JERZY TAMBORSKI SP3EXZ

Jerzy Tamborski SP9EXZ urodził się 17.04.1946 r. w Lesznie. W latach 1953 - 1960 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 5 w Lesznie. Z łącznością pierwszy raz spotkał się na zajęciach Szczepu Specjalnościowego ZHP działającego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Lesznie na kierunku elektrycznym, którą ukończył w 1963 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Energetycznym w Lesznie. W 1966 r. powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej. 

Rozpoczął od szkoły podoficerskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam posiadł znajomość telegrafii. W dniu 13.10.1966 r. uzyskał miano specjalisty łączności. Po okresie szkolenia przeniesiony został do Jednostki Wojskowej nr 1420 w Kotli z przydziałem do pracy na radiostacji R 118.

W październiku 1967 r. otrzymał odznakę „Wzorowy Żołnierz”. Po zakończeniu służby w 1968 r. powrócił do Leszna i rozpoczął pracę w Zakładzie Energetycznym w Lesznie. Do zakresu jego obowiązków służbowych należała min. wymiana liczników energii elektrycznej co wiązało się z wyjazdami w teren. Przy tej okazji zauważał nietypowe anteny, które jak się okazało należały w Bukówcu Górnym do Wiesława SP3DLH (SK) i a we Włoszakowicach do Ryszard SP3CUG. Kontakt z ich właścicielami przyczynił się do zainteresowania się łącznością amatorską. W 1970 r. został członkiem Harcerskiego Klubu Łączności „Leszno” SP3ZAH i jednym z operatorów stacji klubowej. W tym samym roku zawarł związek małżeński z Elżbietą. Ma dwóch synów i dwoje wnucząt. Pierwszą licencję kat. I ze znakiem SP3EXZ otrzymał w lipcu 1971 r. a wystawiona była na adres: Leszno ul. Karola Marcinkowskiego 10/6. Wtenczas miał do dyspozycji radiostacje demobilową RBM-1  ze wzmacniaczem mocy na lampie EL 36, która współpracowała z anteną G5RV. Wstępuje do Polskiego Związku Krótkofalowców.

Żona Jurka otrzymała mieszkanie służbowe w Kościanie i czasowo, jak się okazało na kilka lat, zmienił miejsce zainstalowania radiostacji na Kościan ul. Marcelego Nowotki 94/4. Nowo powstały Harcerski Klub Łączności „Kościan” zaangażował Jurka do pracy społecznej oferując funkcję kierownika radiostacji klubowej SP3ZFL. W 1972 r. rozpoczął pracę na PKP w pionie Trakcji Elektrycznej.

W 1975 r. po otrzymaniu mieszkania spółdzielczego w Lesznie na ul. Grunwaldzkiej 49 Jurek z rodziną wraca do rodzinnego miasta. W latach 1978 - 1980 był słuchaczem Zaocznego Technikum Kolejowego w Lesznie. W 1980 r. nabył transceiver produkcji Piotra SP3EQE. Między blokami powiesił „Deltę” a na dachu zainstalował antenę UKF SM7DVH. W paśmie 2 metrowym pracował na FM-3001. W lach osiemdziesiątych był członkiem Rady Klubu HKŁ „Leszno”. W latach 1980 - 1985 pracował jako maszynista na elektrowozach ET22.

W 1989 r. ze względu na brak członków z uprawnieniami klasy A został oddelegowany z HKŁ „Leszno” do nowo powstałego drugiego w Lesznie Harcerskiego Klubu Łaczności-SP3ZIR, gdzie przez dwa lata był kierownikiem radiostacji klubowej.  

Kolejny raz nadal pracując na PKP zmienił zakład pracy. Do 2000 r. pracował w Sekcji Zasilania Energetycznego w Lesznie na stanowisku zastępcy zawiadowcy - naczelnika. W 2000 r. nabył transceiver YESU FT-7.  W ostatniej kadencji HKŁ „Leszno” był skarbnikiem.

W 2005 r. dotychczasowe mieszkanie przekazali synowi i zakupili dom w miasteczku Osieczna w powiecie leszczyńskim przy ulicy Kościuszki 39. Na przełomie 2008/2009 r. na okoliczność 90-tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego pracował pod okolicznościowym znakiem SN90EXZ. Pracuje głównie na telegrafii małą mocą. Łącznie przeprowadził ponad 11 tysięcy łączności. Do grona krótkofalarskich przyjaciół zalicza Janka SP3AMZ, Ryszarda SP3CUG, Zdzisława SP3FTA, Jurka SP3JUA oraz Pawła SQ6NEM.

Jurek wyróżniony został też Brązowym Krzyżem Zasługi (28.06.1978 r.), brązową odznaką Przodujący Kolejarz (8.09.1986 r.), odznaką Za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego (14.04.1989 r.), odznaką Zasłużony dla Węzła PKP Leszno (8.11.1989 r.), srebrną odznaką Przodujący Kolejarz (29.03.1995 r.), odznaką honorową „Zasłużony dla Transportu RP” (26.0.2000 r,). Zarząd Główny PZK uchwałą z 2003 r. nadał Jurkowi Odznakę Honorową PZK (nr 578).

 

 

TNX: SP3EXZ

SP3CUG, SP2BZR