ANDRZEJ KOMUSZYŃSKI SP6JU (1936-2019)

Andrzej Komuszyński SP6JU urodził się 22.12.1936 r. w Katowicach. Po śmierci matki w 1939 r. wyjechał do Stanisławowa i mieszkał tam do zakończenia II Wojny Światowej. W 1945 r. jako repatriant wrócił do Katowic, a następnie wraz z ojcem wyjechał do Opola. Szkołę podstawową ukończył w Oplu w 1950 r. Już jako 12 letni chłopiec budował odbiorniki kryształkowe a następnie na lampach KC RENS, RV12, P2000, 2K2M. Naukę kontynuował w Technikum Mechaniczno- Elektrycznym w Opolu. Jego pierwszym klubem był Radioklub LPŻ SP6 KAZ i SP6KBR w Opolu. Tam zainteresował się łącznością radiową a szczególnie telegraficzną. Szybko opanował umiejętności nadawania i odbioru telegrafii. Był wytrawnym operatorem stacji SP6KBR. Kilka lat posiadał znak nasłuchowy SP6 -516. Po ukończeniu technikum rozpoczął pracę w Zespole Radiostacji w Opolu a następnie w Opolskim Radioklubie LPŻ. Trzecim miejscem pracy była Komenda Wojewódzka MO w Opolu w pionie łączności jako radiotechnik  Po nadejściu politycznej odwilży w 1956 r. otrzymał pierwsze zezwolenie i znak SP6JU.

 

W 1959 r. powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Batalionie Łączności w Opolu. Znajomość telegrafii i umiejętności operatorskie dały mu awans na stanowisko dowódcy radiostacji. W dniu26.09.1960 r. otrzymuje drugie zezwolenie kat. III z dopuszczalna mocą 60 W wystawione na adres: Opole Grunwaldzka 5 m.6. W tym czasie miał 1550 przeprowadzonych łączności z 55 krajami i około 100 dyplomów.

Dysponował dwoma odbiornikami: TONER EB (pasma 3,5-21 MHz) i E-mil z zasilaniem sieciowym. Po stronie nadawczej dysponował nadajnikiem własnego wykonania na pasma 3,5 do 28 MHz o mocy 60 W. Antena to Windom oraz LW 80 m zawieszone na wysokości 20 m. Od 1961 r. ponownie pracował w KW MO jako starszy radiotechnik.

Po powrocie z wojska wszedł w skład grupy organizującej Odrzański Klub Krótkofalowców SP6PJQ przy KW MO w Opolu. Miał trzech synów. Przez kilkanaście lat był członkiem Komisji Egzaminacyjnej PZK w Opolu. Prowadził zajęcia na kursach krótkofalarskich organizowanych przez ZW LOK i ZOW PZK w Opolu. W 1973 r. otrzymał kolejne zezwolenie nr 95/12/73 z dnia 20.04.1973 r. z mocą 250 W wystawione na adres Opole Karpacka 8/7.

W 1975 r. po reorganizacji administracyjnej kraju przenosi się do Skierniewic i tam kontynuuje pracę zawodową również jako radiotechnik w KW MO w Skierniewicach. Szybko nawiązał kontakt z miejscowymi krótkofalowcami i wspiera ich sprzętem UKF z demobilu. W tym czasie zawiesił działalność na pasmach amatorskich pod własnym znakiem.

W 1986 r. powraca do Opola i natychmiast reaktywuje swoją działalność w Piastowskim Klubie Krótkofalowców SP6PAZ. Był głównym inicjatorem pozyskania pomieszczenia dla klub SP6PAZ w ECO ( Energetyka Cieplna Opolszczyzny) Opole, którego był pracownikiem.

Po sześcioletniej przerwie min. dzięki Andrzejowi w dniu 30.12.2005 r. klub otrzymał upragniony lokal na ulicy Wojska Polskiego 15. Mobilizowało to go aktywnej pracy na rzecz reaktywowanego klubu. Był głównym motorem napędowym w organizowaniu hucznego jubileuszu 40-lecia Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ oraz 50-lecia opolskiego Oddziału PZK, które odbyło się w Turawie w dniach 1-3.09.2007 r.

Był zawsze uśmiechnięty i życzliwy w stosunku do młodszych kolegów. Był wice prezesem  ds. sportowych ZT PZK w Opolu.W ostatnich latach życia wspierał także klub Krótkofalowców SP6PSP. Do najbliższych przyjaciół z grona krótkofalowców zaliczał min: Tadeusza SP6GIY, Jurka SP6JZG, Franciszka SP6LR, Krzysztofa SP6DVP i Andrzeja SP6CC. Miał jeszcze wiele planów do zrealizowania. Chciał przygotować duże wspomnienie o swojej drodze do krótkofalarstwa i przekazać ją Krzysztofowi SP6DVP. Za wyjątkową działalność na rzecz krótkofalarstwa polskiego Uchwałą ZG PZK z dnia 19.05.2007 r. otrzymał Odznakę Honorową PZK.(nr 677).

Andrzej Komuszyński zmarł 21.01.2019 r. i pochowany został na cmentarzu komunalnym w Opolu-Półwsi (Sektor 88NC, Rząd 1 nr grobu 22).

 

TNX: SP6CC, SP9LDB, SP3CSD

 

OPR. SP3CUG, SP2BZR