TEODOR ŹRÓDELNY SP7GI (1910-1999)

Teodor Źródelny  SP7GI urodził się 24.04.1910 r. w Kałku koło Piotrkowa Trybunalskiego. Skończył szkołę średnią – był nauczycielem.

Z radiem zetknął się w wieku 17 lat. Kontakt ten przerodził się w pasję na całe życie. W szkole średniej był przez cztery lata szefem sekcji radiowej w samorządzie uczniowskim. W 1937 r. uczestniczył w kursie krótkofalarskim zorganizowanym przez Główną Kwaterę ZHP - Harcerski Ośrodek Radiowy we Włodzimierzu Wołyńskim PL-386.

W czasie kursu zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia, ale zezwolenia przed II Wojną Światową nie otrzymał. ZHP przydzielił mu znak nasłuchowy SPL-898. Pierwsze nasłuchy przeprowadził w dniu 13.11.1938 r. W szkole założył Harcerski Klub Krótkofalowców, który został zarejestrowany przez ZHP. Klub był czynny do końca sierpnia 1939 r. W czasie wojny pracował i mieszkał w powiecie piotrkowskim. Należał do Armii Krajowej.

 

W lipcu 1944 r. skierowany został w rejon Opoczna, gdzie był operatorem radiostacji partyzanckiej zgrupowania „Piotrków Trybunalski”. Brał udział w przygotowaniu zrzutów oraz przygotowywał pomoc dla uczestników Powstania Warszawskiego.

Po wojnie przybył do Konstantynowa i zwrócił się do kolegów Kazimierza Chmielewskiego SP7LD i Romana Iżykowskiego SP7HX z prośbą o pomoc w przyjęciu go do odradzającego się PZK.

W 1947 r. wstąpił do Łódzkiego Klubu Krótkofalowców. Po utworzeniu LPŻ należał do Klubu SP7KAN. Pierwsze zezwolenie na pracę na falach eteru otrzymał 10.09.1956 r.

Przez kolejne 18 lat działał aktywnie w Łódzkim Klubie krótkofalowców i Zarządzie OW PZK, gdzie pełnił funkcje: skarbnika, sekretarza, v-ce prezesa, prezesa (w latach 60-tych) oraz członka OKR. Był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PZK. Na emeryturę przeszedł w 1975 r.

W 1993 r. wstąpił do SP OTC (nr członkowski 108). Mając 86 lat brał udział w Zawodach Łódzkich. W latach dziewięćdziesiątych był prezesem klubu seniorów w Łodzi.

Na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców w 1971 r. otrzymał Srebrny Krzyż zasługi.

Za działalność krótkofalarską ZG PZK w dniu 26 listopada 1978 roku nadał Teodorowi Odznakę Honorową PZK (nr 079) oraz w 1997 roku Złotą Odznakę Honorową PZK (nr 006/Z).

Zmarł w dniu 30.07.1999 r.

TNX: SP3CSD

opr. SP3CUG, SP2BZR, SP8DA, SP8TK, SP8GSC, SP9LDB