ALEKSANDER ORŁOWSKI SP9AEP (1925 - 2008)

Aleksander Orłowski SP9AEP urodził się 5.07.1925 r. w Tarnowie. Wywodzi się z bardzo licznej i znanej rodziny. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił 5.07.1958 r. Licencję kategorii pierwszej ze znakiem SP9AEP otrzymał 26.08.1959 r. a wystawiona była na adres Kraków ul. Krowoderska 5/18. W 1967 r. wykazany jest pod adresem Kraków ul. Krowoderska 5. Na falach krótkich pracował wyłącznie na telegrafii. Był wówczas członkiem klubu SP9KAD.W latach 1958 do 1966 pełnił funkcję sekretarza ZOW PZK w Krakowie. W 1975 r. wybrany został prezesem ZOW i funkcję tą pełnił przez 12 lat. Przez wiele lat był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PIR potem PAR). Podczas jego kadencji ZOW zaczął wydawanie cieszącego się dużym zainteresowaniem dyplomu „Cracowia”. Przyczynił się do pracy radiostacji okolicznościowych z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 300-lecia Odsieczy Wiedeńskiej.

Czytaj więcej: ALEKSANDER ORŁOWSKI SP9AEP (1925 - 2008)

JÓZEF WITOLD OWCZARSKI SP3JHR (1935 – 2019)

 

Józef Owczarski SP3JHR urodził się 3.03.1935 r. w Jarocinie. Szkołę Podstawową ukończył w Jarocinie w 1950 r. Naukę kontynuował w latach 1950 – 1954 w Technikum Taboru Kolejowego w Poznaniu. Jego zainteresowania radiotechniką miały już miejcie gdy miał 11 lat. Wtenczas wiele godzin spędzał w warsztacie radiowym. Tam poznał podstawy elektrotechniki i zbudował pierwsze odbiorniki detektorowe. Następnie budował reakcyjne odbiorniki lampowe na KC1, które zasilane były akumulatora i baterii anodowej. W czasie nauki w Poznaniu dowiedział się o istnieniu radioklubu Ligi Przyjaciół Żołnierza. Tak ukończył kurs radio i elektro minimum. W 1951 r. otrzymał licencję nasłuchowca ze znakiem SP3-332. Został członkiem radioklubu SP3KAU. Tam spotkał min. Alfreda SP3PJ, Bernarda SP3PD, Eugeniusza SP3ND oraz Juliana SP3PL. 

Czytaj więcej: JÓZEF WITOLD OWCZARSKI SP3JHR (1935 – 2019)

PAWEŁ WOLAŃSKI SP6BHT (1926 - 2005)

Paweł Wolański SP6BHT urodził się 29.06.1926 r. we wsi Połupanówka  powiat Skałat w województwie Tarnopolskim. W 1942 r. został wywieziony do pracy przymusowej w Niemczech. Do 1945 r. pracował na gospodarstwie rolnym. Po wyzwoleniu osiedlił się w Brzegu n/Odrą. Rozpoczął pracę jako elektryk i założył rodzinę. Pawłowi nie wystarczała elektrotechnika. Amatorsko zajmował się radiem. Kupił odbiornik USP i słuchał „dziwnych” rozmów nie wiedząc, że byli to krótkofalowcy. Przez dwa lata pracował w Zakładzie Usług Radiowych i Telewizyjnych w Brzegu, co przybliżyło mu zagadnienia związane z radiotechniką. Kolejnym nabytkiem był odbiornik BC-342, który zakupił w 1955 r. Trzecim odbiornikiem był US9, który zakupił od żołnierzy radzieckich.

Kolejnym krokiem było wstąpienie Pawła do prężnie działającego Radio Klubu Ligi Obrony Kraju  SP6KAP w Brzegu i otrzymał znak nasłuchowy SP6-9505. Dużej pomocy Pawłowi udzielił Paweł  Knosala SP9SG.W 1963 r. wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców.

Czytaj więcej: PAWEŁ WOLAŃSKI SP6BHT (1926 - 2005)

MIECZYSŁAW MARTEWICZ SP2CO (1921 – 2015)

 

Mieczysław Martewicz SP2CO urodził się 4.06.1921 r. w Grudziądzu. Przed wojną posiadał znak nasłuchowy SPL 894Z przydzielony przez GK Związku Harcerstwa Polskiego. W 1937 r. założył Harcerski Ośrodek Łączności (Krótkofalowców) w Wejherowie, który powstał przy 7 Pomorskiej Drużynie ZHP „Błękitna Siódemka”. Drużyna ta działała przy Państwowym Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego. Ośrodek w 1938 r. miał przydzielony znak nasłuchowy SPL 1026. Również w 1937 r. zorganizował zastęp krótkofalowców przy 117 Pomorskiej Drużynie ZHP. Gdy był w liceum spotkał się z Konstantym Parzychem SP1CA, który był wykładowcą w tej szkole. Mieczysław i inni koledzy, za zgodą Konstantego, nawiązywali łączności pod znakiem SP1CA. Mieczysław zbudował dla HOK nadajnik na lampie 828, którą zakupili rodzice uczniów. Duża aktywność zauważona została przez Główną Kwaterę ZHP w wyniku czego mianowany został komendantem Harcerskiego Ośrodka Krótkofalowców. Działalność Mieczysława zauważona została nie tylko przez władze ZHP ale nieco później przez Gestapo. Znalazł się na liście proskrypcyjnej. 

