ALFRED JABŁOŃSKI SP9CTW

Alfred Jabłoński SP9CTW urodził się 31.08.1939 r. w Waidhofen w Austrii. Do Polski wraz z rodziną przeprowadził się w grudniu 1946 r. Zamieszkał w miejscowości Łączka koło Skoczowa w powiecie cieszyńskim. Szkołę podstawową ukończył w miejscowości Ogrodzona powiat Cieszyn.

Już wtenczas interesował się odbiorem radiowym. Naukę kontynuował w liceum zawodowym w specjalności elektromechanik w Cieszynie. Ukończył ją w 1956 r. Ze względów rodzinnych zrezygnował ze studiów i podjął pracę w Zakładzie Prefabrykatów Budowlanych w Skoczowie. Po dwóch latach przeniósł się do Fabryki Farb i Lakierów w Cieszynie, gdzie pracował na stanowisku elektromechanik. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych był członkiem Klubu LPŻ/LOK oraz późniejszym czasie SP9KVZ.

 

W 21.09.1958 r. zawarł związek małżeński z Janiną i zamieszkał w miejscowości Ogrodzona i tam mieszka do chwili obecnej. Na początku 1959 r. rozpoczął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Debieńsko” jako elektromechanik dołowy.

W kopalni pracował do połowy 1962 r. Kolejnym zakładem pracy był „Elektrometal” w Cieszynie, gdzie pracował jako radiomechanik a następnie jako konstruktor urządzeń górniczych i iskrobezpiecznych przeciwwybuchowych. W zakładzie pracował do emerytury.

Krótkofalarstwem zainteresował go Kazimierz SP9AFI z Bielska Białej. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił  26.11.1966 r. Otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SP9 -1439.

Nie uczestniczył w kursie krótkofalarskim. Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdał przed Komisją Egzaminacyjną Oddziału PZK w Katowicach w składzie: inż. Witold Wichura SP9DW, mgr inż. Henryk Cichoń SP9ZD i Franciszek Brajza SP9DN. Jego nauczycielami krótkofalarstwa oprócz Kazimierza SP9AFI był Wojtek SP9PT oraz Bronek SP9AI.

Pierwszą licencję ze znakiem SP9CTW otrzymał 20.06.1968 r. Została wystawiona na miejscowość Ogrodzona 65. Pracę na pasmach krótkofalarskich rozpoczął w dniu 01.11.1968 r. przeprowadzając łączność z Eugeniuszem SP9CUD z Cieszyna na sprzęcie własnego wykonania emisją AM.

W 1970 r. został honorowym członkiem Klubu Krótkofalowców SP9PRO.

Na początku 1971 roku miał już potwierdzonych 120 podmiotów DXCC a 22.06.1976 r. został członkiem SPDXC (nr 126). W listopadzie 1971 r. wstąpił do DX Century Club (nr członkowski 12406).

Przez kila kat pracował na nadajnikach własnej konstrukcji a odbierał na odbiornikach US9,

Lambda 2, Lambda 4, i angielskim odbiorniku radiokomunikacyjnym. 

Na VI Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Katowickiego PZK (25.03.1973 r.) wybrany został do składu zarządu i powierzono Alfredowi funkcje z-cy członka KF Managera.

W 1973 r. na Zjeździe SPDXC wybrany został wice prezesem ds. sportowych i funkcję ta pełnił do 1990 r.

Od 1974 r.  miał do dyspozycji transceiver TS-510D. W latach 1974-1975 pracował pod okolicznościowym znakiem SQ9CTW. Po zmianach organizacyjnych administracji państwowej i utworzeniu Oddziału Terenowego w Bielsku Białej aktywnie działał w jego zarządzie. W latach 1995 do 1999 miał zezwolenie ze znakiem OK8CTW. W latach dziewięćdziesiątych posiadał IC-737 i ARGONAUT QRP. Od 2005 r. dysponuje TRX-em IC746 PRO.

W swojej 54 letniej karierze krótkofalarskiej na KF stosował anteny drutowe: LW 160 m, 

Bazuka 80 m, Inverted V 80 m, 60 m, Delta Loop 30 m, Dipol 40 m. Na UKF-ie ozywał antenę typu J 144/430 MHz. Używa też anten: 3 elementowy Beam 20/15/10 m., 3 elementowe 17 m., oraz 4 elementowej 24 MHz.

Do grudnia 2020 r przeprowadził 134 250 łączności i ma potwierdzonych 338/355 podmiotów.

Na poszczególnych pasmach wyniki przedstawiają się następująco: 160 m - 92 podmioty, 80 m -213 podmiotów, 60 m - 33 podmioty, 40m - 296 podmiotów, 30m - 303 podmioty, 20 m -318 podmiotów, 17 m - 334 podmioty, 15 m - 319 podmiotów, 12 m - 301 podmiotów, 10 m – 282 podmioty oraz 6 m - 69 podmiotów.

Jeżeli chodzi o zawody to Alfred należy do klasy mistrzowskiej. Z setek zawodów, w których uczestniczył wybrane zostały tylko te, w których zajął 1-3 miejsca.

W zawodach CQWW DX Contest: 1970 r. 2 m. All Band CW- 133 678 pkt, 1971 r. 1 m. All Band CW-208 280 pkt, 1976 r. 1 m. Single Op. SSB 36 648 pkt, 1978 r. 1 m. Single Op. All Band SSB- 466 578 pkt.

