KAZIMIERZ WCISŁO SP8LY

Kazimierz Wcisło  SP8LY urodził się 12.10.1936 r. w Będziemyślu (obecnie powiat Sędziszów- Ropczyce.) Ukończył technikum Elektryczne w Rzeszowie  a maturę zdał w 1955 r. Jego przygoda z krótkofalarstwem rozpoczęła się zaraz po ukończeniu szkoły. Uczestniczył w kursie radiotelegraficznym organizowanym przez Ligę Przyjaciół Żołnierza.Telegrafii  uczył Piotr Bieszczad .W klubie czynna była radiostacja SP8KAR na której młodzi adepci krótkofalarstwa stawiali pierwsze kroki. Po ukończeniu kursu otrzymał znak nasłuchowy SP8 124. Nasłuchy prowadził w klubie na odbiorniku BC-348 a w domu na własnoręcznie zbudowanym odbiorniku 1-V-1 Już w 1956 r. z grupą nasłuchowców w składzie  Eugeniusz Bochenek SP8 055 (później SP8ZR), Włodzimierz Kopyniś (później SP8XE, Mieczysław Kwiatkowski SP8 099 (później SP8IT) uczestniczył w zawodach telegraficznych w Poznaniu.

 

Na zawody jechał pod opieką członków drużyny seniorów w skład, której wchodzili: Marian Galikowski SP8AG, Piotr Bieszczad  SP8IJ, i Jan Świtalski SP8MJ. Był aktywny pod  znakiem klubowym SP8KAR. Pod tym znakiem z mocą 3 W. przeprowadził łączność z Wietnamem. Pierwszą licencje nadawcy ze znakiem SP8LY otrzymał w 1957 r. jeszcze za pośrednictwem klubu LPŻ. Mieszkał wtenczas na ulicy Staromieście 181 . W tym samym roku pojawił się na pasmach. Pracował na nadajniku własnej konstrukcji oraz na odbiorniku „Lambda 2”

Zaraz po reaktywowaniu Polskiego Związku Krótkofalowców wraz z kolegą  Stanisławem Kopeć SP8 100 ( później SP8JW) i Mieczysławem Kwiatkowskim (póżniejSP8IT )podjęli próby utworzenia Oddziału PZK w Rzeszowie. Wcześniej jednak do Rzeszowa dotarło pismo z ZG PZK podpisane przez  prezesa W. Ponikowskiego SP5FD. Na pismo odpowiedział Jan Świtalski SP8JM, który też zaproponował utworzenie Oddziału.

W wyniku tych działań ZG PZK  uznał Eugeniusza  Bochenka, SP8ZR,  Mariana GawlikowskiegoSP8AG, Zbigniewa Kaszyckiego SP8IC,  Stanisława Kopeć,SP8JW,  Piotra Siwaiaka,  SP8EV, Jana  Świtalskiego SP8MJ i Kazimierza. Wcisło SP8LY za  członków założycieli.

W dniu 7.10.1957 r. powstała Komisja Organizacyjna, która miała na celu zorganizowanie Walnego Zebrania krótkofalowców- członków PZK z województwa Rzeszowskiego w składzie Stanisław Kopeć, Mieczysław Kwiatkowski i Kazimierz Wcisło SP8LY.

Zebranie organizacyjne odbyło się 3.XI 1957 r. na którym wybrano zarząd Oddziału, któremu przewodził Jan SP8JM a Kazimierz  wybrany został skarbnikiem.

Po zakończeniu kadencji Kazimierz nie włączył się do prac w zarządzie Oddziału. W latach 1964- 1968 był aktywny na pasmach amatorskich. W 1977 r .otrzymał kolejne zezwolenie tym razem już z mocą 250 W. Duże zaangażowanie  w pracy zawodowej w zakładzie Energetycznym w Rzeszowie ograniczyło jego aktywność na pasmach i w pracy społecznej. Pracował tam przez dwa lata w Dziale Remontów Kapitalnych a następnie przez 20 lat w Dziale Zabezpieczenia i Automatyki, gdzie przez 12 lat był kierownikiem. Kolejne 24 lata był kierownikiem działu Telemechaniki i Telekomunikacji.

W 1980 r. w czasie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w Jarosławiu wybrany został prezesem Oddziału  i funkcję ta pełnił do 1984 r. W tym czasie dla członków oddziału pozyskał duże ilości radiotelefonów  i innego sprzętu z demobilu. Po zakończeniu kadencji zorganizował w  swoim zakładzie pracy klub Krótkofalowców PZK SP8PCG.(Była to reaktywacja klubu SP8KCG działającego do 1958 r.) W 1999 r. zbudował przemiennik SR8R i był operatorem odpowiedzialnym za jego pracę. Nadajnik zamontowany był na 7 pietrze  ZE a odbiornik na drugim budynku zakładu pracy Kazimierza. Był członkiem Komisji Egzaminacyjnej  PZK.

Przeprowadził kilka tysięcy łączności z 85 podmiotami DXCC.

Za działalność społeczną otrzymał Brązowy Medal za zasługi dla Obronności Kraju.(9.05.1969)

TNX: SP8LY,HF1L, SP3CSD

                                                                                                opr.  SP3CUG, SP8DA