ANDRZEJ KOBA SP8BWR

Andrzej Koba urodził się 14.08.1940 r. w Lublinie. Tam tez ukończył szkołę podstawową a następnie  kontynuował naukę w Technikum Chemiczno – Mechanicznym. Po maturze rozpoczął studia  na UMCS, które ukończył w 1965 r. z tytułem magistra geologii Wiosną 1965 r. przypadkowo spotkał kolegę z  podstawówki  Jurka SP8TK. Długa rozmowa przed klubem Ligi Obrony Kraju SP8KAF zakończyła się informacją SP8TK o jego zainteresowaniach krótkofalarskich. Kilka dni później Andrzej  przekroczył progi wspomnianego klubu, gdzie spotkał kierownika klubu Michała Bartnika SP8CP. W klubie dowiedział się, że w następnym tygodniu rozpoczyna się kurs krótkofalarski dla początkujących. Bez wahania wpisał się na listę kursantów i  rozpoczął kolejny raz naukę.  Kursantami byli uczniowie lubelskich szkół oraz dwie osoby dorosłe a w tym młody magister. Zajęcia na kursie prowadzili Michał SP8CP(sk) , Kazimierz SP8MG(sk)  i Kazimierz SP8AVB(sk). Zajęcia odbywały się przez kilkanaście  miesięcy trzy razy w tygodniu.

Po rokukurs zakończył się egzaminem wewnętrznym dla Andrzeja z pozytywnym wynikiem. Absolwenci kursu rozpoczęli aktywną pracę na radiostacji klubowej. Wtenczas przeprowadził pierwsze łączności na telegrafii jak i na fonii. Chętnych do pracy było tak dużo, że należało sporządzić grafiki a stacja klubowa czynna  była kilkanaście godzin na dobę. W domach byłych kursantów znalazły się klubowe RBM-ki i odbiorniki USP a Andrzej miał od czasu do czasu do dyspozycji odbiornik szwagra – Andrzeja  SP8BFF(sk) a był to BC 348.

Dla Andrzeja wielkie znaczenie miały spotkania klubowe z udziałem takich osobistości jak Zbigniew SP8HR, Edward SP6CK, Michał SP8CP, Władysław SP8SZ i Jurek SP8TK.Po takim kursie, szlifie na radiostacji klubowej i wiedzy pozyskanej od mistrzów egzamin na świadectwo uzdolnienia nie stanowił najmniejszego problemu. Andrzej stanął przed komisja egzaminacyjną we wrześniu 1966 r. a w jej skład wchodzili: SP8SZ, SP8TK, SP8CK, SP8TM i SP8HR. Pierwszym egzekutorem -znajomości telegrafii był Jurek SP8TK. Egzamin  z wiedzy teoretycznej jak wspomina Andrzej to sympatyczna rozmowa przeplatana pytaniami i odpowiedziami, w której krótkofalowcy z autorytetem  byli dla egzaminowanych  życzliwymi kolegami. Po egzaminie SP8CP zaproponował Andrzejowi wystąpienie do Ministerstwa Łączności o znak z dwuliterowym sufiksem. Andrzej jednak nie skorzystał z ciekawej propozycji-uznał, że utożsamianie się początkującego krótkofalowca z doświadczanymi i zasłużonymi jest niewłaściwe.

Pierwszą licencję ze znakiem SP8BWR z litem 50 W. otrzymał 5.10.1966 r. Licencja wystawiona była na adres Lublin 1-go Maja 21/4. Pierwszym poczynaniem ze strony Andrzeja było zawieszenie anteny  typu Windom. Następnie zdobył RBM 1 z bateryjnym zasilaniem. Pierwszą łączność AM przeprowadził ze swoim przyjacielem z kursu Staszkiem SP8BWS w dniu 26.10.1966 r. Ze stacją OK1ALD nawiązał pierwsza łączność telegraficzną. Z mocą 1 W przeprowadził  łączność prawie ze wszystkimi krajami Europy. Częsta wymiana popularnych baterii anodowych BAS nie dawało komfortu pracy. Po roku miał już nadajnik konstrukcji SP8TK  na 3,7 oraz 7 MHz z popularną lampa 807 w stopniu końcowym. Odbiornikami kolejno były HRO, BC312, Lambda 2 i Lambda 5. Korzystał też z konstrukcji kolegów SP8BAJ, SP8ADL, SP8ARK, SP8AVB.

Od 1972 r. mieszka na 10 piętrze wieżowca  na ul. Irydiona w Lublinie. Pomiędzy wieżowcami zawisły kolejno anteny: W3DZZ,G5RV i Dipol 2x 19 m a na maszcie po antenie AZART-u  Andrzej zainstalował  dwuelementowy CQ na trzy pasma a następnie 2 el. Delta  również na trzy pasma.Na dachu też stała 3 pasmowa GP cushcrafta a następnie 7 pasmowy GP produkcji Waldka  SP7GXP. Przez cały czas działał społecznie. Był prezesem Zarządu Klubu SP8KAF a następnie Klubu SP8PLU. Był też członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Lublinie

 W 1973 r. otrzymał uprawnienie operatorskie klasy A. W 1974 r. pracował pod okolicznościowym znakiem SQ8BWR. Nastąpił zmierzch emisji AM a Andrzej nie posiadał sprzętu SSB dlatego zajął się wyłącznie pracą na telegrafii co miało miejsce do 1984 r. Wtenczas nabył urządzenie SSB  wykonane przez SP8ARK.

Kolejno na swoim biurku miał urządzenia fabryczne Swana SW-240, TS510, i TS 830. W dniu 4.03.1987 r. został członkiem SPDX- z nr członkowskim 409/R. W latach 90-tych do swej działalności krótkofalarskiej zaprzęgnął komputer, w czym pomógł mu Wojtek SP8NFC. Wystartował na PC 286 i monitorze czarno-białym. Rozpoczął od logu Wojtka SP4LVG. Później problemy z działaniem kolejnych komputerów i coraz nowocześniejszych programów powierzył Adamowi SP8TDV. Dzięki Łukaszowi SQ8GHY Andrzej zbudował własna stronę internetową. W „walkach” ze sprzętem komputerowym pomagał dysponujący duża wiedzą z tej dziedziny Marek SP8WXQ.

Aktywności eterowej Andrzejowi zawsze towarzyszyła aktywność w działalności społecznej, której myślą przewodnia była integracja  środowiska krótkofalarskiego Lubelszczyzny. Od 1997 r. jest członkiem SPOTC. (nr. Członkowski 178) Przeprowadził ponad 170 000 łączności i ma aktualnie potwierdzonych 334/342  podmiotów oraz 491 potwierdzonych łączności z wyspami IOTA. 

Za działalność na rzecz krótkofalarstwa Zarząd Główny PZK przyznał Andrzejowi w 1994 r. Honorową Odznakę PZK (Nr 368) (Dostąpiłem  zaszczytu podpisania legitymacji do w/w odznaki) a w 2010 r. uhonorowany został Złota Odznaką PZK nr  072/Z.  

TNX: SP8BWR,SP3CSD.

                                                                                 opr. SP3CUG