W zawodach WAE DC Contest: 1971 r. 1 m. CW 30 400 pkt, 1972 r. 1 m. CW 84 640 pkt, 1973 r. 1 m. CW 115 344 pkt, 1975 r. 1 m. SSB 36 776 pkt i 1977 r. 2 m. SSB  53 176 pkt.

W zawodach WPX Contest: 1984 r. 3 m. SO CW 14 MHz 263 266 pkt, 1984 r. 1 m. SO SSB 28 MHz 35 776 pkt i 1988 r. 2 m. SO CW 7 MHz.

W zawodach IARU Contest: 1977 r. 2 m. SSB+CW, 1978 r. 1 m. SSB+CW, 1981 r. 3 m. SSB+CW i 1984 r. 1 m. SSB+CW.

Z kolei w zawodach ITU Contest w 1973 r.  1 m., YO CONTEST w 1975 r. 2 m. w paśmie 14 MHz oraz VK/ZL Oceania Contest w 1972 r.  1 m. na CW.

Udział w zawodach oraz ilość przeprowadzonych QSO według dziennika stacyjnego: 1975  - ITU 755 qso SSB, 1992 - ITU 725 qso CW, 1975 - CQ MIR 476 qso CW, 1978 - IARU 766 qso MIX oraz 1979 - ARRL 400 qso CW.

Największym sukcesem Alfreda w zawodach międzynarodowych to 1 m. w świecie w międzynarodowych zawodach WORLD-WIDE DX CONTEST 1987 r. (Pracował wtenczas na TRX-ie Argonaut - 5W i antena 3 el. Delta Loop).

Bardzo dobre wyniki osiągał tez w zawodach SPDX Contest: 1976 - 1 m. (SOMB), 1977 - 1 m. 14 MHz (CW), 1977 - 1 m. 14 MHz (SSB), 1978 -  1m. 14 MHz (CW), 1978 -  1m. 14 MHz (SSB), 1979  - 1 m. 21 MHz (CW), 1979 -  3 m. 21 MHz  (SSB), 1981 -  2 m. 21MHz  (CW) oraz 1981 -  1 m. 21MHz (SSB).

Alfred brał też udział w współzawodnictwach prowadzonych przez SPDX Club: Lista Osiągnięć - 338/355 podmiotów, SP DX Maratonie w klasyfikacji 5pasm Alfred na dzień 30.09.2020 r. zajmował 28 miejsce z wynikiem 4450 pkt w rozbiciu na poszczególne pasma: 80 m - 814 pkt, 40 m – 888 pkt, 20 m – 929 pkt, 15 m - 929 pkt, 10 m – 890 pkt. W klasyfikacji 9 pasm na dzień 30.09.2020 r. Alfred posiada potwierdzone w paśmie 160 m – 88 pomioty, w paśmie 80 m -213 podmiotów, w paśmie 40 m – 296 podmiotów, w paśmie 30 m – 303 podmioty, w paśmie 20 m – 318 podmiotów, w paśmie 17 m – 334 podmiotów, w paśmie 15 m – 319 podmiotów, w paśmie 12 m – 301 podmiotów oraz w paśmie 10 m – 282 podmioty, co daje w sumie 2454 podmioty.

W współzawodnictwie INTERCONTEST KF Alfred zajął pierwsze miejsce zajął w latach 1973 (MIX), 1977 (CW), 1977 (MIX), 1997(SSB), 1978 (MIX), 1984 (MIX), 1987 (MIX). Na drugim miejscu sklasyfikowany został w 1972 (MIX), 1972 (CW), 1975 (MIX),  1977 (SSB), 1981 (MIX), 1984 (SSB).

Do ważniejszych dyplomów jakie uzyskał Alfred zalicza: DXCENTURY CLUB nr 12406 z 1971 r, WAC z 1970 r. WAZ nr 3724 z 1974 r. 5B DXCC nr 943 z 1980 r. DX CENTURY CLUB nr 62638 z 28.03.2017 r. HONOR ROLL. Na emeryturę przeszedł 31.08.2004 r.  

Alfred w znaczący sposób przyczynił się do uruchomienia przemiennika UKF SR0SC. Do urządzenia fabrycznego, które przekazali dzięki zabiegom Henia SP9ZD koledzy z Niemiec zbudował automatykę oraz okablowanie. Po okresie doświadczalnym, w którym urządzeniem zajmował się Marek SP9BQJ, przemiennik uruchomiony został na górnej stacji kolejki linowej na Górze Czartoria w Ustroniu.

Z tytułu pracy zawodowej wyróżniony został: 

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1977), Odznaką za Zasługi dla Województwa Bielskiego (1979), Medalem 40-Lecia Polski Ludowej (1984), Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Górnictwa PRL” (1988), Złotym Krzyżem Zasługi (2008).

Za wyjątkowo bogatą działalność na rzecz krótkofalarstwa wyróżniony został:

Srebrną Odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności” (1975), Złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności” (1981), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1985).

Zarząd Główny PZK w 1984 r. nadał Alfredowi Odznakę Honorową PZK (nr 145) a w dniu 16.06.2018 r. Złotą Odznakę Honorową PZK (nr129/Z).

Alfred w 1976 r. został Mistrzem Sportu Klasy Krajowej KF (nr 041/M) oraz Mistrzem Sportu Klasy Międzynarodowej KF (nr 40).

 

TNX; SP9CTW, SP3CSD

                                                                             opr. SP3CUG, SP2BZR, SP9LDB