Data” – do ściągania danych personalnych po zawodach. W latach 1988 – 1990 wyprodukował 20 szt. modemów do RTTY. Od 1993 r do 2005 r. pracował w przedsiębiorstwie informatycznym „Junisoftex”, gdzie kierował usługami udostępniania internetu dla osób i firm.  Do roku 2005 pracował na sprzęcie całkowicie własnej produkcji lub przerabianym (FM306).

Pierwszą łączność na „packet – radio” nawiązał dniu 14.04.1990 r.  Aby rozwijać tą dziedzinę emisji Państwowa Inspekcja Radiowa postawiła warunek, a mianowicie udostępnienie im modemu, który pozwoli na kontrole tych stacji. Zainteresowana grupa, w skład której wchodzili m.in.: Lucjan SP9VU, Henryk SP5DED i Jurek SP9AUV, zakupiła modem i uruchomiła go w PAR Warszawa. W zakresie packet – radio opracował poradnik Packet-radio zamieszczony na stronach Krótkofalowca Polskiego w ramach konkursu - zajmując 2-gie miejsce – co upowszechniło tą emisję w Polsce.

Był pierwszą osobą w Polsce, która uruchomiła mailbox RTTY. W 1993 r. został członkiem PK RVG ( nr 20). W 2005 r. zakupił urządzenie fabryczne TS 2000 i ponownie mógł pojawić się na kolejnych satelitach. Pierwszą łączność emisją PSK31 przeprowadził w dniu 3.04.2005 r. a 27 lipca 2008 r. został członkiem SPDXC (nr 818). Uczestniczył aktywnie w zawodach krótkofalarskich. W CQ WW RTTY 1990 zdobył pierwsze miejsce w grupie stacji polskich.  W zawodach EPC WW DXC 2011 w grupie stacji polskich zajął  również pierwsze miejsce. Na emeryturę przeszedł w 2003 r.

W swym dorobku ma potwierdzonych 253 podmiotów DXCC. Przeprowadził 24 tysięcy łączności ze wszystkimi kontynentami z 40-toma strefami. Za pośrednictwem satelitów amatorskich nawiązał 67 łączności. Emisjami cyfrowymi nawiązał 17 953 łączności z 215 krajami. Na RTTY ma 203 kraje, a emisją PSK 200 „krajów” zrobionych, na FT8 67 „krajów”, a na PKT 43 „kraje” czyli 43 podmiotów DXCC.

Do grona najbliższych przyjaciół zalicza: Tomka SQ9C, Zenka SQ9CND, Wojtka SP9PT, Piotra SP9QMP i Edwarda SP9H (ex.SP3BBH).  W swoich bogatych zbiorach dyplomów posiada m.in.: SPDXC Dyplom 200 Countries No 0818 , DXCC Century Club 200 Countries No 61784, DXCC Phone , DXCC 20 Meters , WAC oraz WAZ. 

Brał aktywny udział w zawodach międzynarodowych.  W EU PSK DX Contest 2010 zdobył 3 miejsce w Polsce, a  EPC WW DX Contest 2011 sklasyfikowany został na pierwszym miejscu w grupie stacji polskich.

Za długoletnią pracę w Lidze Obrony Kraju otrzymał Złoty Medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”.

 

TNX: SP9AUV, SP3CSD

                                           SP3CUG, SP2BZR,  SP8GSC, SP9LDB