JERZY LEDWIG SP6UK (1929 – 1982)

JERZY LEDWIG SP6UK urodził się  29.04.1929 r. w Wałbrzychu. Do Szkoły Powszechnej zaczął uczęszczać w 1936 r. w Wałbrzychu We wrześniu 1939 r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychuktórą kontynuował do 1944 r. Następnie kontynuował naukę w Technikum Budowlanym we Wrocławiu. W 1947 wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej.

Do odbycia zasadniczej służby wojskowej powołany został  15.12.1951 roku, którą odbywał do 23.10.1953 r.  W 1953 r. zawarł związek małżeński z Gerdą. Miał 11 -cioro dzieci. Od 14.11.1953 do 30.06.1958 pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Mechanizacji Rolnictwa w Opolu. W dniu 07.1958 r. rozpoczął pracę w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego.

Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w 1957 r.Pierwszą licencję otrzymał 7.08.1958 r. i była to zezwolenie kategorii III. Jest uznawany za założyciela Oddziału Wojewódzkiego PZK w Opolu. Od pierwszych dni funkcjonowania Oddziału był zagazowany w prace ZOW. Jego decyzje były zawsze aprobowane przez ogół kolegów. W CQ WW DXC 1959 zdobył 1 m. w grupie stacji SP  w paśmie 80 m. 1 m zdobył także w zawodach kontrolnych ZG PZK w grupie uczestników z licencją kat. III.

 

Po weryfikacji w 1960 r. otrzymał zezwolenie kat III (nr 187) z dnia 26.09.1960 r. Na początku lat 60-tych wspólnie z Bogdanem SP6TQ redagowali Biuletyn Informacyjny ZOW PZK Opole pod nazwą ,,QSP”. Był on wydawany przez ponad dziesięć lat. Materiały tam zamieszczane pochodziły z biuletynów ZG PZK jak również informacje lokalne ZOW. PZK.

W dniu 9.09.1962 r.kolejny raz stanął przed komisją egzaminacyjną Opolskiego Oddziału PZK w Opolu w składzie Bolesław Mielicki SP6IR, Stanisław Borowiak SP6LK, Zbigniew Dubaj SP6 UI oraz inż. Jerzy Pitas. Komisja stwierdziła spełnienie wymogów na uzyskanie zezwolenia kat. II. Wtenczas nadawał znakami Morse a z szybkością 90 znaków a odbierał 85 znaków na minutę. Do 1962 r przeprowadził 2350 łączności z 60-cioma krajami z wszystkich kontynentów.

Był instruktorem na wielu kursach krótkofalarskich. Posiadał duży talent pedagogiczny i wyjątkowy zmysł organizacyjny. Spod opieki Jerzego wyszło wielu utalentowanych młodych krótkofalowców: Eugeniusz SP6DIL, Krzysztof SP6DVP, Andrzej SP6CCE, Ignacy SP6FIK oraz wielu innych z tego okresu w Opolu i województwie.

Był współzałożycielem Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ w Opolu.

Pełnił w nim funkcje Kierownika Radiostacji i operatora. Za aktywną pracę w eterze i godne reprezentowanie znaku SP na pasmach amatorskich otrzymał zezwolenie 750 watów, co umożliwiło klubowi SP6PAZ również takowe zezwolenie otrzymać w 1972 roku. Był w grupie osób, które doprowadziły do pozyskania pięknego i funkcjonalnego lokum ZOW PZK w Opolu przy ulicy Koszyka nr. 24 na XI piętrze.

Również brał udział w rozmowach z władzami OSM ,,Przyszłość’’ o nieodpłatne otrzymanie dla Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ lokalu na ul. Koszyka nr 38 również na XI kondygnacji. 

Od 1957 roku do śmierci był kierownikiem biura ZOW PZK w Opolu. Dzięki jego staraniom laboratorium oddziałowe wyposażone zostało sprzęt pomiarowy i demobilowy.

W latach 70 tych ubiegłego wieku wspólnie z Bogusławem SP6TQ nadal redagował i wydawał biuletyn oddziałowy pod tytułem QSP.

Na VII Zjeździe Krajowym PZK odbywającym się w dniu 27-28.03.1973 Jerzy wybrany został członkiem Zarządu Głównego PZK. Był krótkofalowcem aktywnie pracujący na falach eteru. Posiadał wiele dyplomów zarówno krajowych jak i zagranicznych. 27.11.1974 r z nadania Zarządu Głównego PZK otrzymał tytuł Krótkofalowiec Klasy I. W zawodach OKDXC 78 w paśmie 3,5 MHz zajął 5 m. w SP. Na drugim miejscu w paśmie 3,5 MHz sklasyfikowany został w WPXC 79. W SP DXC 1967 r. zajął 4 m. w województwie opolskim.

Na krótko przed śmiercią zamierzał wstąpić w szeregi SPDXC. Przekazał nawet swoje zgłoszenie oraz 103 karty QSL dla Krzysztofa SP6DVP w celu zweryfikowania ich we Wrocławiu.

Jurek należał do ludzi bardzo życzliwych i pogodnych. Cieszył się z osiągnięć sportowych krótkofalowców Opolszczyzny. Osiągnięcia kolegów były cząstka jego osiągnięć. Przez wiele lat był członkiem grupy osób rozliczających SPDX Maraton. Robił to bardzo skrupulatnie i dokładnie.

Kolejny raz członkiem ZG PZK wybrany został na VIII Zjeździe PZK w dniu 3.05.1980 r. i funkcję tą pełnił do śmierci w 1982 r. Jeszcze kilka dni przed śmiercią Jerzy uczestniczył w plenarnym posiedzeniu Prezydium ZG PZK w Warszawie. Ostatnią osobą, która go widziała i dyskutowała na temat odwieszenia zezwoleń amatorskich był Krzysztof SP6DVP, który widział się z Jerzym osobiście w jego domu. 

Przez 20 lat Zawodowo związany był z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Przemysłu Drzewnego w Opolu przy ulicy Łangowskiego, a ostatnie dwa lata był dyrektorem firmy, lubianym i szanowanym przez załogę. Był pierwszym dyrektorem wybranym przez załogę a na dodatek bezpartyjnym, co w tamtych czasach było nie do pomyślenia.W ostatniej drodze na cmentarz żegnała go bardzo duża grupa jego pracowników.

Był wybitną postacią wśród krótkofalowców Opolszczyzny odegrał w ciągu ćwierćwiecza działalności społecznej wielką rolę w rozwoju i popularyzacji krótkofalarstwa w Polsce.

Był wzorem dobrego człowieka, krótkofalowca i ojca licznej rodziny.

Za swoje zasługi otrzymał brązowy „Krzyż Zasługi, srebrny Medal za zasługi dla obronności Kraju (1973), złotą i srebrna Odznakę „Zasłużony Pracownik Łączności. Uchwałą z 6 marca 1977 r. ZG PZK nadał Jurkowi Honorową Odznakę PZK (nr 37).

Jerzy Ledwig zmarł w dniu 10.06.1982 roku i pochowany jest na Cmentarzu Parafialnym w Dobrzeniu Wielkim koło Kościoła św. Rocha.

 

Tnx-SP9LDB. Autoryzacja: p. Irena – córka SP6UK,                

                                                          

                                               opr. SP3CUG, SP2JZR, SP8TK SP8GSQ