TADEUSZ JAROWICZ SP3XR (1936)

Tadeusz Jarowicz SP3XR urodził się 18 kwietnia  1936 roku. Służbę wojskową , po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej Wojsk Łączności odbywał w Jednostce Wojskowej w Opolu. Był radiotelegrafistą. W przerwach w nawiązywaniu łączności służbowych słuchał muzyki. Pewnego razu na falach eteru  zamiast muzyki usłyszał dziwne rozmowy. Od tego czasu  wiele   przepustek jednorazowych spędzał w Radio Klubie LPŻ w Opolu. Krótko po wyjściu z wojska ( 1958 rok) zdał egzamin został posiadaczem licencji krótkofalarskiej. Zdobytą wiedzę poszerzał  u jednego z wielkich mistrzów krótkofalarstwa   tj. pana mgr inż Edwarda Musiała SP3GZ w Wolsztynie. Kolejnym etapem w życiu krótkofalarskim Tadeusza były konstrukcje urządzeń krótkofalarskich. Budował ich wiele w tym prawie wszystkie w opracowaniu SP5WW. Nie małą satysfakcją są duże osiągnięcia SP3XR  przy pomocy sprzętu własnoręcznie budowanego.

 

W połowie lat osiemdziesiątych pojawił się na pasmach emisjami RTTY i SSTV. Były to występy mistrzowskie zarówno  na arenie krajowej jak i międzynarodowej.

Miałem przyjemność wręczać Tadeuszowi puchar Prezydenta Miasta Leszna za zajęcie pierwszego miejsca w Leszczyńskich  Zawodach RTTY 2001.W wielu zawodach  międzynarodowych  był  wysoko klasyfikowany i jako pierwszy w SP.  RTTY ARRL RTTY 1998 i 1999.  RTTY SARTG 1989,1990, 1997 i 2000. OK DX RTTY- 2000, JADX RTTY-1998. Ma tez sporo osiągnięć na SSB i CW. W 1981 roku zdobył II miejsce  w SP DX SSB.

Nie tylko pracował   na  wyniki  pod   własnym znakiem  jak to czyni większość krótkofalowców. Tadeusz przez dziesiątki lat był aktywnym społecznikiem. Przez kilka lat działał w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego i OKR w Zielonej Górze. Z okazji 50  rocznicy pracy na pasmach amatorskich  uruchomił się pod znakiem okolicznościowym.

Był członkiem Komisji Egzaminacyjnej PIR w Zielonej Górze. Założył   i był pierwszym Prezesem Harcerskiego Klubu Łączności SP3 ZHU w Sulechowie. Zamieszczał  swoje artykuły w Krótkofalowcu Polskim i Biuletynie PZK. Jest członkiem  PZK nieprzerwanie od 1958 roku. Od 24.05.1982 r. jest członkiem SPDC ( Nr 296) Na kilkanaście dni przed  80 rocznicą  otrzymał wspaniały prezent HONOR ROOL za 339  podmiotów. ZG PZK wyróżnił Tadeusza Honorową Odznaką PZK. (nr 296)

Nie wielu krótkofalowców  wie, że Tadeusz jest poetą Wydał już trzy tomiki wierszy a czwarty jest w przygotowaniu. W 2005 roku  napisał  wiersz o tematyce krótkofalarskiej  pod tytułem „Hobby”.

Piszę także pamiętnik zatytułowany „ Od Polesia do Ziemi Lubuskiej”

 

TNX: SP3XR, SP3CSD

 

opr. SP3CUG