ANTONI GIEDROJĆ SP5ZA (1926 - 1993)

Antoni Giedrojć SP5ZA rodził się 25.02.1926 r. w Pogołoni na Litwie. Uzyskał wykształcenie niepełne średnie, które uzupełniał na kursach specjalistycznych. 17.12.1944 r. zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego w Armii Berlinga. Ukończył podoficerską szkołę specjalistów radiowych w maju 1945 r. W lipcu 1945 r. jako kapral wcielony został do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w samodzielnym batalionie łączności w Warszawie. Od 1947 - 1950 pracował w wojsku jako podoficer zawodowy. W listopadzie 1950 roku został zdemobilizowany w stopniu st. sierżanta. W 1948 zawarł pierwszy związek małżeński z żoną Henryką, która zmarła w 1961 r. Druga zona Barbara miała znak SP5ZQ. W 1952 r. spotkał się na swojej drodze z działalnością krótkofalarską w radio klubie Ligi Przyjaciół Żołnierza SP5KAB w Warszawie.

 

W dniach 18-26 listopada 1954 r. pod kierownictwem Anatola SP5CM wchodził w skład polskiej reprezentacji polskich radioamatorów uczestniczących w międzynarodowych zawodach w odbiorze i nadawaniu szybkiej telegrafii, które odbywały się w Leningradzie. Tam uzyskał bardzo dobre wyniki ustanawiając pierwsze rekordy Polski w nadawaniu ręcznym liter - 128 znaków na minutę, cyfr - 89 znaków na minutę oraz w odbiorze tekstu cyfrowego z zapisem maszynowym 300 znaków na minutę. W 1955 roku uczestniczył w centralnych zawodach radiotelegrafistów LPŻ w grupie zawodowców i okazał się najlepszym zawodnikiem. W konkurencji ogólnej zajął pierwsze miejsce. Sklasyfikowany został też na pierwszych miejscach w konkurencji nadawania i odbioru z zapisem ręcznym. Od 1957 r. przez kilkadziesiąt lat (na pewno 1992 r.) był kierownikiem radiostacji SP5KAB. Przez wiele lat był członkiem Naczelnej Rady Radioklubów LPŻ. Należał do grona inicjatorów reaktywacji PZK. Każdego roku uczestniczył w zawodach radiotelegraficznych w tzw. krajach demokracji ludowej min. był w Chinach. Pierwszą licencję ze znakiem SP5ZA otrzymał w 1957 r. W zawodach krótkofalarskich „Białoruś-Polska 61” zdobył 1 m. w gronie reprezentantów Polski. Uczestniczył w II Ogólnopolskich Zawodach Wieloboju Łączności LPŻ” „Giżycko 61”.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów OT PZK w dniu 6 czerwca 1960 roku wybrany został w skład Zarządu Głównego PZK. W ramach swoich obowiązków latach 1960 - 1965 pełnił funkcję Trafic Managera PZK. Od 1990 do 1992 był V-ce Prezesem PZK ds. sportowych.

W 1960 roku wszedł w skład komisji egzaminacyjnej PZK a następnie PIR i PAR: Był długoletnim członkiem komisji Łączności LOK oraz przewodniczącym komisji sportów łączności LOK. Był uczestnikiem zawodów radiotelegrafistów, wieloboju Łączności LOK, radiopelengacji. Miał uprawnienia sędziowskie wszystkich zawodów organizowanych przez LOK oraz klasy krajowej w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej PZK.

Uzyskiwał dobre wyniki w krajowych i międzynarodowych zawodach krótkofalarskich. W 1962 w zawodach CW DXC zdobył 2 m. w paśmie 21 MHz. W WAE DX C 63 w grupie stacji polskich na CW 4 m. na 21 MHz  i 2 m na fonii  na 21 MHz. Na 4 m. w grupie stacji polskich sklasyfikowany został w zawodach WW DXC 1965 na 7 MHz. 1 m. w grupie stacji polskich zdobył w X zawodach WAEDC. W 1964 w zawodach CW jak i fonicznych zajął 1 m spośród stacji polskich.  Drugi w okręgu SP5 był w SPDXC 1966 r. XIV Krajowe Zawody QRP 1967 zakończył na 6 m. Drugie miejsce w grupie stacji SP zdobył w ALL ASIAN DXC 1967.  W zawodach SP QRP 1969 zajął 5 m.

Od 1.12.1950 roku był pracownikiem Polskiej Agencji Prasowej na stanowisku radiooperatora, przyjmując i nadając drogą radiową alfabetem Morse’a informacje prasowe. Pracę w PAP zakończył 1970 r. jako naczelnik wydziału łączności krajowej i zagranicznej.

W lipcu 1992 r. wstąpił do SPDXC (nr członkowski 519). Członkiem SP OTC został w dniu 1.12.1992 roku (nr członkowski 087). Jego brat Zygmunt posiadał znak SP2AEQ a córka Monika SP5XMM. W 1970 roku pracował pod znakiem okolicznościowym 3Z5ZA.

Najlepszym z grona stacji polskich był w OKDX 1968 w paśmie 14 MHz na telegrafii.

W 1969r. w SPDXC wśród Polaków był na 2 m. Zawody SP QRP 1975 zakończył na 19m. a koszalińskie z 1976 dały Antoniemu 4 m. w grupie. Przeprowadził ponad 100 000 łączności.

Otrzymał szereg odznaczeń państwowych z tytułu pracy zawodowej na czele z Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uchwałą ZG PZK w 1987 roku nadano Antoniemu Honorową Odznakę PZK (nr 232). Za działalność w LPŻ/LOK otrzymał m.in. Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz LOK”.  Dal uczczenia postaci Antoniego Zawody Rodzin Krótkofalarskich odbywają się o „Memoriał Antoniego Giedrojcia SP5ZA”.

Zmarł w dniu 17.08.1993 r i pochowany został na Cmentarzu Północnym w Warszawie (Kwatera: T-VIII-11 Rząd: 3, Grób: 6).

 

TNX: SP5DZE

SP3CUG, SP2BZR, SP8TK, SP6AEG