CZESŁAW KRZYŻANOWSKI SP3BO ( 1922-2002)

Czesław Krzyżanowski SP3BO urodził się 13.05.1922 r. w Muszynie powiat Nowy Sącz. Radiotechnika zainteresował się w1935 r. Swą przygodę rozpoczął od budowy odbiorników detektorowych a po wstąpieniu do szkolnego kółka radioamatorskiego zbudował swój pierwszy odbiornik lampowy na lampach z serii  a 400. Na tym odbiorniku rodzina 14-to letniego Czesława słuchała transmisji z Olimpiady w Berlinie. Ukończył Liceum  Ogólnokształcące w Ostrowie przy ul. Gimnazjalnej. Na przełomie 1936 i 37 r. wraz z kolegami: Józefem Moderskim ex SP1AX i Janem Lamperskim ex  SP1LJ założył Oddział Poznańskiego Klubu Krótkofalowców w Ostrowie Wielkopolskim. W 1938 r otrzymał znak nasłuchowy SPL 710. rzed wojną przeprowadził kilkadziesiąt łączności pod znakiem SP1AX przypisanemu Józefowi Moderskiemu z Ostrowa.W czasie okupacji dzięki umiejętnością nabytym wcześniej został zatrudniony w zakładzie radiotechnicznym, którego właścicielem był Niemiec. W latach 1947- 1949 r. współpracował z  Polskim  Radio w Poznaniu. Do  Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił dnia 8 .01.1950 r. i otrzymał legitymację PZK nr. 179 podpisaną przez ówczesnego prezesa ZOW Jana Klewenhagena SP3AK i sekretarza ZOW Jana Kępińskiego SP3QD. Jednocześnie otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SP3 020/P

 

Po wchłonięciu PZK przez Ligę Przyjaciół Żołnierza Czesław należał do klubu LPŻ – SP3KBB w Ostrowie. Dla klubu zbudował odbiornik i nadajnik co umożliwiło pojawienie się jedynego z Ostrowa znaku na pasmach amatorskich.

Egzamin zdał przed komisją Ligi Przyjaciół Żołnierza w 1955 r. Licencje ze znakiem SP3BO otrzymał w 1955 r. Uruchomił się na własnoręcznie wykonanym sprzęcie. Mieszkał wtenczas w Ostrowie na ul. Ogrodowej 1/7. W tym samym czasie na pasmach pojawiła się też stacja SP2BO Zyta Martewicz z Gdańska- żona Mieczysława SP2CO. Aktyny był również SP5BO. W latach 60-tych zbudował transcaiver wg SP5WW, który współpracował z anteną G5RV. Pierwszą kontrolę radiostacji Czesława  przeprowadzili pracownicy Stacji Radiowych i Telewizyjnych  Ośrodek Służby Przeciwzakłóceniowej z Poznania w dniu 6.11.1964 r.

Był aktywnym członkiem ZOW PZK w Poznaniu.  W 1977 r. był członkiem założycielem klubu PZK w Ostrowie o znaku SP3PFQ. W listopadzie 1996 r. wstąpił do SP OTC (nr członkowski  168.)

Przez 45 lat pracował w zakładach Automatyki przemysłowej w Ostrowie. Na zasłużoną emeryturę emeryturę przeszedł w 1990 r.

W dniu 13.10.1996 r. Zarząd Główny PZK nadał Czesławowi SP3BO Honorową Odznakę PZK

 (nr 477). Zjazd Krajowy odbywający się 10.06.2000 r. w Kołobrzegu nadał Czesławowi godność Honorowego Członka PZK. Był wspaniałym krótkofalowcem, konstruktorem i dla wielu kolegów przyjacielem. Jednym z nich był Ryszard SP3BOL.

Czesław Krzyżanowski SP3BO zmarł w dniu 21.08.2002 r. i jest pochowany na Cmentarzu w Ostrowie przy ul. Bema (Kwatera XXIII  Aleia F, nr grobu 42).

 

TNX: p. Maciej Krzyżanowski -syn śp. SP3BO, SP9LDB, HF1L.

 

opr. SP3CUG, SP8TK