Alfons Strzelecki SP2AP (1930-1998)

Alfons Strzelecki SP2AP urodził się 26.04.1930 r. w Żninie jako syn zawiadowcy kolejki wąskotorowej. Już w szkole powszechnej interesował się radiem. W czasie okupacji pracował w niemieckim zakładzie, gdzie naprawiane były radioodbiorniki. Po wojnie ukończył szkołę średnią ogólnokształcącą. Sam nauczył się języka angielskiego, a z czasów wojny znał język niemiecki. Dzięki pomocy krótkofalowców w 1952 r. otrzymał znak nasłuchowy SP2-776. Wciągu dwóch lat opanował telegrafię i zapoznał się z pracą krótkofalowców w eterze. Był pionierem krótkofalarstwa w regionie, ale też jednym z najlepszych telegrafistów w Polsce. W 1952 r. rozpoczął pracę w Fabryce Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPMASZ” w Żninie.

W dniu 1.04.1954 r. z Ministerstwa Poczt i Telegrafów otrzymał licencję nr 114/A ze znakiem SP2AP.  Było to zezwolenie na pracę na falach krótkich tylko telegrafią (3,5 i 7 MHz) oraz na UKF (telegrafia i fonia) z mocą 5 W. Zezwolenie to, było ważne do 1955 r.

Po jego otrzymaniu zbudował nadajnik telegraficzny na lampie EBL 21 w stopniu końcowym. Pierwszą łączność przeprowadził w dniu 13.06.1954 r. z SP9KAD. Pomimo małej mocy Alfons przeprowadził dużą liczbę łączności, w tym też wiele dx-owych.

W dniu 9.05.1955 r. zdawał egzamin przed komisją Zarządu Wojewódzkiego Ligi Przyjaciół Żołnierza w składzie: Franciszek Grabowski (później SP2 BG), Gastecki Franciszek i Zdzisław Jagielski (później SP2BB).

Kolejne zezwolenie otrzymał 1.04.1954 r., które pozwalało na pracę w pasmach 3,5 i 7 MHz wyłącznie telegrafią oraz 144-146, 430-460, 1215-1300, 2300-2450, 5650-5850 i 10000 do 10500 MHz emisjami A1 i A3 z mocą 5 W. Następny nadajnik zbudowany samodzielnie pozwalał na pracę na wszystkich pasmach KF z wyjątkiem 160 m. W dniu 4.02 1958 r. zdawał kolejny egzamin z wynikiem pozytywnym.  Wtenczas w komisji byli koledzy SP2BG, SP2JP, SP2CZ oraz Franciszek Gastecki. Posiadał prestiżowy Dyplom A1 Operator Club. 

Uchwałą Zarządu Głównego PZK z dnia 9.06.1959 r. przyjęty został regulamin SPDXC oraz uznano, że członkami założycielami tego klubu są koledzy: Roman Iżykowski SP7HX, Julian Jarząbek SP3PL, Edward Kawczyński SP8CK, Krzysztof Słomczyński oraz Alfons Strzelecki SP2 AP. Zespół ten stanowił Tymczasowy Zarząd SPDXC. Na liście członków SPDXC Alfons Strzelecki figuruje pod numerem 005 z datą 10.10.1959.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych był członkiem komisji egzaminacyjnej PZK.

Na IV Nadzwyczajnym Zjeździe PZK (26.06.1960) Alfons wybrany został do składu Zarządu Głównego PZK. Nigdy nie należał do lokalnego radio klubu LOK w Żninie.

Z opowiadań krótkofalowców Żnina wynika, że aktywnie uczestniczył w działaniach ratunkowych w czasie powodzi we Włoszech. Odbierał komunikaty krótkofalowców włoskich na wyższych pasmach, a następnie z dzwonił do służb ratunkowych we Włoszech wskazując lokalne zagrożenia. Robił to w czasie urlopu wypoczynkowego. Znany też był z akcji ratowania życia polskiego dziecka chorego na białaczkę. Dzięki kontaktom z amerykańskimi krótkofalowcami potrzebny lek sprowadzony został do Niemiec a następnie do Polski.

Pod koniec lat osiemdziesiątych wraz z żoną Zofią przeprowadził się z ulicy Dworcowej na ulicę Tysiąclecia w Żninie.

W wyniku zbyt dużego zainteresowania jego osobą i nękania Go przez Służbę Bezpieczeństwa zrezygnował na całe 10 lat z licencji. Na emeryturę przeszedł w 1990 r. W związku z zawałem serca trafił do szpitala. Tam, w czasie odwiedzin namówiony został przez pracownika szpitala Janusza Mazanego SP2IJ do powrotu do krótkofalarstwa. Brat Janusza, Jurek SP2BDR, przekazał Alfonsowi radiotelefon, a on wystąpił o zezwolenie. Otrzymał zezwolenie nr 666/D/91 i na nowo stary znak SP2AP. Następie nabył transceiver i pojawił się ponownie na falach krótkich. W dniu 1.10.1996 r. został członkiem SP OTC (nr 159).

 W deklaracji wstąpienia do SP OTC SP2AP wykazał przeprowadzenie ponad 170 tysięcy łączności (w tym w zawodach z 260 podmiotami DXCC). Były to głównie łączności telegraficzne. Był aktywny na pasmach do samego końca. W ostatnim zapisie w logu to łączność z HB9FBS z dnia 31.05.1998 r. w paśmie 20 m emisją CW.

Był członkiem PZK. Był też bardzo zaangażowanym wędkarzem. Do dzisiaj zachowały się wykazy zawierające informacje, kiedy złowił jaką rybę.

W materiałach poniżej załączony jest wykaz dyplomów członkowskich i wyczynowych za okres od 1958 do 1962 r. sporządzony przez Janka SP2WIW, który udostępnił większość materiałów.

Alfons zmarł 24.06.1998 r. Po kremacji pochowany został na cmentarzu w Poznaniu. Po jakimś czasie żona Zofia sprowadziła Jego prochy do Żnina i ponownie pochowano Alfonsa w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Parafialnym w Żninie.

 

TNX: SP2DKI, AG, SP3CSD