CZESŁAW MISZCZAK SP7CKG

Czesław Miszczak SP7CKG urodził się 17.04.1949 r. w Łodzi. W latach 1956-1963 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 57 w Łodzi. Dalszą naukę kontynuował w Technikum Energetycznym nr.1 w Łodzi. W 1965 r. uczestniczył w obozie wędrownym po Ziemi Lubuskiej, na którym poznał Pawła Wesołowskiego (później SP5CGL a obecnie VE3CNY). Wówczas zobaczył wykonany przez niego odbiornik tranzystorowy „Ryś”.  Po powrocie z obozu zakupił broszurę z serii „Zrób to sam” i zmontował odbiornik, lecz nie mógł go uruchomić. Pomocny okazał się Paweł. Był to początek przyjaźni, która trwa do chwili obecnej. Od Pawła otrzymał materiały pomocne w nauce telegrafii i budowie klucza sztorcowego. U Pawła spotkał się z książką  Ryszarda Girulskiego SP5QQ pt. „Amatorskie urządzenia krótkofalowe i ich obsługa”. W 1966 r. wstąpił do Łódzkiego Radioklubu Ligi Obrony Kraju SP7KAN, który miał swą siedzibę przy słynnej ulicy Piotrkowskiej 53.

W klubie poznał świetnego telegrafistę Romana SP7CNP (obecnie SP1S) i za jego namową rozpoczął kurs telegrafii. Roman był instruktorem telegrafii.  Otrzymał licencję nasłuchową o znaku SP7-1097.

Egzamin składał przed komisją ZOW PZK dnia 20 kwietnia 1967 r. w Łodzi w składzie: inż. Tadeusz Grall SP7FP, inż. Zygmunt Pachucki SP7TI, inż. Antoni Biliński SP7 XX. Pierwszą licencję kat I ze znakiem SP7CKG otrzymał z datą 15 września 1967 r. wystawioną na adres: Łódź, ul. Zakątna 64 m.42. Do PZK wstąpił w 1967 r. Pierwszą łączność pod własnym znakiem nawiązał na telegrafii w dniu 13.11.1967 r. z Witoldem SP5BIL z Warszawy.

W tym czasie pracował na nadajniku zbudowanym pod nadzorem Romana SP7CNP z lampą 6L6 w stopniu końcowym. Jako odbiornik służył mu demobilowy US-P z konwerterem na pasma 3,5 7, 14, 21 i 28 MHz produkcji Antoniego SP7LA. Sprzęt ten współpracował z anteną VS1 AA oraz dipolem 2 x 20 m. z tzw. „skrzynią biegów”. W 1969 r. rozpoczął pracę w Okręgowym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Radiowej w Rzeszowie na stanowisku inspektora technicznego. W 1970 r. powołany został do obycia Zasadniczej Służby Wojskowej. Służył w Jednostce Wojskowej 2554, gdzie zajmował się pomiarami kabli dalekosiężnych. W 1970 r. wrócił do pracy w OI PIR.

Po latach jego macierzysty klub zmienił znak na SP5KQL, a Czesław został kierownikiem radiostacji.

W klubie przeprowadził kilka kursów krótkofalarskich. Absolwentami tych kursów są min. Przemek SP7VC (ex. SP7VCK), Grzegorz SP7VCA, Irena SP7QL (późniejsza mistrzyni Polski w odbiorze telegrafii) i wielu innych kolegów.

W 1969 pracował pod znakiem SP0PWA z radiostacji zainstalowanej na tratwie, która płynęła z Oświęcimia do Gdańska w ramach zwiadu dziennikarskiego z okazji 25-lecia PRL.

Aktywnie uczestniczył w zawodach SPK a jego klub zajmował czołowe miejsca. W latach 1979, 1981, 1984 i 1985 pod znakiem SP7KQL zdobywał pierwsze miejsca w Zawodach Terenowych Radiostacji Klubowych.  Aktywnie pracował pod znakiem 3Z7CKG.

W 1975 r. przeniósł się przedsiębiorstwa polonijnego „STEMPO - ELEKTRONIK” gdzie pracował na stanowisku kierownika działu reklamacji. A następnie pracował w firmie Polmatex - Cenaro jako elektryk - elektronik.

W lach osiemdziesiątych wraz z Andrzejem SP7CSA budował pierwsze transceivery lampowe, do których jak większość krótkofalowców konstruktorów filtry kwarcowe wykonywali samodzielnie z rezonatorów kwarcowych z popularnej radiostacji pamiętającej II Wojnę Światową - 10RT.

Czesław działa również polu CB. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Użytkowników CB - Radio w Łodzi, które przekształciło się w ogólnopolskie stowarzyszenie PL-CB Radio. W 1990 r. został dyrektorem EE na centralną Polskę pierwszego klubu DX-owego we wschodniej Europie. Pasmo CB wykorzystuje do propagowania krótkofalarstwa. Wielu kolegów CB - istów uzyskało licencje krótkofalarskie min. Darek SQ7OM, Artur SQ7OFD, Marek SQ7QN i wielu innych. W swojej karierze krótkofalarskiej budował urządzenia nadawczo-odbiorcze, przyrządy pomiarowe, zasilacze - przydatne w naszym hobby.

W 2011 r. wstąpił do Klubu Seniorów PZK- SP OTC (nr 310). Aktualnie pracuje na TRX TS-450 S, do dyspozycji ma anteny: dipol 2 x 20 m. i Windom. Do niedawna jeszcze używał QQ produkcji SP3GEM.

Ulubioną emisją Czesława jest CW. Szczególnie bardzo ceni sobie pracę szybką telegrafią z takimi kolegami jak: SQ6JAN, SQ9RFC, SP3CW, SP7VV i innymi.

Do grona najbliższych przyjaciół krótkofalowców zalicza Edwarda SP7ID, Johny’ego SP7KI, Andrzeja SP7CSA, Jerzego SP7OGR oraz Bolesława SP7CTQ.

Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców z dnia 16.06.2018 r. wyróżniony został Odznaką Honorową PZK (nr 1023).

 

TNX: SP7CKG

SP3CUG, SP2BZR