JÓZEF BIERNAT SP2ZT ( 1940-1994)

Józef Biernat SP2ZT urodził się 28.02.1940 r. w Katowicach. Ojciec Józefa był hutnikiem. Szkołę Podstawową nr 1 w Katowicach rozpoczął w 1947 r. Od września 1954 r kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym  im. M. Kopernika  w Katowicach. Po roku choroba ojca zmusiła go do przerwania nauki i podjęcia pracy zarobkowej. W 1955 r. podjął pracę w Zakładach Urządzeń Elektrycznych w Katowicach jako pomocnik magazyniera. Krótkofalarstwem rozpoczął się interesować w 1957 r. W dniu 5.09.1958 r. wstąpił do Klubu Łączności Ligi Przyjaciół Żołnierza SP9KAS w Katowicach. Licencję nasłuchową ze znakiem SP9-726 otrzymał 30.06.1958 r. W wrześniu 1958 r. ukończył kurs radiotelegrafistów. Od czerwca 1958 r. był QSL Mangerem Okręgu SP9. Pierwsza licencję nadawcy ze znakiem SP9ZT otrzymał 30.12.1958 r. Pierwszą łączność wtenczas na RBM 1  pod własnym znakiem przeprowadził w dniu 18.01.1959 r. Ukończył Zasadniczą Szkolę Zawodową o  kierunku radiotechnika.

Od 1959 r podjął pracę  jako pomocnik radiotechnika a następnie jako radiooperator w Centralnym Radiowęźle Wojewódzkiego Parku i Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. W 1960 r. brał udział w Wojewódzkich oraz Centralnych Zawodach Wieloboju Łączności i uzyskiwał wysokie lokaty. W latach 1960-63 odbywał służbę wojskowa w Marynarce Wojennej na okręcie ORP „GRYF” jako radiotelegrafista. Uzyskał  I  klasę radiotelegrafisty. Po zakończeniu służby wojskowej wrócił do pracy w WPKiW w Chorzowie i pracował do 28.08.1964 r. Wtenczas przeniósł się do Gdyni i pracował na Węźle Łączności Dowództwa Marynarki Wojennej jako pracownik cywilny na stanowisku radiotelegrafisty. Otrzymał znak SP2ZT i wstąpił do Morskiego Klubu Krótkofalowców w Gdyni. W Marcu 1966 r. przechodzi do pracy w Polskich Liniach Oceanicznych jako marynarz a następnie na stanowisku bosmana. Po kilku latach ze względów zdrowotnych przeniósł się do Urzędu Morskiego, gdzie pływał na statku „Zodiak”. W dniu 30.09.1987 r przyjęty został do SP OTC (nr 74). Na listę honorową SPDXC wpisany został w lutym 1980 r. W 1985 r. otrzymał  zezwolenie z dopuszczalną mocą doprowadzona do stopnia końcowego 750 W. Do SPDX Clubu wstąpił w  dniu 20.04.1975 r. (nr członkowski  176 ). Na liście SPDX  Maraton KF na dzień 31.93.1984 r. znajdował się na 16 miejscu. Był także członkiem klubów: A1OP, CHC, DIG, EMC, HSC, NAHC, RCC, TOP-YL,OVA i CCRC.

Już w 1987 r posiadał 275 dyplomów oraz potwierdzone 261 podmioty DXCC  Wyróżniony został brązową oraz srebrna odznaką” Zasłużony Pracownik  Morza”  Zarząd Główny PZK w 1993 r. nadał Józefowi Honorowa Odznakę PZK (nr 338) Przed śmiercią mieszkał w Gdyni-Orłowie na ulicy Cyrusowej 6 m 1.

Zmarł 12.01.1994 r. i pochowany został na Cmentarzu Witomińskim w  Gdyni.(Sektor-27,rząd -6 nr grobu -9)

Tnx: SP2AYC, SP3CSD

 

opr. SP3CUG, SP8TK