MIECZYSŁAW JARZĘBOWSKI SP6AML

Mieczysław Jarzębowski SP6AML urodził się 31.10.1933 roku w Goduli woj. katowickie. Szkołę podstawową ukończył w 1949 r. w Olszance powiat Brzeg. Następnie naukę kontynuował w Szkole Zawodowej Elektrycznej w Brzegu, która ukończył w 1952 r. W 1953 r. powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 6 Pułku Piechoty w Częstochowie. Był radiotelegrafistą w kompani łączności, a służbę zakończył w 1955 r. w stopniu starszego szeregowego. W wojsku otrzymał odznakę „Wzorowy Łącznościowiec” i trzecią klasę radiotelegrafisty. Z krótkofalarstwem spotkał się w czasie odbywania służby wojskowej, gdzie słuchał łączności krótkofalowców. Po powrocie z wojska nawiązał kontakt z klubem SP6KAP i wstąpił w jego szeregi. W dniu 2.01.1956 r. rozpoczął pracę zawodową w Zakładzie Piwowarskim w Brzegu, gdzie pracował jako elektryk. Następnie został głównym energetykiem, a na końcu był kierownikiem technicznym.

 

W 1955 r. otrzymał licencje nasłuchową i znak SP6 9501. W latach 1958-1961 był członkiem Opolskiego Klubu Krótkofalowców. W dniu 19.04.1958 r. zawarł związek małżeński z Ireną Klimańską. W dniu 4.06.1961 r. zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia przed komisją egzaminacyjną PZK w składzie Przewodniczący Bolesław Mielicki SP6IR oraz członkowie Stefan Gajda SP6EG i Jerzy Ludwig SP6UK. W czasie egzaminu komisja stwierdziła, że Mieczysław nadaje znaki Morse’a z szybkością 90 znaków na minutę a odbiera 100 znaków na minutę. W tym samym dniu złożył wniosek do Ministerstwa Łączności o wydanie zezwolenia na posiadanie i używanie amatorskiej radiostacji indywidualnej.

Zezwolenie kategorii IV z mocą 15 W na pasma 80 i 40 m oraz UKF nr 778 otrzymał w dniu 10.10.1961 r. Zezwolenie wystawione było na adres Brzeg ul. Obrońców Stalingradu i ważna była do 10.10.1964 r. Po uzyskaniu zezwolenia został kierownikiem radiostacji SP6KAP. Pierwszą łączność potwierdzoną kartą QSL nawiązał w dniu 18.12.1961 r.

Wtenczas dysponował odbiornikiem „USP” oraz nadajnikiem własnej konstrukcji na lampach EL84 i 6P9 oraz anteną Windom 41 m z fiderem jednoprzewodowym zawieszoną na wysokości 20 m. nad ziemią. Sąsiedzi początkowo uznawali Mieczysława za szpiega i nasyłali na niego służby bezpieczeństwa. W 1963 r. ukończył Technikum Elektryczne dla Pracujących  w Opolu.

Po otrzymaniu kolejnego zezwolenia nr 185/64 z dnia 2.09.1964 r. zbudował 100 W nadajnik wg SP5WW, a po stronie odbiorczej używał profesjonalnego odbiornika „KWM”. W 1967 r. otrzymał kolejne zezwolenie 185/67 tym razem na 250 W. W latach siedemdziesiątych był członkiem komisji rewizyjnej OT PZK w Opolu. W okresie 22 lipca 1969 do 22 lipca 1970 roku używał znaku okolicznościowego 3Z6AML. Od lipca 1974 do września 1975 pracował pod okolicznościowym znakiem SQ6AML. Od marca do końca 1980 r. z okazji 50-lecia Polskiego Związku Krótkofalowców na falach eteru był czynny pod znakiem SR6AML.

19.03.1973 r. otrzymał uprawnienia operatorskie  klasy A nr. PIR-12/41/73. Nadajnik SP5WW służył Mieciowi do 1989 r. Od tego czasu pracuje na transceiverze FT-101B i używa anten GP na wyższe pasma oraz FD4. Na emeryturę przeszedł w 1997 r. Od lat należy do Klubu Krótkofalowców SP6PCB w Brzegu i pod znakiem klubowym często pojawia się w eterze swoją ulubioną emisją jaką jest telegrafia. Do grona najbliższych przyjaciół krótkofalowców zalicza nieżyjących już: Jerzego SP6UK, Stanisława SP6LK, Pawła SP6BHT, Stanisława SP6CLF, Zdzisława SP6AGB oraz żyjących Krzysztofa SP6DVP, Stanisława SP6EIY i Stanisława SP6XP 

Mieczysław jest wdzięczny swojej żonie Irenie, że przez 62 lata małżeństwa zawsze traktowała jego hobby z wyrozumiałością i wspierała go duchowo jak i finansowo. W swoje 80-te urodziny otrzymał od swojego macierzystego klubu SP6PCB okolicznościowy puchar. W  dniu 2.09.2017 r. ZOT PZK w Opolu uhonorował Mieczysława  specjalnym okolicznościowym grawertonem za długoletnią przynależność do PZK oraz godne reprezentowanie znaku SP na pasmach amatorskich.

Przeprowadził ponad 23 tysiące łączności telegraficznych i ma potwierdzone kartami 204 podmioty DXCC. Zdobył 104 dyplomy a w tym w 1978 r. WAC. Uczestniczył w wielu zawodach krajowych zarówno pod znakiem klubowym jak i własnym. Kilka razy brał udział w SPDX Contest. Jest szczęśliwym ojcem dwóch synów, dziadkiem trzech wnuków i pradziadkiem dwojga prawnucząt. Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego otrzymał medal nadany przez Prezydenta RP.

Za pracę zawodową i społeczną otrzymał: Srebrny Krzyż Zasługi (1984), Medal 40-Lecia Polski Ludowej (1984), Brązową Odznakę „Zasłużony Pracownik Łączności” (1977), Złotą odznakę „Zasłużony Działacz LOK” (1975),

Brązową odznakę „Zasłużony Działacz LOK”, brązowy medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” (1987). ZG PZK nadał Mieczysławowi 21 marca 2009 roku Honorową Odznakę PZK (nr 769).

 TNX: SP6AML,                                                                                 opr. SP3CUG, SP2BZR, SP8GSC