JERZY STOPA SP6BAA (1933–2015)

Jerzy Stopa SP6BAA urodził się 4 września 1933 roku w Łucku (dawne województwo wołyńskie na Kresach Wschodnich). Po różnych bardzo przykrych przejściach wojennych zamieszkał z rodzicami w Kolbuszowej (obecnie woj. podkarpackie). Tam też ukończył szkołę powszechną, a następnie liceum ogólnokształcące.

Po ukończeniu liceum w 1952 r. wyjechał do Wrocławia i podjął studia na Politechnice Wrocławskiej. Studia ukończył w roku 1958 obroną pracy dyplomowej uzyskując tytuł magistra inżyniera elektroniki w specjalności telekomunikacja. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Telekomunikacji Polskiej, gdzie pracował do emerytury.

Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w 1962 roku. Za namową Stanisława SP6XU zapisał się na kurs krótkofalarski, na którym nauczycielami byli Janek SP6AAT i Andrzej SP6AEG. Pierwszą licencję ze znakiem SP6BAA otrzymał 27 grudnia 1964 roku. W zawodach ARRL CW w 1969 roku zajął czwarte miejsce w Polsce, a w OK DX 1969 w paśmie 3,5 MHz miejsce ósme.

W marcu 1970 r. spełnił warunki członkostwa do SPDXC i wpisany został na listę członków klubu pod numerem 111. W wrześniu 1975 r. Jurek miał potwierdzone już 135 podmiotów do DXCC. Do polowy lat 70-tych pracował na urządzeniach własnej konstrukcji, potem kupił transceiver Yaesu za pieniądze uzyskane z 10-cio letnich oszczędności z dodatkowej pracy (pracował jako nauczyciel w Technikum na ul. Hauke-Bosaka).

W zawodach OK DX 1975 zajął 14 miejsce w grupie stacji polskich, a w SP DXC 1975 (jeden operator -wszystkie pasma) sklasyfikowany został na 26 miejscu. Zawody SP DXC 1976 zakończył na 13 miejscu. W 1976 r. miał potwierdzone 133 podmioty do DXCC na CW. W zawodach SPDXC 77 sklasyfikowany został na 10 miejscu w grupie SP, a rok później na piątym miejscu. Miejsce trzecie wywalczył w paśmie 10 metrów w zawodach ARRL 78. Był też członkiem SP UKF Klubu (nr członkowski 186). Był znakomitym telegrafistą, należał do SPCW C. Był członkiem „DIG MEMBERLIST” z nr 3862. W IARU RC 79 zdobył piąte miejsce. W 1980 roku w tabeli współzawodnictwa SPDXC zajmował 14 miejsce w grupie CW.

W latach 1980 - 1982 pracował jako ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych w Burundi i miał za zadanie zorganizować i wyposażyć ośrodek kadr dla potrzeb telekomunikacji. Kiedy wyjeżdżał do Burundi, wiedział, że dotychczas z tego kraju pracowała tylko jedna stacja amatorska. Po trzech miesiącach przy pomocy współpracowników rozpoczął starania o licencję. Mimo problemów ze strony władz wojskowych otrzymał zezwolenie z znakiem 9U5WR. Z VS6 (Hong Kong) sprowadził TS-830, zainstalował proste anteny drutowe i aktywnie zaczął pracować na pasmach. Zainteresowanie pracą Jurka było olbrzymie. Wyjątkowy podmiot DXCC i doskonały operator dały rezultat w postaci 37 tysięcy łączności z 190 krajami, przeprowadzonych przez 13 miesięcy. 75% łączności przeprowadził na telegrafii. Krótkofalarska aktywność Jurka była wyjątkowo doskonałą propagandą wysokich umiejętności operatorskich stacji SP. Na koniec roku 1982 miał potwierdzonych 210 podmiotów DXCC.

Na Krajowym Zjeździe PZK w 1990 r. wybrany został w skład Głównego Sądu Koleżeńskiego. Był delegatem na XII Krajowy Zjazd PZK w Piekarach Śląskich. W 1997 r. wstąpił do SP OTC (nr członkowski 182), a w opinii polecającej Tadeusz SP6XA napisał: „Jerzy SP6BAA przez cały okres swej działalności na KF i UKF przestrzegał wszystkich warunków dotyczących sztuki operatorskiej i ham-spirit-u”. Brał czynny udział w pracach organizacyjnych. Godnie reprezentował znak SP w zawodach międzynarodowych, choć głównym celem jego uczestnictwa było zdobywanie nowych podmiotów na kolejnych pasmach, a nie zajmowanie wysokich lokat. Na drugim miejscu w Polsce na paśmie 28 MHz sklasyfikowany został w zawodach CQ MIR 1980. Trzecie miejsce w grupie stacji polskich zdobył w zawodach Championnat de France 84. Łącznie przeprowadził ponad 100 tysięcy łączności i miał potwierdzonych 336 podmiotów do DXCC.

Pracował pod znakami okolicznościowymi: 3Z0BAA, 3Z6BAA, SQ6BAA.

Uchwałą Zarządu Głównego PZK za bogatą działalność na rzecz krótkofalarstwa otrzymał Honorową Odznakę PZK (nr 147).

Jerzy Stopa zmarł 4 listopada 2015 roku i pochowany został na Cmentarzu Św. Rodziny na wrocławskim Sępolnie (Sektor 19, Rząd 9a, nr grobu 5277).

 

TNX: SP9PT, p. Andrzej syn SP6BAA

opr. SP3CUG, SP6AEG, SP2BZR, SP8DA, SP8GSC