MAREK KUL SP1MK

Marek Kul SP1MK urodził się 9.06.1942 r. w Warszawie. Wraz z rodzicami mieszkał w Warszawie do połowy sierpnia 1944, kiedy to w czasie Powstania Warszawskiego Niemcy masowo wywozili warszawiaków do Niemiec. Marek z rodziną trafił do obozu pracy w miejscowości  Hildesheim koło Hanoweru. 13.01.1945 przeniesieni zostali do obozu w Rottweil nad Neckarem gdzie przebywali do czasu wyzwolenia przez wojska francuskie.Do Polski wrócili w maju 1946 r. Pierwsze spotkanie Marka z radiem miało miejsce już w czasie nauki w szkole podstawowej. Wtenczas  mieszkali pod Warszawą a jego starszy kolega Wiesław Derendowski  budował w jego obecności kryształkowe  odbiorniki radiofoniczne. Jednak szybko wyprowadzili się z Henrykowa koło Warszawy i zerwali  znajomości. Po długiej tułaczce po Polsce (Dom w Warszawie został zniszczony) osiedlili się w Słupsku w 1956 r. Rok później  wstąpił do ZHP do 21 Drużyny im. Powstańców Warszawskich działającej przy LO w Słupsku, w którym się uczył. Tu spotkał się z aparatami telefonicznymi typu AP 48 łącznicą polową  ŁP 10 i co najważniejsze z pierwszą w życiu radiostacją RBM1. Marek wyhandlował  stary odbiornik kryształkowy, który jak wspomina działał do czasu gdy jego właściciel nie zaczął go „usprawniać”.

W prezencie od rodziców otrzymał radio z prawdziwego na owe czasy firmy Telefunken. Najważniejsze było to, że znacznie odporniejsze na modernizację dokonywane przez  Marka.  W 1958 r. zaczął uczęszczać do radioklubu LPŻ, który mieścił się na ostatnim piętrze budynku przy Starym Rynku. Działała tam radiostacja SP1KAY a jej kierownikiem był Eugeniusz Marchwicki SP1HM. W 1961 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące.

W listopadzie 1962 r. pracował  (jako praktykant)  Zakładzie Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych w Słupsku. Tam spotkał Eugeniusza Łuszcza SP1HQ oraz zdecydowanego antykrótkofalowca Józefa Nowaka, który pracował też w  Radiofonicznej Stacji Nadawczej w Słupsku. To było powodem częstego kontaktu z SP1HQ w domu przy radiostacji i z Janem w RSN gdzie zapoznał się z urządzeniami nadawczymi.

W październiku 1963 r. o Marka upomniał się MON i zaprosił go do odbycia  służby wojskową w 9 Zaodrzańskim Pułku Zmechanizowanym.

Trafił do kompani szkolnej a później był w plutonie łączności jako radiotelefonista  a na końcu został kierownikiem warsztatu łączności. Służbę ukończył  w październiku 1965 r w stopniu kaprala. Po wojsku otrzymał propozycje pracy z RSN w Słupsku, gdzie oprócz Józefa pracowali także Cyryl Zaleski SP1BC a kierownikiem ośrodka był Romuald Szanel SP1AHK.Od listopada 1965 r. rozpoczął prace w Radiofonicznej Stacji Nadawczej w charakterze  radiomechanika a następnie radiotechnika. W tym czasie ukończył Zaoczne Technikum Łączności w Gdańsku. (Druga matura) Miał też kontakty z Eugeniuszem Marchwickim SP1HM.

Pod wpływem takich wspaniałych nauczycieli  krótkofalowców krótkofalarstwo przestało być tajną wiedzą  i szybko dołączył do ich grona. W 1966 r. otrzymał licencje nasłuchowa SP1 8001 i na odbiorniku USP podarowanym przez Romka SP1AHK przeprowadził kilkaset nasłuchów.

W 1967 r. przystąpił do egzaminu przed Wojewódzką Komisja Egzaminacyjna w składzie: Cyryl SP1BC, Jerzy Haberko SP1AAY i M. Kuryło. W tym samym roku uzyskał zezwolenie o sufiksie odpowiadającemu inicjałami imienia i nazwiska SP1MK, który zasugerował  mu Antoni SP2AN.