Czytaj więcej: MIECZYSŁAW MARTEWICZ SP2CO (1921 – 2015)

MICHAŁ KAROLAK SP2BJF (1933 – 2008)

Michał Karolak SP2BJF urodził się 29.08.1933 r. w Zgierzu i tam po II Wojnie Światowej ukończył Szkołę Podstawową. Radiotechniką interesował się od dziecka. Proste odbiorniki lampowe budował w drugiej połowie lat czterdziestych. Pierwszy kontakt z krótkofalarstwem miał w momencie nabycia na bazarze w Łodzi czterech roczników „Krótkofalowca Polskiego” oraz broszury „Co każdy o krótkofalarstwie wiedzieć powinien” wydanej w 1939 r. przez Wileński Klub Krótkofalowców.

W 1951 r. wstąpił do Oficerskiej Szkoły Łączności Radiowej w Zegrzu. Po jej ukończeni w 1954 r. skierowany został do Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej. Jego zadaniem była obsługa naziemnych urządzeń radionawigacyjnych tzw. Radiostacji Naprowadzających.

W dniu 14.01.1956 r. w Łęczycy zawarł związek małżeński z Anną Szafarz. Wspólnie doczekali się dwóch córek - Ewy i Romany oraz trojga wnucząt: Andrzeja, Wojciecha i Karoliny. Był bardzo oddany swojej rodzinie.

Czytaj więcej: MICHAŁ KAROLAK SP2BJF (1933 – 2008)

BOGDAN JANKOWSKI SP6ABA (1938 – 2019)

 

Bogdan Jankowski SP6ABA urodził się 18.04.1938 r. w Grodnie. Studiował na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Pierwszą licencję otrzymał w 1959 r. wystawioną na adres Wrocław Pl. Grunwaldzki T2- 62. Jedną z jego pasji była wspinaczka wysokogórska i fotografia. Zaczął w 1959 r. na początku w Tatrach a następnie w Alpach. Na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego stulecia zmienił adres na ul. Jedności Narodowej 155/44.W 1964 r został instruktorem alpinizmu. Do 2004 r. prowadził zarówno latem jak i zimą szkolenia w dla młodzieży w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym PZA. Mimo dużego zaangażowania w sprawy związane z pierwszą pasą sporadycznie uczestniczył w zawodach krótkofalarskich.

Czytaj więcej: BOGDAN JANKOWSKI SP6ABA (1938 – 2019)

ZBIGNIEW POLLO SP9EC (1913 - 1987)

Zbigniew Pollo SP9EC urodził się 18.05.1913 r. Krótkofalowcem był od 1929 r., kiedy to otrzymał znak nasłuchowy PL216. Od kwietnia 1930 r. należał do Lwowskiego Klubu Krótkofalowców. W 1930 r. otrzymał przydział znaku SP3EQ na adres Lwów, ul. Małeckiego 8. W sprawozdaniach rocznych Centralnego Biura QSL pod znakiem SP3EQ wykazany jest wielokrotnie, a w 1930 r. na 43 pozycji z liczbą 141 kart wysłanych. W 1931 r. - 95 kart, w 1932 r. najwyższa pozycja – 14 i 466 kart QSL. Rok później to 53 pozycja i 124 karty. Został członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców. Z informacji przekazanej przez Zbigniewa pozwolenie ze znakiem SP2EQ, które wystawione było na adres Lwów ul. Małeckiego 8 faktycznie otrzymał dopiero w 1937 r. Co wskazuje na związek Zbigniewa z pracą w wojsku lub na rzecz wojska. Na walnym zgromadzeniu Lwowskiego Klubu Krótkofalowców wybrany został operatorem stacji klubowej SP3LK. Losy powojenne rzuciły Zbigniewa na Śląsk. Od 1951 r. był członkiem Klubu Nasłuchowego Ligi Przyjaciół Żołnierza SP9-505, który miał siedzibę w ZW LPŻ w Katowicach przy ulicy Warszawskiej. Klub ten w 1953 r. otrzymał znak SP9KAS, a Zbigniew odgrywał w nim znacząca rolę.

Czytaj więcej: ZBIGNIEW POLLO SP9EC (1913 - 1987)