ADAM WERYŃSKI SP6AKZ (1928-2019)

ADAM WERYŃSKI SP6AKZ urodził się 19.03.1928 roku w Samborze na Kresach wschodnich - dawne województwo lwowskie. Tam też ukończył do 1939 r. pięć kas polskiej szkoły powszechnej. W okresie wojny ukończył szóstą klasę radzieckiej dziesięciolatki oraz dwie klasy Szkoły Handlowej w Samborze. Po wyzwoleniu w 1944 r. ukończył dziewiątą klasę radzieckiej 10-cio latki. Po powstaniu Polskiego Komitetu Repatriacyjnego zgłosił chęć wyjazdu do Polski.  Liceum Przyrodnicze. Od czerwca 1948 r. mieszkał w Otmuchowie. W dniu 2.01.1949 r. rozpoczął pracę w Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Górnośląskiego - Podokręg Nysa, gdzie pracował w Oddziale Sieci Energetycznych w charakterze referenta technicznego. Po reorganizacji zakładu i powołaniu Zakładu Zbytu Energii Elektrycznej w Nysieprzeniesiony został tam z dniem 01.01.1951 roku, gdzie pracował na stanowisku Kierownika Sekcji Użytkowania Mocy. Po połączeniu zakładów w Nysie i w Opolu przeniesiony został do Opola. Od 1.01.1953 r. do 1.12.1954 r. pracował na stanowisku kierownika Sekcji Użytkowania Mocy. W 1954 roku ożenił się. Ze względu na trudny dojazd pociągami z Otmuchowa do Opola poprosił o przeniesienie do Zakładu Sieci Energetycznych w Nysie. Przeniesiony został z dniem 1.12.1954 r. i zatrudniony na stanowisku Inżyniera Wynalazczości, a następnie kierownika Sekcji Dokumentacji Technicznej w Dziale Kapitalnych Remontów. W 1957 r. ukończył Zaoczne Technikum Ministerstwa Energetyki w Warszawie i otrzymał tytuł technika elektryka o specjalności sieci elektryczne.

 

W grudniu 1957 r. wraz z rodziną przeniósł się do Nysy i objął stanowisko Inspektora Zakładów Przemysłowych w Zakładzie Energetycznym. W 1959 r. rozpoczął studia na Wieczorowej Szkole Inżynierskiej na Wydziale Elektrycznym w Opolu. W październiku 1960 r. został członkiem Opolskiego Klubu Krótkofalowców SP6KAZ przy Technikum Materiałów Wiążących i jednocześnie wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców.

Otrzymał znak nasłuchowy SP6 9002. Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdał w dniu 30.10.1960 roku przed Komisją Egzaminacyjną PZK w Opolu w składzie: przewodniczący Bolesław Mielicki SP6IR, członkowie: Jerzy Ledwig SP6UK i Jerzy Pitas. Również w tym samym dniu złożył wniosek do Ministerstwa Łączności. Pierwsze zezwolenie na posiadanie i używanie amatorskiej radiostacji o mocy 15 W otrzymał 30.05.1961 r. - zezwolenie numer 738 ważne do dnia 30 maja 1964 roku. Kolejny egzamin na zezwolenie trzeciej kategorii zdawał w dniu 9.09.1962 r.

Studia Inżynierskie ukończył w 1964 r. na WSI w Opolu. Cały swój wolny czas poświęcał na pracę w eterze głównie w paśmie 2m na sprzęcie własnego wykonania. Pracował głównie z Biskupiej Kopy i większości pobliskich wzniesień jako SP6AKZ/6. Dziesiątki razy uczestniczył w zawodach krótkofalarskich zarówno krajowych jak i międzynarodowych organizowanych przez kraje ze środkowej Europy (OK, DM, SP).Bakcylem krótkofalarstwa zaraził swego młodszego brata Jerzego, który zezwolenie ze znakiem SP6BFM otrzymał 3 czerwca 1965 roku.

W latach 1967 do 1973 był członkiem Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ. Dla klubu wykonał nadajnik kwarcowy przeznaczony do pracy AM w paśmie 2 m. Pracował także na falach krótkich głównie w paśmie 7 MHz na telegrafii Praktycznie cały okres życia zawodowego przepracował w Zakładzie Energetycznym w Nysie. Na emeryturę przeszedł w 1993 r.

W ostatnich 15 latach napotykał na wiele problemów związanych z instalacja anten na dachu bloku, w którym mieszkał. Dzięki wsparciu Zarządu Głównego PZK, a w szczególności Piotra SP2JMRoraz Tadeusza SP9HQJ wygrał dwie sprawy w sądach w Nysie i Opolu. TVP Opole nagrała program zrealizowany w siedzibie Sądu w Opolu, w którym przedstawiono jego problemy ze Wspólnotą Mieszkaniową, z którą walczył o swoje prawa do instalowania anten na dachu. Z przykrością należy stwierdzić, że krótkofalowcy z Nyskiego klubu PZK  nie pomogli Adamowi w trudnych chwilach w walce ze wspólnotą mieszkaniową. Za aktywną działalność na rzecz polskiego krótkofalarstwa Adam wyróżniony został w 1995 r. przez Zarząd Główny PZK Honorową Odznaką PZK. (nr 420).

W 2017 r. z okazji 60-lecia Oddziału PZK w Opolu wyróżniony został grawertonem za długoletnią działalność radioamatorską i krótkofalarską w PZK.

U schyłku życia poddany był poważnej operacji na sercu (wszczepiono mu bajpasy). Adam Weryński zmarł w wieku 91 lat w dniu 17.01.2019 r. i pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Głogówku. (Kwatera 4a/1/23).

 

TNX: Pani Iwona Pawisz (bratanica Adama),  

                                                                                  Opr. SP3CUG,  SP2BZR, SP8GSC