BOGUSŁAW FAJFUR SP8TQ ex SP6TQ (1939-2014)

BOGUSŁAW FAJFUR SP8TQ ex SP6TQ urodził się dnia 17.11.1939 r. we Lwowie. W roku 1945 wraz z rodzicami przeprowadził się do Przemyśla. W tym samym roku zginął w Przemyślu jego ojciec. W 1947 r. wraz z matką wyjechał do Opola.Szkołę podstawową ukończył w 1953 r. w Opolu. W 1953 r. zaczął uczęszczać do Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Opolu. Licencję nasłuchową ze znakiem SP6-506 otrzymał z nadania Zarządu Wojewódzkiego Ligi Przyjaciół Żołnierza w dniu 15.10.1956 r. Był jednym z założycieli pierwszego klubu krótkofalowców Związku Harcerstwa Polskiego na Opolszczyźnie - Klub SP6KAZ działał Technikum Geodezyjnym. Już w tym czasie był nauczycielem (obok Daniela SP6GD i Jurka SP6UK) krótkofalarstwa przyszłych wybitnych krótkofalowców jak min. Wojtka SP9-6012 – SP6PT obecnie SP9PT. Wraz z innymi entuzjastami krótkofalarstwa przygotował podwaliny do utworzenia w 1957 r. Oddziału Wojewódzkiego PZK w Opolu. Pierwszą licencję kat. III otrzymał w 1958 r. ze znakiem SP6TQ i wystawiona była na adres Opole ul. Ściegiennego 7.

 

W 1958 r. przerwał naukę w Technikum i rozpoczął pracę na PKP w Opolu w charakterze kancelisty technicznego. W latach 1959-1961 odbywał służbę wojskową. W czasie służby wojskowej został radiotelegrafistą III klasy. W 1962 r. rozpoczął służbę w KW MO Opole w wydziale łączności. Również od 1962 r. kontynuował naukę, tym razem w Technikum Radiowo- Telewizyjnym, którą ukończył w 1964 r.  W dniu 20.05.1963 r. otrzymał licencję kategorii drugiej, która wtenczas pozwalała na pracę z mocą 250 W doprowadzoną do stopnia końcowego. W 1964 r. otrzymał z Ministerstwa Łączności licencję kategorii pierwszej. Wtenczas mieszkał w Opolu na ulicy Bończyka 6. W 1964 r. z okazji XXV-lecia PRL-u pracował pod okolicznościowym znakiem 3Z6TQ.

Bardzo często uczestniczył w zawodach krótkofalarskich zarówno krajowych jak i międzynarodowych.  Zawody REF 64 na telegrafii dały mu 4 lokatę. W zawodach SPDXC 66 wykazany był jako najlepsza stacja województwa opolskiego.  Pierwsze miejsce w Polce w paśmie 3,5 MHz. zdobył w zawodach WORLD CQ DX 66. W SPDXC 67 nawiązał 494 łączności i sklasyfikowany został na 1 m w grupie stacji polskich.

W styczniu 1966 r. został członkiem SPDXC (nr 74). W zawodach WAEDC 67 sklasyfikowany został na 13 m. Tabela DX na dzień 30.041967 r. podaje, że miał zaliczone 171 krajów z czego 153 potwierdzone kartami QSL.

Od 1967 r. był członkiem nowo powstałego Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ w Opolu. W klubie tym pełnił wiele funkcji, w tym kierownika radiostacji klubowej i prezesa. Posiadał wielką wiedzę techniczną oraz wielkie umiejętności operatorskie. Miał bardzo duży wpływ na późniejszy rozwój sportowo-krótkofalarski Krzysztofa SP6DVP. 

Jego ulubioną emisją była telegrafia. W SPDX 1970 r. w paśmie 3,5 MHz 8 m. W SPDX Maratonie na dzień 15.10.71 r. wykazany był na 15 m. a rok później na 7 m. w paśmie 7 MHz. W 1973 r. był wicemistrzem Intercontestu, a w Tabeli SPDX sklasyfikowany był na 14 m. Był czynny na falach krótkich i UKF-ie. Od 22.07.1974 do 1.05.1975 r. czynny był pod znakiem SQ6TQ. Wchodził w skład Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej PZK działającej w ramach oddziału w Opolu. W klubie SP6PAZ prowadził kursy krótkofalarskie. Był wzorem dla wielu krótkofalowców województwa opolskiego. 

W 1975 r. został przeniesiony służbowo do KW MO w Przemyślu do Wydziału Łączności gdzie praktycznie od podstaw organizował wojewódzką sieć łączności radiowej. W latach 1976 - 1981 studiował w Instytucie Elektrotechniki Politechniki Rzeszowskiej i uzyskał tytuł inżyniera elektryka. Na emeryturę odszedł w 1990 r. będąc naczelnikiem Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji w Przemyślu.

Szybko pojawił się na pasmach pod znakiem SP8TQ, Skupił wokół siebie grono aktywnych wówczas krótkofalowców z regionu, utworzył pierwszy w mieście Klub Krótkofalowców PZK przy Prezydencie Miasta - SP8PEH. Został jego pierwszym prezesem. W tym też czasie zaangażował się z powodzeniem w konstrukcje krótkofalarskie i antenowe wspierając kolegów poradami technicznymi oraz służył pomocą osobistą. Jako jedyny z województwa startował w zawodach międzynarodowych. Jako członek zarządu aktywnie angażował się w działalność powstałego wtenczas Oddziału Terenowego PZK w Jarosławiu. W 1977 r. z nadania Zarządu Głównego PZK otrzymał tytuł Mistrza Sportu KF Klasy Międzynarodowej.

Z inicjatywy ZG PZK otrzymał Złotą Odznakę Zasłużony Pracownik Łączności. Uchwałą Zarządu Głównego z  26.11.1978 r. otrzymał Honorową Odznakę PZK (nr 96).

Bogusław Fajfur zmarł dniu 26.01.2014 r. i pochowany został na Cmentarzu Głównym w Przemyślu (kwatera 36, rząd 7, nr grobu 16).

 

TNX: SP9LDB, SP8AJK. p. Grażyna – córka SP8TQ, SP8RHC, 

 

                                            Opr. SP3CUG, SP2BZR, SP8FHK, SP6AEG, SP8DA, SP8TK,