Rozstrzygnięcie konkursu „Moja przygoda z Radiem”

Rozstrzygnięcie konkursu „Moja przygoda z Radiem”

ogłoszonego z okazji 90 Lecia PZK

 

Komisja Konkursowa w Składzie:

przewodniczący : Grzegorz SP3CSD, członkowie : Jerzy SP3SLU, Mieczysław SP3CMX, Bogdan SP3LD stwierdza, że na konkurs wpłynęły prace przesłane przez kolegów (w kolejności alfabetycznej wg znaków) SP3SUZ; SP5AYY; SP8UFM; SP9RU; SP9UH; SP9UO.

Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami oraz kierując się przesłanymi przez czytelników ocenami , postanowiło przyznać trzy równorzędne wyróżnienia pracom następujących kolegów : SP3SUZ; SP5AYY oraz SP9UO. Wyróżnieni otrzymują ufundowane przez ZG PZK nagrody rzeczowe w postaci baluna antenowego. Jednocześnie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowy dyplom. Nagrody zostaną rozesłane pocztą.

Ponadto, koledze Zygmuntowi SP5AYY za poważną i obszerną pracę mającą wartość historyczną, Bogdan SP3LD postanowił przyznać ufundowaną przez siebie nagrodę specjalną TRX KENWOOD na pasmo 70 cm.

Komisja dziękuje uczestnikom konkursu za przesłane prace a także kolegom krótkofalowcom, którzy nadesłali swoje opinie i oceny prac konkursowych.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Grzegorz SP3CSD

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 2020

Serdeczne życzenia radosnych Świąt w cieple rodziny pięknie pachnącej choinki, zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku

Wszystkim członkom, sympatykom oraz naszym przyjaciołom składa Zarząd SP OTC

Tadeusz Gajdemski SP5BWO SK

W dniu 3 grudnia 2020 roku, w wieku 78 lat odszedł od nas Tadeusz Gajdemski SP5BWO. Tadeusz radiem interesował się od dziecka. Jako piętnastolatek otrzymał licencję nasłuchowca. W kolejnych latach aktywnie pracował  emisją CW na stacjach klubowych w Lublinie SP8KHF oraz SP8KAF. Pierwszą licencję i znak SP8AKE uzyskał w roku 1961.  Od roku 1966 pracuje pod znakiem SP8BWO oraz SP4BWO i SP2BWO a od roku 1980 SP5BWO. Tadeusz był pasjonatem telegrafii.  Czynnie pracował na pasmach biorąc udział w zawodach oraz we współzawodnictwie DXowym. Od  1977 roku jest członkiem rzeczywistym SPDX Clubu. Uzyskał potwierdzenia łączności z 354 podmiotów DXCC w tym 14 skreślonych z listy. Ze względu na stan zdrowia jego aktywność w ostatnich latach była ograniczona. Sporadycznie brał udział w naszych niedzielnych spotkaniach.

Cześć jego pamięci.  

70 lat SP5KAB

To już 70 lat znaku krótkofalarskiego SP5KAB Warszawskiego Klubu Łączności, który cały czas słyszany jest w eterze na falach krótkich i ultrakrótkich. 

Trudno obecnie odtworzyć i napisać historię Warszawskiego Klubu Łączności , który miał kilka lokalizacji w Warszawie. Na początku lat 50. ubiegłego wieku był to Warszawski Radioklub LPŻ i  mieścił się przy Alei Krakowskie Przedmieście w siedzibie Ligi Przyjaciół Żołnierza, później ..... w odbudowanym budynku przy placu Zbawiciela ( adres ulica Nowowiejska 1),  następnie w Ośrodku Żeglarskim na Wale Międzyszyńskim nad Wisłą, aby znowu powrócić do starej lokalizacji przy placu Zbawiciela z adresem przy ulicy -Mokotowska 17. Klub  może pochwalić się osiągnięciami naszych Kolegów z lat 50. 60. 70. ub. stulecia zdobyciem światowych dyplomów oraz znakomitymi wynikami w odległościach z przeprowadzonych łączności na falach UKF. Znak SP5KAB w eterze , to pewien symbol wśród stacji polskich..

Czytaj więcej: 70 lat SP5KAB