STANISŁAW HOŁUJ ex SP1DE (1899 -1940)

Stanisław Hołuj ex SP1DE urodził się 5.04.1899 r. w Myślenicach  jako młodszy z dwóch synów Marii i Jana. Tu ukończył szkołę powszechną a po jej ukończeniu uczył się w Zespole Szkół Zawodowo- Przemysłowych w Krakowie. W wieku 15 lat uciekł z domu i wstąpił do I Kompanii Kadrowej, która była zalążkiem Legionów Polskich (Piłsudskiego). Za służbę w legionach otrzymał „Medal Niepodległości” Po Pierwszej Wojnie Światowej powołany został do 12 Pułku Piechoty w Wadowicach. Służbę wojskową zakończył w 1922 r. Rozpoczął pracę u ojca  Jana w elektrowni, który był jej właścicielem. Pracował też w rozgłośni radiowej. Praca ta przybliżyła mu zagadnienia związanie z elektrotechniką jak radiotechniką. Zaczął się interesować odbiornikami radiowymi a następnie krótkofalarstwem. Pierwszym znakiem używanym przez Stanisława  był SP3OM.  Wtenczas był członkiem LKK okręg Krakowski.

 

Zaczął się interesować sportami motocyklowymi a następnie żużlem. Na wyścigach jeździł  motocyklem „Harley Davidson”. Zdobył tytuł Mistrza Śląska na żużlu. W 1931 r. zdobył III miejsce na  Gram Prix Lwowa. Dał początki skokom narciarskim na własnoręcznie zbudowanej skoczni na zboczu Plebańskiej Góry w Myślenicach. Interesował się też lataniem i zbudował szybowiec.

Zajmował się też nakręcaniem filmów przy pomocy własnej kamery. Budował w Myślenicach pierwsze korty tenisowe. Później używał znaku SP1 DE. W 1933 r. ożenił się a jakiś czas potem uległ poważnemu wypadkowi. Przez szereg lat był członkiem Komisji Rewizyjnej KKK i  jednocześnie członkiem Sądu Polubownego w KKK do zebrania z okazji X-lecia KKK ( 2.04.1939) Wtenczas  wybrany został V-ce Prezesem KKK .

29.10.1933 r  zajął 1 miejsce ( 481 pkt) w zawodach „Maksimum QSO Dnia” PZK.  pierwszych zawodach międzynarodowych PZK (obecnie SPDXC), które odbyły się w dniach 17-30 .12.1933 r. SP1DE uplasował się na siódmym miejscu wśród stacji SP. (na 35 stacji SP biorących udział w zawodach.) Nagrodą był sprzęt o wartości 80 zł ufundowany przez firmę Marconi. Zdobył jako czwarty w SP  dyplom WAC wydawany przez IARU. W 1933 r przez biuro QSL wysłał 749 kart QSL a w 1934 r. 706 kart. Stanisław SP1DE był jednym z najaktywniejszych krótkofalowców okresu przedwojennego.

W III Międzynarodowych Zawodach PZK organizowanych przez Lwowski Klub Krótkofalowców na zlecenie ZG PZK w dniach 8-22.12.1935 r. zajął pierwsze miejsce w grupie stacji Polskich. W nagrodę otrzymał lampę nadawczą 203A ufundowana przez ZG PZK. W 1936 r wysłał jak podaje ówczesne Centralne Biuro QSL 910 kart QSL

IV Międzynarodowe Zawody PZK  odbywające się w dniach 16-30 maja 1937 r. przyniosły Stanisławowi kolejny sukces tj. 1 m. i 61536 pkt w grupie stacji polskich. 

W Zawodach graficzno- fonicznych odbywających się 9/10.04. (Grafia) i 23/24.04. 1938r. (Fonia) 

Stanisław zajął  pierwsze miejsce w grupie stacji polskich na 71 startujących i uzyskał 6660 pkt

Napotkana informacja z 1937 r. wskazuje, że  Stanisław mieszkał przy ul. Mickiewicza  45 w Myślenicach.

Miał syna Jacka( który udostępnił nam bogatą kolekcję fotografii)  i córkę Martę. Po wybuchu drugiej wojny światowej związał się z konspiracją- wstąpił do Związku Walki Zbrojnej.

23.06.1940 r. został aresztowany przez Niemców za udział w konspiracji. Wywieziony został do więzienia na Montelupich a w dniu 29. 06.1940 do Fortu Krzesławice , gdzie w tym samym dniu został rozstrzelany.

 

TNX:  E.J. Hołuj, SP9BRP, SP9LDB, SP3CSD

                                                                                           opr.: SP3CUG, SP8TK, SP9NSU.