Zbudował pierwszy nadajnik KF  z lampą EL 81 w końcówce z modulacja anodową w układzie Heisenberga o mocy kilku watów. Słuchał na USP z dorobionym pasmem 14 MHz. Antena to LW 41m. Pierwszą łączność przeprowadził w na 3.7 MHz z Adamem SP2AOP  w dniu 25.12.1967 r.

W lipcu 1970 r. został awansowany  do stopnia młodszego chorążego a od 30 lipca 1970 r powołany został do odbycia okresowej służby wojskowej w Jednostce Radiotechnicznej  w Słupsku na stanowisko technika stacji  RLS.

W lipcu 1972 r. przeszedł do służby zawodowej w tej samej jednostce na stanowisko kierownika warsztatu radiotechnicznego w kompani remontowej. Kolejno pełnił służbę jako   Dyżurny Łączności na stanowisku dowodzenia.

W 1978 r.  zaczął pracować na urządzeniu fabrycznym tj. TS 120 V. Po kilkunastu miesiącach do grona  krótkofalowców dołączyła Jadwiga (prywatnie żona Marka)  ze znakiem SP1MHT.

Zaczęła pracę w eterze niefortunnie gdyż pierwsze łączności przeprowadziła w nocy z 12/13 grudnia 1981 r nie wiedząc, że o północy ogłoszony został w Polsce stan  wojenny.

Często Marek i Jadwiga wyjeżdżali na obozy harcerskie  Komendy Hufca ZHP w Słupsku gdzie pełnili jak żartobliwie mówi Marek zgodnie z ich elektronicznym wykształceniem pełnili fikcję kwatermistrza i  szefowej kuchni.

W latach 1986- 1989 za zgodą  dowódcy Wojsk Obrony  Powietrznej Kraju dodatkowo podjął prace w Państwowej Inspekcji Radiowej na stanowisku radiotechnika w Wojewódzkim Punkcie Kontroli Emisji Radiowych w Słupsku.

W czerwcu 1989 na własna prośbę odszedł do rezerwy a we wrześniu rozpoczął prace w Telewizyjnym Ośrodku Nadawczym w Słupsku na stanowisku technika gdzie pracował do maja 2001 r. tj. do chwili przejścia na emeryturę. W 1992 r. podczas  XII Zjazdu PZK w Piekarach Śląskich został członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PZK.

Od lutego 1990 r. działa społecznie w Stowarzyszeniu Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę początkowo jako szeregowy członek a od roku  2012 we władzach Oddziału Terenowego w Słupsku. Do klubu SP OTC przyjęty został w 1995 r z numerem 114.

Od 2000 r  udziela się w  Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP w Słupsku. W kole nr 10 tej organizacji został  Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Koła a później skarbnikiem. Kolejna funkcja w tej organizacji to stanowisko skarbnika Zarządu Rejonowego ZBŻZ i OR WP w Słupsku.

Jadwiga i Marek mają dwóch synów też krótkofalowców o znakach SP1UJM i SP1UJL.

Otrzymał „Medal za Zasługi dla Obronności Kraju” brązowy w 1972 r, srebrny w 1980 r. a złoty w 2006 r. ZG LOK nadał Markowi  Odznakę „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju” srebrną w 1980 r. a złotą w 1987 r. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał otrzymał w 1982 r.

W dniu 1.09.1987 r. w uznaniu za zasługi dla Słupska Prezydent Miasta  przyznał Markowi medal „Za zasługi dla miasta Słupska”.

Za  działalność został odznaczony medalem „ Za Zasługi dla SPP” srebrnym  w 2005 r. a złotym w 2007 r. W 2011 r. Prezydent RP  przyznał Markowi „ Złoty Krzyż Zasługi”.

Wyróżniony został „Medalem Pamiątkowym ZBŻZ i OR WP” i odznaką Honorową „Za zasługi dla ZBŻZ i OR WP”. W 2016 r. odznaczony został „Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”

 

TNX: SP1MK, SQ2MIA, SP3CSD

 

                                                                                  Opracowanie: SP3CUG