MAREK KULIŃSKI SP3AMO - XV PREZES PZK

 

Marek Kuliński SP3AMO urodził się 26.11.1951 r. w Zielonej Górze. Szkołę podstawową ukończył w 1965 r. W 1970 r. ukończył VII  Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Zielonej Górze. Planował dalsze kształcenie w szkole lotniczej, ale ze względu na stan zdrowia nie został przyjęty. Od 1970 do 1972 r. kontynuował naukę w dwuletnim Pomaturalnym Studium Zawodowym o specjalności elektronika medyczna. Pierwsze kroki w dziedzinie elektroniki to spotkanie się z Horyzontami Techniki Dla Dzieci (a w tym Radio-klocki). Następnie wiedzę zdobywał w Młodym Techniku i Radioamatorze i Krótkofalowcu. Krótkofalarstwem zaczął interesować się na przełomie lat 60 i 70 poprzedniego stulecia. Uczestniczył w kursie krótkofalarskim zorganizowanym przez Osiedlowy Klub Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielona Góra”. Jego nauczycielem telegrafii był Jerzy Pawlak SP3ACB {jeszcze żyje}. Do klubu LOK SP3KJS (SP-39029K) wstąpił w 1970 r. W tym samym roku uzyskał licencję nasłuchową ze znakiem SP3 7449. Od 1.06.1970 r. jest członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców. Pierwsze zezwolenie ze znakiem SP3AMO otrzymał 21.10.1971 r. W eterze pojawił się w dniu 5.10.1972 r. i przeprowadził łączność z Milosem OK1PC. Wtenczas pracował na niezawodnej RBM-ce z anteną G5RV.

 

W latach 1972-1977 był członkiem bardzo aktywnego Radio Klubu Ligi Obrony Kraju SP3KBJ w Zielonej Górze. W 1974 r. rozpoczął służbę wojskową w Jednostce łączności. Po powrocie z wojska zaangażował się w budowę własnego domu i jego aktywność była symboliczna. Jak każdy krótkofalowiec polski swą działalność musiał zawiesić na czas stanu wojennego. Do aktywnej działalności krótkofalarskiej i społecznej powrócił po stanie wojennym.

W 1983 r. jak wielu polskich krótkofalowców wykorzystał sprytne podejście Zarządu Głównego PZK i uzyskał zezwolenie na pracę w SPDXC. Od 1984 roku jest członkiem Klubu Krótkofalowców PZK SP3PFY w Zielonej Górze. Tak przez wiele lat był operatorem odpowiedzialnym oraz kierownikiem radiostacji. Rok później na Walnym Zebraniu Oddziału Zielonogórskiego został wybrany Sekretarzem ZOW PZK. Na Zjeździe Wojewódzkim PZK w 1988 r. Marek wybrany został prezesem OT PZK w Zielonej Górze. Kolejny raz prezesem ZOW został na zjeździe w 1990 r. W 1992 pracował przy budowie przemiennika SR3Z pierwszego w Polsce z duplekserem wykonanym całkowicie metoda amatorską. W 1993 r. na posiedzeniu ZG PZK w Bydgoszczy wybrany został wice prezesem PZK ds. organizacyjnych i od tego czasu wchodzi w skład ZG PZK. Przy pomocy Andrzeja SP2FBC opracował regulaminy wewnętrzne PZK. W tym czasie w swej działalności postawił na komputeryzację, co ułatwiło mu pracę. Jego pierwszy komputer to Schnieder 1510 na początku dwa razy 360 kB a później z dyskiem HDD 20 MB, który w tej konfiguracji działa do dnia dzisiejszego.

Na Zjeździe Krajowym PZK w 1996 r. w Koninie Marek został wybrany Prezesem PZK.  Z prezydium w składzie: Zdzisław SP3GIL, Jurek SP7CBG, Czesław SP3EOL, Wiktor SP3MIU kontynuował przemiany zapoczątkowane w 1992 r. Powołany wówczas został, jako jednostka organizacyjna PZK, Sekretariat ZG PZK w Lesznie. Wielka powódź w 1997 r przyspieszyła przygotowywane wcześniej podpisanie porozumienia pomiędzy Sztabem Zarządzania Kryzysowego a ZG PZK. Marek doprowadził do podpisania umowy o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Wysoko oceniał współpracę z funkcyjnymi Krzysztofem SP5HS (sk) ZG Zdzisławem SP6LB (sk) i Henrykiem SP9ZD (sk).

Aktywnie pracował przy budowie sieci PR finansowanej przez Fundację Polsko-Niemiecką na terenie obecnego województwa Lubuskiego i Dolnośląskiego (SR3DZG, SR3DZL, SR6DGL  i SR6DBC) Od 1997 r. do 2000 r. był Koordynatorem Ogólnopolskiej Sieci Pacet Radio. Przez długie lata zabezpieczał organizację zawodów Zielonogórskich.

Po zakończeniu kadencji wraca do aktywnej pracy w swoim macierzystym oddziale. Na kolejnych Zjazdach Wojewódzkich (Walnych Zebraniach OT) w latach 2000, 2004, 2008, 2012 i 2016 ponownie wybierany był na funkcję prezesa Oddziału Lubuskiego. Był delegatem na Zjazd krajowy PZK w latach 1990, 1992, 1996, 2004, 2008, 2012 i 2016. W 2012 r. Prezydium ZG powierzyło Markowi funkcję KF Managera, którą pełni do chwili obecnej.

Wielokrotnie uczestniczył w zawodach SPDXC. Jednak głównie pasjonuje go działalność organizacyjna i techniczna. Od 27.07.2018 roku przeszedł na emeryturę i planuje zająć się również aktyną działalnością na pasmach amatorskich.

Za działalność na rzecz PZK Zarząd Główny w 1994 r. przyznał Markowi Honorową Odznakę PZK (nr 383).

 

TNX: SP3AMO, SP3CSD

 

Opr. SP3CUG, SP2BZR